2010-04

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2010
Numer: 
04
Data: 
22-01-2010

Dziś przeczytasz: CBA na Ziemi Kłodzkiej.

CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne) na Ziemi Kłodzkiej
Już od lipca 2009 roku CBA prowadzi operację o kryptonimie „Yeti”, której celem było namierzanie korupcji w dolnośląskich samorządach w zakresie pozytywnych rozstrzygnięć przy załatwianiu decyzji administracyjnych dot. zmiany przeznaczenia gruntów, za łapówki dla urzędników. No i stąd „wypłynęła” sprawa afery hazardowej przy okazji badania sprawy wyciągu narciarskiego w Zieleńcu. Mam przekonanie, że zakres ścigania korupcji w dolnośląskich samorządach rozszerzy się również na „handlowanie” stanowiskami w firmach zależnych od samorządu. „Rzeczpospolita” z 14 stycznia 2010 roku bardzo obszernie...
Jak oceniasz pracę służb drogowych?
Proponowane odpowiedzi: skala „szkolna” od 1 do 6. Pytanie sondażowe nr 284 brzmiało: W jakim procencie spełniły się Twoje plany w 2009 roku? Z uwagi na straszliwy rozrzut i szczegółowość niektórych odpowiedzi, np. w 67%... pogrupowałem odpowiedzi wg. „ćwiartek” z zaznaczeniem ekstremalnych wyników: 100 % i 0%. Jest również znacząca rubryka - „nie miałam żadnych specjalnych planów” A oto odpowiedzi: 0% - nic mi się nie spełniło - nawet nie wygrałem w totolotka nie mówiąc o „6”, jestem wściekła: 7,27%, 100% - wszytko mi się udało - to najważniejsze, nawet na 110% - tak odpowiedziało 3,64%...
Wyniki Plebiscytu na najpopularniejszych...11.01.2010
Najpopularniejsi w kat. burmistrz/ wójt/ starosta: Niebieszczański R.15, Terlecki J. 11, Korczak T. 5, Szpanier M. 5, Karwowski Sł. 5, Bednarczyk J. 5, Surma R. 4 Najpopularniejsi w kat. polityków: Niebieszczański R.15, Longawa St. 13, Awiżeń Maciej11, Wielichowska M.10, Szulc J. 6, Pokrywka J. 3, Duma R. 2 Najpopularniejsi w kat. dużych przedsiębiorstw: ZUK17, OSZ Czarna Góra 12, Galeria Tw.Kł. 7, Zetkama Ś.Ś. 5, ZPR Doral 5, ZU Lądek-Dł. 2 Najpopularniejsza szkoła ponadgimnazjalna: RST Polanica 14, ZSS Kłodzko 6, ZSA Kłodzko 5, Czerwona 5, Budowlanka 5, ZSA Bożków 5 Najpopularniejsze w...
Kłodzkie Koło PTTK
Zd01.jpg
Kłodzkie Koło PTTK reaktywowano dn. 20. 02. 2009 r. na Walnym Zebraniu Koła, na bazie uprzedniego Koła Terenowego. Wchodzi ono w skład Oddziału PTTK im. “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Wybrano pięcioosobowy skład Zarządu Koła na czele z prezesem kol. Henrykiem Jadachem oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła. Utworzono sekcje turystyki kwalifikowanej: Sekcję Turystyki Narciarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Biskupem, Sekcję Turystyki Górskiej i Pieszej, której przewodniczy kol. Piotr Janowski oraz Sekcję Turystyki Kolarskiej z przewodniczącym kol. Władysławem Dawcem. Koło ma 39 członków...
Gdzie jest Burmistrz? oraz List od Czytelnika
Chodniki nieodśnieżone lub odśnieżane z tygodniowym opóźnieniem. Radny informuje, że sprzęt jednostek gminy wykorzystywany jest do odśnieżania prywatnych parkingów i co? I Nic. Nikt nie jest winny, wszystko OK. Burmistrz śle za pomocą mediów groźby do prywatnych zarządców by usuwali sople a tymczasem spadające sople z Ratusza zagrażały dzieciom na lodowisku! Lodowisko musiało zostać zamknięte na jakiś czas. Gdzie jest teraz burmistrz? Wszyscy mamy świadomość, że trudno spotkać burmistrza w Kłodzku ale gdy jest tak źle powinien chyba zmobilizować swoje służby i firmy odśnieżające chodniki (...
Śmiejcie się z tego... co was otacza
Jerzy Lica
Poniżej cytuję opublikowany na blogu “Rzeczpospolitej”, po śmierci /22.X.2009r./ śp. Macieja Rybińskiego, felieton napisany przez niego w 2003r. “... co to jest felieton, a co, logicznie, felietonem nie jest. Problem w tym, że ja nie bardzo wiem. Na ogół od takich rozróżnień, od teorii tego i owego są uczeni specjaliści. Pewnie są gdzieś po uczelniach i instytutach doktorzy, docenci i profesorowie od felietonu, znawcy przedmiotu, którzy jasno i potoczyście potrafiliby powiedzieć, co to jest felieton i jak trzeba pisać, żeby z tego, co się pisze, wyszedł felieton. A ja nie potrafię. Potrafię...
W Dzierżoniowie - 3
Ania Kurtasz
ania.jpg
To już ostatnia relacja z Dzierżoniowa. Podczas krótkiej wizyty w tym mieście udało mi się jeszcze zobaczyć fragmenty murów miejskich. Były one wznoszone od końca XIII wieku – pierwotnie postawiono jeden, a później drugi pierścień umocnień. Później wzmocniono je szańcami ziemnymi, na których w wieku XIX założono miejskie planty. Na terenie nieistniejącego już cmentarza ewangelickiego zbudowano na początku XIX wieku kaplicę rodziny Sadebecków. Składa się ona z jednego pomieszczenia zwieńczonego ko-pułą. Na jej szczycie umieszczono figurę będącą alegorią nadziei. Niedaleko, w pobliskim parku...
Pomysły rabunkowe, stare i nowe
Jan Pokrywka
Co prawda to nie nowość, ale warto i to wiedzieć. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła polski program dokapitalizowania instytucji finansowych, przygotowany przez ministra Rostowskiego, a mający na celu „utrzymanie stabilności polskiego sektora finansowego w dobie kryzysu finansowego”. Przekładając to na język polski znaczy to, że owe instytucje finansowe mogą powiększyć fundusze własne poprzez emisję akcji lub obligacji. Ale, to miłe złego początki, bo choć papiery te można wyemitować, to trzeba będzie je sprzedać. A co jeśli nikt nie zechce ich kupić, co jest więcej niż...
Arbuz. Rodzina
Piękny zwyczaj ubiegania się o rękę białogłowy już dawno przeminął. Szkoda, że czasy dawania arbuzów, czy czarnej polewki, odeszły do lamusa. Było to bardzo romantyczne, gdy starający się o pannę przychodził do jej rodziców z naręczem kwiatów, prosić o jej rękę. Uhm…to były czasy. Najfajniejszy w tym wszystkim był moment, gdy konkurent zostawał odrzucony przez tatusia. Dostawał tzw. arbuza. Tatuś bowiem uważał, że nie jest on na tyle dobry by oddawać w jego łapy ukochaną córeczkę. To co miała na ten temat do powiedzenia sama córeczka, było mało istotne. Rzecz jasna, co odważniejsze białogłowy...
Lądeckie impresje (100)
Jak ten czas pędzi… Jeszcze tak niedawno były pierwsze odcinki dot. lądeckich wrażeń a już wybiła setka. Wielu pyta mnie często o pierwsze spotkania z Ziemią Kłodzką. Może dzisiaj nadarza się ku temu okazja. Zaczęło się od wycieczek zakładowych niezwykle popularnych w latach 70. i 80. To wtedy po raz pierwszy odkryłem urok kłodzkich uzdrowisk, a i samo Kłodzko. Była to na ogół typowa trasa obejmujące zdrojowe parki i pijalnie, kłodzką twierdzę oraz Wambierzyce. Z tamtych wyjazdów zapamiętałem szare i zaniedbane raczej Kłodzko oraz kwitnące latem uzdrowiska. Z każdego takiego wyjazdu wracałem...
Informacje z działalności posła Jakuba Szulca
Spotkania i wydarzenia 13.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie dotyczące postępowania w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sekretarz stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził spotkanie w sprawie omówienia trybów postępowań oraz wspólnej strategii postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w kwestii prowadzonych spraw sądowych, gdzie stroną jest Ministerstwo Zdrowia. 14.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz stanu Jakub Szulc podczas posiedzenia referował punkt 22 porządku obrad,...
Szpital da sobie radę
SP ZOZ łączący w swoich strukturach m.in. szpitale w Kłodzku, Nowej Rudzie, już drugi rok pod rząd, spodziewa się pozytywnego wyniku finansowego. To niekwestionowany sukces zarządzających ZOZ-em przy trudnościach związanych z niewystarczającym kontraktem z NFZ. Kontrakt dla SP ZOZ w Kłodzku na 2010 r., w ocenie Zarządu Powiatu Kłodzkiego nie jest zadawalający, ponieważ jedynie finansowanie zespołów ratownictwa medycznego pozostało na porównywalnym poziomie roku 2009. Żaden z pozostałych zakresów kontraktowania świadczeń nie został utrzymany na poziomie roku ubiegłego. Na dziś - przeciętnie...
