Wywiady

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przedstawia wizję rozwoju gminy Lądek Zdrój
szkudlarek.jpg
- ... Zanim zaczniemy naszą rozmowę dziękuję radnym Rady Miejskiej w Lądku Zdroju za to, że na ostatniej sesji przyjęli (11 głosami „za”) Studium Uwarunkowań, które pozwala na „rozwinięcie skrzydeł” przez gminę Lądek Zdrój. Serdecznie dziękuję - gdyż przyjęcie tego dokumentu planistycznego to klucz do przyszłego rozwoju Gminy. Rada rozpatrywała 167 wniosków dot. tego Studium. Na tych 167 wniosków nie przeszło 51 - z różnych przyczyn, np. z powodu braku drogi do ziem, które miałyby być przekształcone na grunty pod zabudowę... A realizacja tych ponad stu przyjętych i tak zapełnia cały kalendarz...
O lądku Zdroju - rozmowa z burmistrzem Kazimierzem Szkudlarkiem
szkudlarek.jpg
- Lądek Zdrój powoli idzie do przodu - ale to ciągle mało! - Wie Pan, jak na tyle lat spowolnienia to uważam, że zmienia się bardzo dużo. Ale na pewno jesteśmy dopiero na początku drogi do odzyskania pozycji jaką Lądek Zdrój powinien mieć na Ziemi Kłodzkiej. - W jaki sposób? - Musimy być kurortem naprawdę europejskiej i światowej jakości - musi do nas przyjeżdżać więcej kuracjuszy. Szczególnie komercyjnych. Lądek Zdrój musi być ekskluzywny! -W jaki sposób - ekskluzywny? - Po pierwsze - wygląd miasta i zdroju, po drugie - baza noclegowa, zabiegowa, gastronomiczna, i po trzecie atmosfera w...
Czas na podsumowanie.. a także spojrzenie w przyszłość - rozmowa z Tomaszem Kilińskim burmistrzem Nowej Rudy
nowaruda-wizual-rynek-03.jpg
- No to sumujmy... - Ta kadencja była bardzo dobra i owocna dla miasta Nowa Ruda. Zacznijmy od: Noworudzkiego Parku Przemysłowego - pierwszy etap zakończony w 2008 roku... - ... Co dał Nowej Rudzie? - Dziś 100% zagospodarowanych, powstałych w ramach projektu, nieruchomości... - Czyli? - 15 tysięcy m2 hal wynajętych przez firmy. - Jakie firmy? - Żeby odpowiedzieć branżowo: od tworzyw sztucznych przez elementy wyposażenia samolotów, szafy sterownicze, energetyczne, do wiązek elektrycznych. - Zatem - na gruzach kopalni stoją zakłady wysokoprzetwarzanych technologii... - ... dodatkowo w tym roku...
Rozmawiam z burmistrzem Lądka Zdroju - p. Kazimierzem Szkudlarkiem
Zaczynamy od tego, że p. Burmistrz kończy właśnie inne rozmowy dotyczące dalszego ciągu rewitalizacji Rynku... ... a tu następna kawa i kolejna rozmowa: - Panie Burmistrzu, mam dwa tematy na dzisiejszą rozmowę: pierwszy - nazwałbym go „Gmina Lądek Zdrój „rozpisana” na lata”, drugi - co Państwo planujecie na ten rok? - To, o ile pan pozwoli, rozpoczniemy od tego drugiego - bo planów i zamierzeń mamy sporo. Warto zacząć od tego, że budżet wydatkowy na ten rok to prawie 33 mln zł, z czego na same inwestycje chcemy wydać ok. 12 mln zł. - Brzmi ogromnie intrygująco... - .... Jestem jednak realistą...
Minęło półrocze 2010 roku - rozmawiam z burmistrzem Stronia Śląskiego p. Zbigniewem Łopusiewiczem
... Pan Łopusiewicz ostro rozpoczął: udało nam się rozpocząć szereg ważnych inwestycji, a płatności nastąpią w II półroczu i wówczas porozmawiamy o bilansie Gminy. - Dobrze, panie Burmistrzu. No to porozmawiajmy o tych inwestycjach - Zatem do rzeczy - inwestycje to: * 26 kilometrów kolektora Bielice - Stronie Śląskie na ok. 10 milionów zł., * rozpoczęliśmy modernizację oczyszczalni ścieków w Strachocinie - następne 10 milionów złotych, * adoptujemy dworzec kolejowy na Centrum Edukacji Turystyki i Kultury - kolejne 4 miliony zł, * następny etap zagospodarowania zbiornika „ Staromorawskie...
