Rozmawiam z burmistrzem gminy Stronie Śląskie p. Zbigniewem Łopusiewiczem

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- Zadowolony Pan ze śniegu?
- Tak. Ale już na drogi mogłoby nie padać.
- Ma Pan dobrze odśnieżone drogi...
- ale sporo to kosztuje. O ile chodzi o odśnieżanie dróg w samym mieście, to jest mi jednak obojętne ile go spadnie - mam podpisaną umowę ryczałtową - cena jest stała. Natomiast odśnieżanie dróg na terenach wiejskich to większe koszty niż planowałem. Usługi te świadczą nasi rolnicy i też się cieszą
z dodatkowego zarobku. Opady nie są takim problemem jak wiatry. Jak zawieje, to siły nie ma na zaspy. Po 5. minutach jest tak jak poprzednio.

-Czy będzie Pan kandydował na burmistrza kolejnej kadencji?
- Tak. Jestem gotów, ale mieszkańcy o tym zadecydują czy i na następną kadencję będę burmistrzem.
- A więc porozmawiajmy teraz o zamierzeniach inwestycyjnych na ten rok i też o zamierzeniach na następne
4. lata.
- Zacznijmy od planów na ten rok:
1/ rozpoczęliśmy budowę kolektora sanitarnego z Bielic do Stronia, 2/ kontynuujemy remont/przebudowę Dworca Kolejowego na ośrodek kultury,
3/ trwa remont świetlicy „Trzy Siostry” w St. Gierałtowie, 4/ zostaliśmy zaproszeni do złożenia wniosku i oczywiście przyjmujemy takie zaproszenie - na remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Strachocinie. Raczej otrzymamy na ten cel dofinansowanie - koszt ogólny ok. 12 mln zł i dofinansowanie do 85%, 5/ realizujemy budowę infokiosków, aby zwiększyć turystom dostęp do informacji o Gminie, 6/ Z Min. Spraw Wew. i Administracji otrzymaliśmy 800 tys. zł na remont ul. Hutniczej i Nad-brzeżnej (tzw. środki popowodziowe).
A ze swoich środków chcemy rozpocząć dwie inwestycje: 1/ I etap zagospodarowania zbiornika w Starej Morawie, 2/ uporządkować infrastrukturę oś. Morawka (tę część przejętą od Szpitala - kanalizacja, drogi, chodniki, oświetlenie).
Jeżeli otrzymamy środki z programu „Rewitalizacja miasta do 10 tys. mieszkańców”, to będziemy również realizować II etap remontu adaptacji hotelu robotniczego na mieszkania przy ul. Zielonej 5.
Również przed nami jest prawne zadanie związane z wprowadzeniem w życie ustawy o finansach publicznych. W ramach tego zadania w I etapie przekształcimy zakład budżetowy Przedszkole w jednostkę budżetową Gminy. Powołujemy również Centrum Edukacji Turystyki i Kultury (Dworzec PKP) jako jednostkę kultury i w późniejszym czasie połączenie CETiK z Biblioteką. Natomiast zakład budżetowy Centrum Sportu i Rekreacji zamierzamy połączyć z Zakładem Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” i utworzyć z tych podmiotów spółkę z o.o. w Stroniu Śląskim własności Gminy. Jeszcze analizuję przekształcenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji również w spółkę z o.o. własności Gminy.
- W sumie - ile pieniędzy na ten rok przeznaczacie na inwestycje?
- Planujemy wydać na inwestycje 8,5 mln zł, z czego mamy nadzieję uzyskać finansowanie w granicach 6 mln zł.
- To porozmawiajmy teraz o następnych - po tym roku - 4 latach rozwoju Gminy.
- Takie rozważania wybiegają w dość daleką przyszłość - nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu, który jest jeszcze w lesie – ale niezależnie od tego, kto tutaj wówczas będzie jest przygotowany wieloletni Plan Inwestycji, który zawiera kilkanaście inwestycji niezbędnych do poprawy funkcjonowania i życia mieszkańców. Z takich „sztandarowych” projektów to zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Starej Morawie - czyli stworzenia atrakcyjnej, letniej oferty dla turystów. Pracujemy również już teraz nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego góry Młyńsko w celu stworzenia tam następnego ośrodka narciarskiego. Czekamy na potencjalnych inwestorów. W planach jest również zagospodarowanie Krzyżnika”na stację narciarską. Powstały opóźnienia, ale mam nadzieję, że inwestor szybko „przebrnie” przez aktualne trudności. Cieszy mnie to, że nie tylko Gmina inwestuje ale do inwestycji przyłączają się i inni próbując sięgać do środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną jest już złożonych 8 wniosków dotyczących gminy Stronie Śląskie od prywatnych przedsiębiorców, które uzyskały pozytywną weryfikację (czy otrzymają pieniądze to znak zapytania). Wśród tych wniosków jest np. „Budowa ośrodka sportów konnych”, 6 wniosków dotyczących rozbudowy bądź modernizacji obiektów hotelarskich i jeden wniosek dotyczy budowy „Linowego parku przygody i rozrywki” (Kamienica). Myślę, że to kolejna, ciekawa atrakcja dla turystów.