Kapitał tkwi w najmłodzszych
Od przełomu roku 2009 /2010 realizowane są w Szczytnej nowe projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Programu to rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Tak więc gmina Szczytna nie tylko wykorzystuje tzw. projekty twarde - inwestycje, ale towarzyszy im realizacja tzw. projektów miękkich, dotyczących kapitału ludzkiego. Jednym z takich projektów...
Propozycji i obowiązków coraz więcej
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej wciąż rozszerza zakres swoich działań i dla młodych mieszkańców ma coraz to nowe propozycje. Lodowisko. Powstało w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 - 2013 - budowa „Centrum Sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”. Oddane do użytku w grudniu ub.r. czynne jest od 16.00 do 20.00 codziennie oprócz poniedziałków. W wypożyczalni przy hali sportowej można wypożyczyć łyżwy w różnych rozmiarach za 2 zł/godz. od dzieci i 4 zł/godz. od dorosłych. Zamiejscowi za wypożyczenie zapłacą o 1 zł...
Zespół Szkół Alternatywnych: Nasi uczniowie - Dariusz Marciniszyn
Darek Marciniszyn to uczeń trzeciej klasy liceum Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Zamierzam studiować muzykologię w Warszawie lub we Wrocławiu, muzyka klasyczna to moja pasja – mówi Darek. Poświęcił jej swój wolny czas, dzięki czemu pomyślnie przeszedł pierwszy etap olimpiady z wiedzy o muzyce . - Skąd takie nietypowe zainteresowanie muzyką klasyczną? Chcę nadmienić, że zainteresowanie to nie jest nietypowe, lecz mało popularne wśród młodzieży. Muzyką klasyczną zainteresowałem się w piątej klasie szkoły podstawowej. Wtedy to moja muzyczna edukacja trwała już cztery lata. - Bez...
Zespół Szkół Alternatywnych: Nasi uczniowie - Dariusz Marciniszyn
Darek Marciniszyn to uczeń trzeciej klasy liceum Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Zamierzam studiować muzykologię w Warszawie lub we Wrocławiu, muzyka klasyczna to moja pasja – mówi Darek. Poświęcił jej swój wolny czas, dzięki czemu pomyślnie przeszedł pierwszy etap olimpiady z wiedzy o muzyce . - Skąd takie nietypowe zainteresowanie muzyką klasyczną? Chcę nadmienić, że zainteresowanie to nie jest nietypowe, lecz mało popularne wśród młodzieży. Muzyką klasyczną zainteresowałem się w piątej klasie szkoły podstawowej. Wtedy to moja muzyczna edukacja trwała już cztery lata. - Bez...
Mizerna, cicha...
Jugów4.jpg
Jasełka kojarzone są z tradycją, okresem oczekiwania, radością z Narodzenia Pańskiego, spokojem. Gimnazjaliści z Jugowa mają nieco inne zdanie. Po kilku tygodniach prób, które w tym roku zaczęły się dość wcześnie, bo na początku października, 22 grudnia 2009 roku nadszedł „wielki dzień” dla uczniów klasy IIa. Nieco stremowani - bo nie ma to jak występ przed rówieśnikami, absolwentami szkoły, którzy obecnie uczą się w technikum lub liceum, a także przedstawicielami lokalnej władzy – uczniowie weszli na scenę. Tak naprawdę zaczęło się niewinnie. Betlejemska noc rozświetlana przez najjaśniejszą...
Szkolny koncert talentów
Jagoda Żerko
talenty.jpg
19 stycznia 2010 r. w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbył się “Szkolny Koncert Talentów”, a jest ich w tej szkole wiele. Cała akcja związana jest z chęcią przyłączenia się uczniów i nauczycieli szkoły do zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała i kwestowała tydzień temu. Z tego co udało mi się dowiedzieć, na konto fundacji dzięki zorganizowanej imprezie wpłynie ok. 450 zł. Jednak nie same pieniądze się liczą, najważniejsze jest to, że młodzi ludzie chcieli podzielić się z innymi tym, co mają w sobie najlepszego. Wystąpili wokaliści: Aleksandra Ostoja, Robert Bojko,...
WOŚP - Międzylesie
międz2.jpg
10. styczeń 2010 rok to niedziela dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - ale takiej pogody jeszcze do tej pory nie było - mróz, wiatr i zacinający śnieg. Nie zraziło to jednak woluntariuszy. Na ulice Międzylesia wyruszyło 19 woluntariuszy, jednakże sam Wielki Finał odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. I w ten sposób XVIII Finał WOŚP nabrał smaku urodzinowej - pełnoletniej - prywatki. Był wodzirej, ogromny tort ... za symboliczny datek można było zjeść bigos, żurek a także ciasto. A występy wokalno-taneczne uczniów z Zespołu Szkół w Międzylesiu umilały czas. Równo o 20.00 nad...
Już po raz dziewiąty
szczytna-WOŚP1.jpg
Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej aktywnie włączył się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab składający się z pracowników MOK oraz wolontariuszy rozpoczął swoją pracę już od wczesnych godzin rannych. Podczas gdy pierwsi wolontariusze wyruszyli na zaśnieżone ulice szczytniańskie, w Miejskim Ośrodku Kultury trwały gorączkowe przygotowania, aby równo o godzinie 15.00 wystartować z muzycznym graniem. A do grania włączyło się tradycyjnie: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Gimnazjum, Harcerze pod przewodnictwem p. Anny Rachwał, Ognisko Muzyczne, grupa...
Świat prezentów
prezent.jpg
Wieloletnia tradycja organizowania Wigilii Szkolnej dla uczniów i rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku także w tym roku została podtrzymana. 18 grudnia 2009 r. przy pięknym i suto zastawionym stole zasiadła cała społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele i wyjątkowi goście. Zaszczycili nas swoją obecnością członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Leszko, Mieczysław Krombach oraz pod postacią Mikołaja, jak zawsze wyjątkowy Darczyńca, Jerzy Motyka. Był to dzień niespodzianek, pełen wzruszeń a przede wszystkim pełen radości. Uczniowie...
Muzeum Papiernictwa promuje Ziemię Kłodzką w woj. kujawsko-pomorskim
duszniki2.jpg
15 stycznia w Chełmnie nad Wisłą otwarto wystawę „Dzieje papieru i papiernictwa”, zrealizowaną przez dusznickie muzeum wspólnie z firmą International Paper Kwidzyn S.A. (autorami ekspozycji są Teresa Windyka i Maciej Szymczyk, a organizatorem prezentacji Jan Bałchan). Wystawa wędruje po Polsce od 2006 r. i odwiedziła już m.in. Warszawę (Pałac Kultury i Nauki), Wrocław (Arsenał), Kostrzyn, Bielsk Podlaski czy Nową Sól. Tym razem „Dzieje papieru i papiernictwa” zaprezentowano w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, a współorganizatorem i sponsorem przedsięwzięcia jest największa w Polsce i jedna z...
WOŚP zagrała w Ludwikowicach
bolisęga1.jpg
10 stycznia już po raz ósmy Ochotnicza Straż Pożarna z Ludwikowic Kłodzkich wzięła udział w zbiórce pieniędzy na rzecz WOŚP. Od samego rana 15-to osobowa grupa wolontariuszy składająca się z osób należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz druhów OSP pod czujnym okiem pana Jerzego Kowala i Adama Domagalskiego kwestowała w okolicy kościołów i wyciągów narciarskich w Srebrnej Górze, Ludwikowicach, Kamionkach oraz Przełęczy Woliborskiej. W tym roku dzięki hojnym ofiarodawcom udało się zebrać do puszek kwotę 3944 zł bijąc tym samym kolejny rekord. Za poświęcenie czasu i zaangażowanie...
2010 Rokiem Marianny Orańskiej
Rok 2010 w Województwie Dolnośląskim został ustanowiony „Rokiem Marianny Orańskiej” decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ma być on uczczeniem pamięci i podkreśleniem zasług królewny Marianny dla rozwoju śląskiej społeczności. Radni zgodnie stwierdzili, że ustanowienie roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej w dwusetną rocznicę jej urodzin, będzie wyrazem uznania dla wartości jakim hołdowała i docenieniem dorobku jaki pozostawiła po sobie. Utworzono specjalny Komitet Honorowy obchodów „Roku Marianny Orańskiej” na Dolnym Śląsku, w skład którego wchodzą: Monika Wilichowska – posłanka na Sejm...
Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaprasza
inf.wł.
30 stycznia (sobota) 2010 r., godz.10:00 - Zimowe liczenie ptaków- wycieczka terenowa zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji, przez członków OTOP we współpracy z kłodzkim muzeum. Spotkanie przy dworcu PKS-u w Kłodzku. 30 stycznia ( sobota) 2010 r.godz.16:00 Promocja najnowszych wydawnictw Muzeum Ziemi Kłodzkiej • ZESZYTY MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ NR 10 • KŁODZKO W ŚREDNIOWIECZU wydawnictwo towarzyszące wystawie • WITRYNA MUZEALNA 3(5) /2 2009 godz.17:00 TADZIO wernisaż wystawy zdjęć Tadeusza Jażdżewskiego (1939-2009), wieloletniego fotografa Muzeum Ziemi Kłodzkiej, dokumentującego...