Rozmawiam z p. Jerzym Terleckim - burmistrzem Polanicy Zdroju
- Zacznijmy od podsumowania pierwszego półrocza 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniu stanu budżetu... - Miło szaleć, kiedy czas ku temu ... tak mogę powiedzieć patrząc na wyniki Gminy w I półroczu. Nie mamy żadnych zaległości w płatnościach wymagalnych. Na bieżąco płacimy raty kredytów, zaciągniętych głównie na dofinansowanie projektów, które w znacznej mierze finansuje Unia Europejska. Nasze zadłużenie na koniec czerwca to 6 mln 991 tys. 657 zł, co stanowi 22,3% w stosunku do planowanych dochodów. To bardzo bezpieczny próg zadłużenia, bowiem maksymalny, jaki może mieć gmina - to 60%. -...
Kultura się liczy - rozmowa z Małgosią Bednarek
bednarek1.jpg
MA: Ile już pracujesz jako dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju? MB: W maju tego roku minęło dwa lata MA: Czy udało ci się zrealizować swoją koncepcję działania instytucji kultury w Lądku-Zdroju? MB: Do konkursu na stanowisko dyrektora CKiR zgłosiłam projekt, który opierając się na Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój za najważniejsze uznawał, że kultura jest inwestycją w budowę wizerunku Lądka-Zdroju. Podczas wdrażania projektu nastąpiło poszerzenie formuły działania instytucji kultury - do zadań związanych z edukacją kulturalną, organizacją dużych imprez, prowadzeniem...
Mówi burmistrz Szczytnej Marek Szpanier
Dwie sprawy zajmują obecnie uwagę mieszkańców Szczytnej i Gminy: zakończenie największej inwestycji i oddanie nowych obiektów do użytku oraz stan dróg. Obie budzą wiele, ale jakże sprzecznych emocji. - Centrum Sportu, Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej. Najpierw były dwa boiska wielofunkcyjne; w czasie ostatniej zimy jedno z nich zamieniono na lodowisko; później powstał plac zabaw, tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich, park linowy, skałka wspinaczkowa i ciąg pieszo-jezdny z ławeczkami. Będzie jeszcze basen do nauki pływania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Planuje się...
Najpopularniejszy polityk Ziemi Kłodzkiej 2009 roku
kuba.jpg
Jakub Szulc - poseł, wiceminister Ministerstwa Zdrowia w randze sekretarza stanu - ... wygrałeś ... jesteś najpopularniejszym politykiem u nas a otrzymałeś 7676 głosów. Jak myślisz - dlaczego? - „Szkiełko” i ludzie... - „Szkiełko” to chyba pewnie tzw. „postać telewizyjna, a ludzie? - Ten mój wynik to praca dużej grupy osób, które wspólnie utrzymują nie tylko moje „dobre imię” ale pracą pokazują, że może być rzetelnie, normalnie ... Krótko mówiąc - mam dobrych emisariuszy. - No tak, z racji obowiązków nie bywasz tu często... - O nie! Jestem tu co tydzień. Natomiast faktycznie, po tygodniu...
Renata Surma - burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
- Mniej więcej rok temu powiedziała Pani, że udało się Państwu osiągnąć sukces bowiem: 1/ jest gotowe studium wykonalności gospodarki wodno ściekowej dla całej gminy 2/ rozpoczął się proces rewitalizacji Starego Rynku, 3/ wyremontowano kilkanaście km dróg, wiele obiektów użyteczności publicznej, powstała spółka wodociągowo-kanalizacyjna, strefa ekonomiczna.... itd. itd. A według mnie, największym sukcesem Pani było to, że wzbudziliście Państwo aktywność mieszkańców Gminy - że ludziom się „CHCE”, że po prostu sami o siebie dbają o własne i społeczne obejścia ... W plebiscycie na „...
Nowa Ruda ... powoli, ale nieustannie dąży do świetności
Rozmawiam z burmistrzem Nowej Rudy p. Tomaszem Kilińskim - Jakie Państwo macie plany na ten 2010 rok? - Rewitalizacja. To największe nasze zadanie w tym roku. W Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Dolnośląskiego na ten cel Nowa Ruda otrzyma 2,4 mln EURO (to ok. 9 mln. 600 tys. zł - przyp. red.). Prace rewitalizacyjne rozpoczęły się już w roku ubiegłym ... - ... to znaczy... - Budowa parkingu obsługującego ścisłe centrum Nowej Rudy wraz z szaletem miejskim. Nowa Ruda dotychczas nie miała publicznego WC – w końcu niezbędnego. Po prostu nie było do tej pory odpowiedniego miejsca. Przy budowie...
Rozmawiam z burmistrzem gminy Stronie Śląskie p. Zbigniewem Łopusiewiczem
- Zadowolony Pan ze śniegu? - Tak. Ale już na drogi mogłoby nie padać. - Ma Pan dobrze odśnieżone drogi... - ale sporo to kosztuje. O ile chodzi o odśnieżanie dróg w samym mieście, to jest mi jednak obojętne ile go spadnie - mam podpisaną umowę ryczałtową - cena jest stała. Natomiast odśnieżanie dróg na terenach wiejskich to większe koszty niż planowałem. Usługi te świadczą nasi rolnicy i też się cieszą z dodatkowego zarobku. Opady nie są takim problemem jak wiatry. Jak zawieje, to siły nie ma na zaspy. Po 5. minutach jest tak jak poprzednio. -Czy będzie Pan kandydował na burmistrza kolejnej...
Galeria "Twierdza Kłodzka"
Rozmowa z Paniami: Elą Sobolewską i Elą Żytyńską - Galeria „Twierdza Kłodzka” „wrasta” w Kłodzko. I to nie tylko jako centrum handlowe ale zajmuje również wydwałoby sie sprzeczne z zarabianiem - miejsce kłodzkiego ośrodka kultury.... - Miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze. Proponujemy naszych wykonawców, naszych artystów... Czy to jest sprzeczne z zarabianiem? Czy ja wiem... Raczej nie... jest i promowanie kultury i siebie... Wydarzenia kulturalne przyciągają do nas potencjalnego klienta. A i źle by się działo, gdyby tej kultury, tych różnorodnych „smaków” nie było. A jeszcze gorzej (dla nas...
Zbigniew Oliwa - przewodnik sudecki
oliwa.jpg
- Jak zaczęła się Twoja przygoda z górami? - Do Kłodzka przyjechałem w 1967 roku z Głogowa. Do szkoły - czyli Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego. I tak to się zaczęło ... wycieczki, wypady w góry... Urzekł mnie ten teren. Po prostu zakochałem się w górach. W 3-4 klasie Technikum poznałem taką pięknotkę w niebieskiej sukience mini - to była Dziunia. Do dziś jesteśmy razem: Dziunia, ja i góry. Do Kłodzka, do szkoły, nie przyjechałem „ot, tak sobie” - przecież mogłem wybrać szkołę bliżej mojego miejsca zamieszkania, ale rok wcześniej byłem tu na tygodniowej wyprawie z ks. redemptorystą...
Budżet i inwestycje Szczytnej - mówi burmistrz Marek Szpanier
Tegoroczny budżet gminy Szczytna jest - jak nigdy dotąd - bardzo napięty. Planuje się w nim dochody w wys. 19 497 233 zł, wydatki w wys. 24 789 277 zł, a deficyt - 5 292 044 zł ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Jeśli w misternym planie nastąpią przesunięcia, Gmina może utracić płynność finansową - uprzedzał radnych burmistrz Marek Szpanier. Uchwałę budżetową przyjęto ze świadomością trudności w jej realizacji - to było na grudniowej sesji RM., w lutym wprowadzono do budżetu pierwsze zmiany, będzie ich zapewne więcej. - Skąd panie Burmistrzu tyle obaw związanych z...
Trzy pytania do Liliany Stopki - organizatorki "Dni Akordeonu"
- To już dziewiąta edycja “Dnia Akordeonu”. Proszę przypomnieć skąd wziął się pomysł takiej imprezy i atmosferę tych pierwszych. Pomysł zorganizowania takiej imprezy zrodził się w latach 90., kiedy w Kłodzku otworzono kawiarnię „Pożegnanie z Afryką” i prezentowałam tam moich uczniów grających solo i zespołowo, muzykę poważną i mniej poważną. Zauważyłam, że ten instrument był przyjmowany przez słuchaczy z ogromnym zainteresowaniem, więc po likwidacji kawiarni pomysł prezentacji muzyki akordeonowej przeniosłam do Kłodzkiego Ośrodka Kultury, z tą różnicą, że oprócz moich wyróżniających się...
Sukcesy Polanicy Zdroju. O Polanicy Zdroju rozmawiam z burmistrzem Jerzym Terleckim
- Porozmawiajmy o głównych nośnikach popularności Polanicy Zdroju... przecież i u innych są piękne obiekty hotelowe, sanatoria, restauracje czy puby, można się także leczyć i rehabilitować.... -... Tak. Ale przecież życie nie składa się tylko ze spania, jedzenia, spacerowania... Goście, a i mieszkańcy naszego uzdrowiska muszą mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, muszą mieć godziwą rozrywkę, muszą mieć możliwość aktywnego wypoczynku.... Dlatego tak ważnym elementem popularności Polanicy Zdroju jest działanie właśnie na tym polu Żeby nie być gołosłownym - na ten rok...
Siostra Benia z dominikanką Benedyktą Karoliną Baumann
Spoprawka-na-700-foto-Benia.jpg
poprawka-na-700-foto-Benia.jpg
JL: Jak to się stało, że zaczęła siostra pisać powieści? sBKB: Sama się dziwię! Kilka lat temu matka generalna zaproponowała mi napisanie powieści o założycielce naszego zgromadzenia, matce Kolumbie Białeckiej. Z wrażenia nie mogłam spać w nocy... Podjęłam wyzwanie. Siadłam przy monitorze komputera i zaczęłam się zastanawiać, jak się do tego zabrać. Wyobraziłam sobie, że jestem reżyserem, a postacie, którym mam nadać literacki kształt, to aktorzy. Zaczęłam pracę od na poły fikcyjnego wątku miłosnego i... ruszyło z kopyta! Po 3 latach ukazała się powieść Na końcu schodów. Druga powieść, o bł...
KŁODZKA LAUREATKA NAGRODY „LADY BUSINESS CLUBU”
LBA2.jpg
Na ostatniej warszawskiej gali „LADY BUSINESS CLUBU” spotykam pochodzącą z Długopola Górnego ADRIANĘ JURCZYK-DUARTE, którą wyróżniono prestiżową nagrodą klubu zrzeszającego kobiety nie tylko polskiego biznesu. Trudno byłoby więc odmówić sobie rozmowy z naszą „kłodzką” laureatką. „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, drugie – to skrzydła” (Hodding Carter). Adriana Jurczyk Duarte uwierzyła właśnie w swoje skrzydła aż do tego stopnia, że zaniosły ją do pięknej Portugalii, w której mieszka od ponad 16 lat. Jej korzenie są jednak mocno zagłębione...
Tym razem zaskoczę czytelniczki. O pasji pisania, blaskach i cieniach bycia pisarką oraz najnowszej powieści, rozmowa z Katarzyną Redmerską
kaśka-wyw.jpg
- Obserwuję Twój pisarski rozwój i jestem pod wrażeniem. - Dziękuję, miło słyszeć takie słowa. - Mimo sporej konkurencji, udało Ci się zaistnieć na rynku wydawniczym i zaskarbić sobie rzesze czytelniczek. Twoja debiutancka powieść „Sekret sprzed lat”, określana majstersztykiem powieści obyczajowej, właśnie doczekała się kolejnego wznowienia. W czym tkwi sukces? - Po prostu umiem ciekawie pisać (śmiech). Mówiąc poważnie, myślę, że zasługą tego, iż czytelniczki chętnie sięgają po moje książki jest ich specyfika. Na spotkaniach autorskich często słyszę, że moje książki są pełne dobrych myśli. -...