- Można powiedzieć - przez te ostatnie 20 lat gmina Stronie Śląskie stała się gmina turystyczną...
- ... ale nie możemy zapominać o hucie szkła „Violetta”. Zakład zatrudnia w tej chwili ok. 100 osób ale myślę, że już niebawem uruchomiony zostanie piec szklarski i zatrudnienie wzrośnie. Jest też Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Przebudowa i jego modernizacja jest już faktem - prowadzone jest postępowanie przetargowe na tzw. WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej - przyp. red.) - jako najważniejszego czynnika Szpitala. Będzie też zmiana nazwy na Wojewódzkie Centrum Opieki Psychiatrycznej. Stąd też gmina Stronie Śląskie na rozbudowę Szpitala przekazała Województwu swoje nieruchomości (działki) w zamian za przejęcie
7. budynków z przeznaczeniem na mieszkania (oczywiście dziać się to będzie w sposób sukcesywny).
- W ten sposób zniknie problem z mieszkaniami w Stroniu Śląskim...
- Tak. Problem mieszkaniowy prawie zostanie rozwiązany. I jestem z tego bardzo zadowolony. Szpital się rozwija, mieszkania będą – będzie czym gospodarzyć, aby ściągnąć do nas fachowców najwyższej klasy.
- Porozmawiajmy trochę o współpracy gminy Stronie Śląskie z gminami ościennymi i Powiatem.
- Współpraca układa się nieźle. Np. z gminą Lądek Zdrój planujemy wspólną gospodarkę odpadami (wspólna stacja przeładunkowa + preselekcja śmieci).
W ramach Związku Gmin Śnieżnickich mamy wspólną promocję. Muszę powiedzieć, że w ostatnich czasach bardzo poprawiły się nasze relacje z Powiatem. Wreszcie - może niezadowoleni w pełni - przy Pogotowiu w Lądku Zdroju od 1. lutego br. jest zatrudniona pielęgniarka w porze wieczorowej, nocnej i święta - jak również pomocy udziela lekarz zatrudniony w Pogotowiu. Jest to częściowo załatwiony nasz postulat odnośnie opieki medycznej świątecznej i wieczorowej. Wspólnie ze Starostwem przygotowaliśmy także projekt dot. tzw. „schetynówek” - niestety - Powiat się „nie załapał” - ale były chęci.
Muszę także powiedzieć o dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W ub. roku Urząd zatrudniał 100 bezrobotnych ze Stronia. Dla nas to było zbawienie bowiem sami nie poradzilibyśmy sobie po masowych zwolnieniach z „Violetty”. A tak dość łagodnie przeszedł przez nas ten zator.
- Ledwo napomknęliśmy o promocji tej turystycznej Gminy...
- ... nie za bardzo chciałem o tym mówić, bo to przecież rok wyborczy, ale jednak muszę powiedzieć że trzeba zwiększyć promocję Stronia Śląskiego. Już w tym roku udało się nam zrealizować wspólnie z innymi podmiotami branży turystycznej promocję w TVN akcji „Ale zima”, a w TVN Wrocław audycję „Gdzie na weekend”. Reklamujemy się również w TV Poznań i wspólnie wyjeżdżamy na Targi Turystyki do Wrocławia (12-14 luty). Oprócz zwyczajowego stanowiska będzie stoisko do konsumpcji kiełbasek i czegoś tam jeszcze a przygrywać będzie „Kapela z ul. Hutniczej”. Uważam, że promocję należy w ten sposób prowadzić. Stronie Śląskie i Czarna Góra są widoczne nieomal codziennie w programie pogody TVN. Myślę, że takie działania mają zdecydowanie pozytywny wpływ na ilość turystów korzystających z wyciągów a także z miejsc noclegowych i gastronomicznych.
Z działań ostatnich warto również powiedzieć, że przy Jaskini Niedźwiedziej otworzyliśmy Muzeum Przyrodnicze bo przecież sama Jaskinia jest „jednorazową atrakcją” a my chcemy, aby zwiedzający odwiedzali nas wielokrotnie - trzeba „obudowywać” atrakcje innymi atrakcjami.
- Niech nam rozwija się Stronie Śląskie.

Wydania: