Uroczysta sesja zakończeniem kadencji Rady Miasta Nowa Ruda

Autor: 
inf. GM Nowa Ruda

W środę 10 listopada, odbyła się 50. sesja Rady Miasta. Uroczystym aspektem ostatniego spotkania noworudzkich rajców, było nadanie tytułu “Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”. Przy aprobacie kapituły: za innowacyjność, stwarzanie możliwości rozwoju naszego miasta, inicjatywę i wspieranie działań samorządowców; nadano ten zaszczytny tytuł Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. - Jerzemu Dudzikowi.

Dziękując za to wyróżnienie J. Dudzik podkreślił iż, jakiekolwiek działania mające na celu ożywienie lokalnej gospodarki, nie mogły by być zrealizowane, gdyby nie wsparcie “miasta” a co za tym idzie radnych.
Porządek obrad ostatniej sesji, zdominowały zmiany w budżecie oraz uchwały regulujące prawidłowe funcjonowanie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Podsumowując. Podczas czteroletniej kadencji radni spotykali się na 50. sesjach, w tym pięciu tematycznych. Podjęli 424 uchwały, złożono 135 interpelacji i 109 zapytań. Nadano 16 tytułów “Zasłużony dla miasta Nowa Ruda” oraz 5 wyróżnień “Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda”.

Wydania: