2010-13

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2010
Numer: 
13
Data: 
26-03-2010

Sprawdź wyniki Plebiscytu. Możesz głosować na swoich kandydatów do końca kwietnia. Do wygrania m.in. projekt domku jednorodzinnego.

Czy wiecie?
Czy wiecie, że podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodniczący Rady zignorował zapisy Statutu Miasta Kłodzka? A konkretnie § 52 pkt. 1 Statutu o treści „Przewodniczący informuje radę o złożonych interpelacjach odczytując je na najbliższej sesji rady”. Nie wiem, czy było to świadome działanie, czy też nie - fakty wyglądają następująco: Pomiędzy sesjami złożyłem dwie interpelacje: pierwszą - dotyczącą dotacji dla przedszkoli publicznych; drugą – dotyczącą rezygnacji Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej z zajmowanego stanowiska. Jako, że pierwsza z interpelacji została złożona przeszło 14 dni...
Plebiscyt na "Najpopularniejszego..." - wyniki z 22.03.2010 r.
Najpopularniejsi w kat. burmistrz/ wójt/ starosta Baldy K. 2025, Szpytma B. 923, Surma R. 844, Niebieszczański R.780, Szpanier M. 711,Karwowski Sł. 704, Terlecki J. 618, Szkudlarek K. 437, Łopusiewicz Z. 259 , Kręcichwost C. 241, Korczak T. 219, Bednarczyk J. 185, Kiliński T. 118, Średziński G. 27, Kędzierewicz. B. 20 Najpopularniejsi w kat. polityków: Awiżeń Maciej 1829, Włodarczyk C. 1098, Szulc J. 1045, Krech H. 502, Wielichowska M. 375, Żabski T. 374, Dąbrowski A. 350, Pokrywka J. 330, Longawa St. 322, Zachariasz J. 315, Piotrowicz Z. 296, Niebieszczański R. 275, Łącki A. 189, Bogdał M....
Pytanie sondażowe nr 294
O czym marzysz? Proponowane odpowiedzi: a/wielkiej miłości, b/ podróży życia, c/ bogactwie, d/ sławie, e/ inne Pytanie sondażowe nr 293 brzmiało: Czy uważasz się za dobrego rodzica - partnera (o ile nie jesteś rodzicem)? OCZYWIŚCIE, ŻE TAK! A teraz odpowiedzi w procentach: a/ tak - 77,68% naszych respondentów odpowiada, że nie dość, że „tak” to jeszcze: „jestem wspaniała”, „nie ma lepszego”, odp. b/ nie - 0,89% - „tak mi się nie udało...”, odp. c/ raczej tak - 15,18% - „ja też mam swoje „złe dni”, Nie jestem święta, ale...”, odp. c/ „raczej nie - 1,79% - mam za mało cierpliwości.... odp. d/...
Sukcesy Polanicy Zdroju. O Polanicy Zdroju rozmawiam z burmistrzem Jerzym Terleckim
- Porozmawiajmy o głównych nośnikach popularności Polanicy Zdroju... przecież i u innych są piękne obiekty hotelowe, sanatoria, restauracje czy puby, można się także leczyć i rehabilitować.... -... Tak. Ale przecież życie nie składa się tylko ze spania, jedzenia, spacerowania... Goście, a i mieszkańcy naszego uzdrowiska muszą mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, muszą mieć godziwą rozrywkę, muszą mieć możliwość aktywnego wypoczynku.... Dlatego tak ważnym elementem popularności Polanicy Zdroju jest działanie właśnie na tym polu Żeby nie być gołosłownym - na ten rok...
Trzy pytania do Liliany Stopki - organizatorki "Dni Akordeonu"
- To już dziewiąta edycja “Dnia Akordeonu”. Proszę przypomnieć skąd wziął się pomysł takiej imprezy i atmosferę tych pierwszych. Pomysł zorganizowania takiej imprezy zrodził się w latach 90., kiedy w Kłodzku otworzono kawiarnię „Pożegnanie z Afryką” i prezentowałam tam moich uczniów grających solo i zespołowo, muzykę poważną i mniej poważną. Zauważyłam, że ten instrument był przyjmowany przez słuchaczy z ogromnym zainteresowaniem, więc po likwidacji kawiarni pomysł prezentacji muzyki akordeonowej przeniosłam do Kłodzkiego Ośrodka Kultury, z tą różnicą, że oprócz moich wyróżniających się...
XIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej
baba wielkanocna 1.jpg
Nowa Wieś.jpg
... takiego bogactwa tradycji można tylko pozazdrościć... W gminie Międzylesie, w Samorządowej Szkole Podstawowej, odbyły się XIII (ale nie feralne) Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej,w których nie zabrakło także naszych przyjaciół z Czech. XIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej organizowała gmina Międzylesie wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Cały projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu...
IX Wystawa Stołów Wielkanocnych w Ścinawce Średniej
cinawka Średnia.jpg
Wambierzyce.jpg
To już IX edycja największego wydarzenia promującego kulturę ludową i tradycje wielkanocne w gminie Radków. Jak co roku w programie odbyły się: prezentacje staropolskich wielkanocnych stołów, konkurs na największy stroik, kiermasz wyrobów rękodzielniczych i palm, a także wstępy zespołów artystycznych z gminy oraz zaproszonych gości. Swoje stoły zaprezentowali też Czesi z przygranicznych miejscowości i zaprzyjaźniona gmina Czarna Dąbrówka z Kaszub, której ekologiczne potrawy cieszyły się dużym powodzeniem. Niespodzianką, którą ogłaszano na plakatach i na stronie internetowej był występ zespołu...
Bogdanka w objęciach OFE
Jan Pokrywka
Jednym ze znamion socjalizmu jest zmiana języka, gdzie znaczenie danych słów zastępowane jest znaczeniem innym. Zgodne to jest z koncepcją włoskiego komunisty Antonia Gramsciego, który klucz do zwycięstwa komunizmu upatrywał w przejęciu władzy nad kulturą i jej zmianę. Rzecz jasna, zmiana znaczenia słów nie może być nagła, powiedzmy o 180 stopni, ale powolna. Najpierw rozmywa się znaczenie tradycyjne, po czym wprowadza znaki semantyczne inne. Czasami robi się to z powodu innego, takiego jak w powieści „Lampart” określił to Giuseppe Tomasi di Lampedusa „jak wiele trzeba zrobić nowego, żeby...
Platforma wybrała
Zjazd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP w Kłodzku wybrał Przewodniczącego, którym został ponownie Jakub Szulc (poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia). Zjazd wybrał też delegatów do Rady Powiatowej PO RP w Kłodzku oraz delegatów na zjazd dolnośląski PO RP. Zgodnie ze Statutem PO RP Rada Powiatowa, która zebrała się bezpośrednio po zjeździe, wybrała pozostałych członków Zarządu Powiatowego PO RP. O ile wybór Przewodniczącego ograniczył się do jedynej zgłoszonej kandydatury o tyle już kandydaci na członków zarządu musieli powalczyć o głosy. Ideą wyborów była także...
Związek Powiatów Polskich
W dn. 7 – 9 marca br. starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy uczestniczył w odbywającym się w Poznaniu zjeździe przedstawicieli Związku Powiatów Polskich.Tegoroczne - XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP przebiegało pod hasłem uroczystych obchodów XX Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce i skutkowało podpisaniem Deklaracji, w której podkreślono wagę istnienia samorządów terytorialnych oraz zawarto zapisy odnośnie kontynuowania dalszej współpracy w celu budowania lepszej przyszłości dla Polski i jej obywateli. W uroczystej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście: prezydent...
Jakub Szulc - Informacje bieżące 15-21.03.2010
Spotkania i wydarzenia 15.03., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Sekretarz Stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził obrady. Omówiono Sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. 18.03., Warszawa, Sejm RP - 63. Posiedzenie Sejmu RP. Sekretarz Stanu Jakub Szulc przedstawił posłom informacje dot. kroczącej podwyżki płac – realizacji art. 59a ust. o zakładach opieki Zdrowotnej. Więcej informacji na www.jszulc.pl 18.03., Warszawa, Senat RP - Posiedzenie Senackiej...
Echa 49.sesji RM w Kłodzku
Tematem wiodącym dzisiejszej sesji była analiza wykorzystania środków z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - co do której nie było pytań, bo czekało 15. projektów ważnych uchwał. Głosami 15. radnych przy sprzeciwie 5. i 1. wstrzymującym przyjęto większość projektów. Ale były także przyjęte jednogłośnie jak - uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej, w spr. zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich /.../, w spr. zawarcia umów dzierżaw nieruchomości /.../. Opozycja wnioskowała zdjęcie projektów uchwał druk 523 (dot. zmian...
"Odkrywaj ze mną mój świat" hasło Korczakowców na rok 2010
iwona-P3190028.jpg
Wszyscy z utęsknieniem wyczekiwaliśmy w naszym kole dziennikarskim corocznego Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich. Każdy myślał, że wszystko będzie się działo według ustalonego od kilku lat schematu. A tu proszę, taka zmiana.  W tym roku cała impreza odbyła się już w marcu.  Zostali zaproszeni goście z placówek Korczakowskich i zaprzyjaźnionych szkół, zadania poprzydzielane i ani się obejrzeliśmy, a tu czas zacząć spotkanie... W piątek,19 marca w SP 2 w Nowej Rudzie odbyło się już po raz siódmy spotkanie młodych redaktorów szkolnych pisemek. W roli eksperta gościła p. Mariola Kowalcze-...
Powitanie wiosny
Przedszkolaki z Dusznik Zdroju witają wiosnę.
Przedszkolaki z Dusznik Zdroju witają wiosnę.
Pisanki, kraszanki, malowanki
bystrzyca-DSC_0339.jpg
Pod takim tytułem, 19 marca br. w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się VIII PRZEGLĄD TRADYCJI WIELKANOCNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Organizatorami przeglądu byli: Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. W prezentacjach uczestniczyło 12 jednostek szkolnych z naszej gminy, Świetlica Środowiskowa Akademii SNS w Bystrzycy Kłodzkiej, pracownia plastyczna przy MGOK, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań...
E. Żytyńska
www.kozber.jpg
Ponad 7 tys. osób uczestniczyło w evencie zorganizowanym przez Galerię Twierdza Kłodzko z okazji Dnia Kobiet. W sobotę, 13 marca, Centrum Handlowe przeżywało oblężenie płci pięknej. Nic dziwnego, bowiem to panie były głównymi odbiorczyniami imprezy, będącej przedłużeniem ich święta. Wszystko za sprawą tematyki i wielości atrakcji przygotowanych z myślą o zdrowiu i kobiecej urodzie. Miasteczkiem medycznym, już tradycyjnie, zarządzał kłodzki SALUS. Porady medyczne w zakresie ginekologii, badanie piersi w specjalistycznym mammobusie, profilaktyka szczepień, cytologia, pomiary ciśnienia krwi,...
O sztuce polskiej po angielsku
Anna Bereziuk
marzec2010 025.jpg
Dnia 4 marca br. grupa rozszerzenia hum-wok z klas pierwszych I LO im.B.Chrobrego w Kłodzku pod opieką p. Anny Olbińskiej (nauczycielki wiedzy o kulturze) wybrała się do Muzeum Ziemi Kłodzkiej na warsztaty konwersacji o sztuce w języku angielskim. Warsztaty odbyły się na wystawie czasowej polskiego malarstwa współczesnego. Znajdują się tam obrazy znanych i mniej znanych artystów polskich m.in. Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Jerzego Nowosielskiego i związanych z naszym regionem: Henryka Wańka i Henryka Szypuły. Wolontariuszka Emma Lavonen, która przybyła do nas z Finlandii...
Sukcesy kłodzkiej młodzieży
Przebojem w życie artystyczne i koncertowe wkraczają uczniowie kłodzkiej szkoły muzycznej. W ubiegły czwartek, we Wrocławiu, z powodzeniem zaprezentowała się uczennica Honorata Wacławek z klasy skrzypiec Danuty Wolnomiejskiej. W X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz (przewodniczącym jury był słynny polski skrzypek prof. Krzysztof Jakowicz) została laureatką czwartej nagrody! Honorata, przy akompaniamencie Elżbiety Malinowskiej, wykonała między innymi efektowny i wirtuozowski „Koncert Skrzypcowy” Eduarda Lalo. A kilka dni później, w ubiegłą sobotę, sukces odniósł uczeń...
Poeta szkolny
Uprzejmie informujemy Redakcję, iż dnia 5.03.2010 r. w Bibliotece Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach odbył się konkurs recytatorski „Poeta szkolny”, którego uczestnicy mieli za zadanie wyrecytować wiersz własnego autorstwa. Do konkursu zgłosiło się aż 17. uczniów , którzy napisali ciekawe, różne tematycznie wiersze. Gościem honorowym była p. Agnieszka Czakowska-Lewandowska- dyrektor naszej szkoły, w jury zasiadły panie: Grażyna Sobczak- nauczycielka kl.III i poetka, Ewa Ledowska – polonistka i anglistka oraz organizatorka konkursu Tamara Dziurhaluk – n-l bibliotekarz, historyk...
Wielkanoc, tradycja która łączy
W sobotę 20 marca br. w Zespole Szkół w Międzylesiu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Wsi, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego miały miejsce Tradycje Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej. Impreza ma trzynastoletnią historię i co roku przyciąga rzeszę wystawców prezentujących wielkanocne stoły. Nie inaczej było w tym roku. W imprezie udział wzięło ponad 90 delegacji z różnych miejscowości Dolnego Śląska i Czech. Zaprezentowały one tradycyjne potrawy i napitki, a także stanęły w szranki w konkursie na najładniejszą palmę, pisankę, plakat i tradycyjny stół...
Marzenia można spełniać
Jest autorką książek dla dzieci i dorosłych, ale spotkania autorskie częściej odbywa z dziećmi. Siedemnaście lat pracowała w bibliotece. - Jestem maniakiem książkowym - twierdzi. I dodaje: - książki to dla mnie artykuł pierwszej potrzeby. Od zawsze chciała pisać - gdy była w I kl. szkoły podst. jej pani zauważyła, że „Krysia pięknie pisze”. Swoje marzenia zaczęła realizować w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie i konieczności wypełnienia czasu, gdy „nic człowiekowi nie wolno”. Po pierwszej próbie pisarskiej, a właściwie jej ocenie przez własne dzieci, zawzięła się: ja wam jeszcze pokażę... Od...
O sukces trzeba walczyć
Gdy MOK w Szczytnej organizował pierwsze Konkursy Piosenki pod nazwą „Wygraj Sukces”, brały w nim udział dziesiątki młodych ludzi - od 6. do 19. lat, przede wszystkim z samej Szczytnej i Powiatu Kłodzkiego. W XV konkursie „Wygraj Sukces”, który odbył się 16 marca w sali widowiskowej MOK-u, ze Szczytnej i okolic nie było prawie nikogo. - Z roku na rok obserwowaliśmy mniejsze zainteresowanie konkursem osób z naszego powiatu. Jeszcze w ub. roku wzięły w nim udział pojedyncze osoby, w tym roku tylko dwie z Powiatu Kłodzkiego - dyr. MOK Rafał Kryniecki zna przyczynę takiego stanu rzeczy....
XIII Spotkanie Wielkanocne
To była już trzynasta prezentacja stołów wielkanocnych na Ziemi Kłodzkiej. Kolejne Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej odbyły się w sobotę 20 marca br. w Międzylesiu. Chociaż w nazwie imprezy jest „Ziemi Kłodzkiej”, wystawcy przyjechali też spoza naszego regionu oraz z Republiki Czeskiej (z partnerskich polskich i czeskich gmin). Dawno to już zostało zauważone (i jest już głośno wyrażane), że coraz trudniej znaleźć odpowiednio duże lokum zdolne pomieścić taką liczbę prezentacji (zwłaszcza, że udziału i tak nie biorą wszyscy chętni). W międzyleskim Zespole Szkół prezentacje...
Rok Chopinowski trwa
Oto kolejne informacje z przebiegu obchodów Roku Chopinowskiego w Kłodzkiej szkole muzycznej. W ramach konkursu uczniowie mieli za zadanie opracować przewodniki turystyczno-muzyczne: „Z Chopinem po Polsce” oraz „Z Chopinem po Europie”. Było to trudne przedsięwzięcie, ale uczniowie wspaniale poradzili sobie z tym problemem. Za przewodnik „Z Chopinem po Polsce” wyróżniono 9 uczniów. I miejsce ex equo: Szpak A., Bubak K., Wieczorek A; II miejsce ex equo: Wosiek K., Podgórny B., Decker J.; III miejsce ex equo: Pawlik M., Wiklińska K., Witukiewicz J. Za przewodnik „Z Chopinem po Europie”...
Grunwald - 600 lat
Przypadająca na 2010 rok 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem stała się okazją do przypomnienia tego historycznego wydarzenia. Zaplanowano w Polsce wiele imprez – wystawy, spotkania, konferencje oraz konkursy. Przyłączając się do tej ogólnopolskiej akcji chcielibyśmy przedstawić na łamach naszej gazety (na potrzeby konkursu organizowanego w Kłodzku) ciekawostki ujawniające związki Śląska i Ziemi Kłodzkiej z bitwą pod Grunwaldem oraz zakonem krzyżackim. Czy wiesz, że: * Jan ziębicki – książę ziębicki w latach 1410-1428, który zginął 27 grudnia 1428 r. podczas wojen husyckich w bitwie pod Czerwoną...