Pisanie to przyjemność
kaśka-wywiad.jpg
O najnowszej książce, pisaniu romansów, miłości jak ważna jest w życiu – z pisarką i dziennikarką Katarzyną Redmerską rozmawia Mirosław Awiżeń. Katarzyna Redmerska pochodzi z Polanicy Zdroju, obecnie mieszka we Wrocławiu. Pierwsze szlify dziennikarskie zdobywała w „Gazecie Prowincjonalnej”, do dziś jest w niej stałą felietonistką. Obecnie jest dziennikarzem medycznym, współpracującymz wieloma poczytnymi tytułami m.in. „Praktyka lekarska”, „Medical Tribune”. Jest także pisarką, którą pokochały Czytelniczki za „Sekret sprzed lat”, który był jej debiutem. Powieść nazwano m.in. majstersztykiem...
Przyrodniczka z pędzlem
aletrn-konarz obraz.jpg
alern-konarzycka1.jpg
Dominika Konarzycka, uczennica Alternatywnego LO w Kłodzku jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach plastycznych; w 2018 roku zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wachlarze sztuki – pokażmy Chopinowi Orient” oraz wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach „Etno-portrety” oraz „W odcieniach bieli”. - W szkole wybrałaś rozszerzenia z biologii i chemii, to skąd takie zainteresowania? - Maluję od zerówki, ale w 5. klasie wygrałam konkurs plastyczny i tak to się zaczęło. Właściwie nie zależy mi na osiągnięciach, raczej na doskonaleniu umiejętności. - Wykonujesz...
Korespondencja z Portugalii
Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych – podobnie jak w Polsce – świąt w Portugalii. Naszym przewodnikiem po świąteczno-noworocznej Portugalii jest ADRIANA JURCZYK-DUARTE znana nam doskonale z poprzednich korespondencji. Adriana pochodzi z Długopola Górnego i od ponad 15 lat mieszka wraz z rodziną w malowniczym nadmorskim Estoril nieopodal Lizbony. Jest autorką książki „Tajemnica zamku Gniesz”, którą prezentowaliśmy w naszej gazecie. Obecnie prowadzi własne Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Turystyczne „Moonluza” /www.moonluza.pl/. - Na wstępie naszej rozmowy przyjmij Adriano gratulacje z...
Rozmowa z Joanną Piotrowicz
Ewa Chalecka
100_1874.jpg
Joanna Piotrowicz Urodziła się we Wrocławiu, ale od wielu lat mieszka w Konradowie koło Lądka-Zdroju. Himalaistka i podróżniczka. Instruktor taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu, instruktor wspinaczki wysokogórskiej MSiT. Na swoim koncie ma dwa siedmiotysięczniki: Khan Tengri (7010 m n.p.m. – Pasmo Tien-Szan), i Aconcaguę w Andach. Zwiedziła Europę, Indie, Nepal, Indonezję, Kazachstan, Argentynę, Chile, Kubę, Egipt, Tunezję, a ostatnio Wietnam i Kambodżę. Jako jedna z niewielu kobiet w Polsce pracowała na wysokościach. Ma własną szkołę wspinania Góry i Alpinizm – prowadzi różnego rodzaju...
Tadeusz Piotrowski - rozmowa
Ciepłe słowa podziękowań do wszystkich organizatorów i melomanów skierował prof. Andrzej Chorosiński.jpg
- Za nami trzecia edycja festiwalu. Skąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie w Bystrzycy Kłodzkiej? - Pomysł zrodził się wiele lat temu, a nabrał realnych kształtów po wyremontowaniu organów w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Ważne w tym zdarzeniu było wsparcie organisty dr Andrzeja Prasała. Profesor Andrzej Chorosiński ocenił instrument, jako znakomity i wspólnie zaczęliśmy tworzyć kształt festiwalu. Idea była prosta – uzupełnienie do letnich festiwali organowych w Polanicy i Bardzie, a także rozszerzenie oferty muzyki artystycznej licznym bystrzyckim melomanom. - Który tegoroczny...