Polemiki

Wybory, wybory, wybory...
W ub. tygodniu S.M. „Nasza Spółdzielnia” (w Stroniu Śl. - przyp. red.) otrzymała do skrzynki pocztowej program wyborczy na burmistrza Stronia Śląskiego p. Andrzeja Mićki. W związku z tym postanowiłem się z tym programem zapoznać, choćby z powodu, że jestem żywo zainteresowany jak prezes Spółdzielni Mieszkaniowej rozwojem gminy Stronie Śląskie /.../ Dlatego też, jak przeczytałem w programie wyborczym p. Andrzeja Mićki, że „ostatnie kilkanaście lat to okres stagnacji i zastoju, lata w których niestety więcej zamknięto i zlikwidowano niż otwarto i zbudowano” to ręce mi opadły. Jedynie co pana...
Trujemy się bez skrupułów
D. Chmielarz
Okres jesienno-zimowy, gdy większość mieszkańców Szczytnej ogrzewa swoje domy w sposób tradycyjny, jest szczególnie trudny dla właścicieli budynków położonych na niższych terenach miasta, np. przy ul. Wolności. Oddychanie na tej ulicy, szczególnie gdy pogoda „ciężka”, gdy zapada zmrok i czarne, ciężkie, śmierdząco-duszące dymy bez obaw opuszczają kominy, jest i nieprzyjemne, i niebezpieczne. Wciskają się przez kanały wentylacyjne, przez nieszczelne lub uchylone okna, przenosi się je do mieszkań na ubraniach. I nic z tym zrobić nie można. Są efektem spalania szmat, butów, wyrobów plastikowych...
Kultury!
W Kłodzku robi się coraz bardziej nerwowo. Podczas uroczystości startu i mety Rajdu Dolnośląskiego Burmistrz nie znalazł krzesła dla zaproszonej Pani, która przypadkiem jest jego kontrkandydatką w wyborach na burmistrza. Uznałem więc, że nie wypada by kobieta stała a ja bym się rozsiadał w pierwszym rzędzie (mnie nie można było – jako reprezentanta powiatu nie wpuścić) postanowiłem więc postać w towarzystwie Pań. By na tym nie był koniec, przy mecie zaginął gdzieś puchar ufundowany przez KKO. I znów nerwowo, krzyki o złodziejstwie, wezwana policja… Jeśli ktoś się spodziewał elegancji ze...
Rzut okiem do celu
Podziękowania - Strasznie lubię pisać o pozytywnych rzeczach. Tym razem otrzymałem do publikacji podziękowania za moim pośrednictwem od organizatora mikołajek w szkołach w Bierkowicach i Krosnowicach. Wiem, że impreza udała się wspaniale i że ani to pierwsza ani ostatnia zorganizowana przez stowarzyszenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej firm do wymienienia ;-) „Stowarzyszenie “Edukacja i rozwój” dziękuje Państwu Wołk z firmy JES-POL z Kłodzka za ufundowanie paczek “Mikołajowych” dla dzieci ze szkół w Bierkowicach i Krosnowicach. W imieniu obdarowanych dzieciaków składamy...
Oświadczenie
W związku z ukazaniem się w dniu 22 stycznia 2010 r. w ,,Rzeczpospolitej” artykułu autorstwa pana redaktora Jarosława Kałuckiego pt. ,,Leśnicy obwiniają starostę o wyciąg” oświadczamy, że zawarte w nim informacje są wyłącznie swobodną interpretacją faktów i dokumentów oraz wypowiedzi, z którymi autor artykułu zapoznał się w czasie wizyty w biurze RDLP. Zawarte w artykule treści i cytowane wypowiedzi nie były przez nas autoryzowane. Nie było i nie jest naszą intencją formułowanie jakichkolwiek zarzutów wobec innych urzędów i instytucji, w tym także Starostwa w Kłodzku. Swoje poglądy możemy...
Oświadczenie
W związku z publikacją dziennika „Rzeczpospolita” z 22 stycznia 2010 r. oraz oświadczeniem Rzecznika Prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu informuję, że pozwolenie na budowę wydaje się m.in. biorąc pod uwagę oświadczenie o dysponowaniu gruntem inwestora złożonego pod rygorem karnym. Pozwolenie zostało przygotowane również na podstawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Dusznik Zdroju. Intencją Starosty nie może być podważanie oświadczeń inwestorów i „prewencyjne działanie śledcze”. Ograniczając biurokrację...
...ostatnie trzy lata... Dwa Kłodzka
Już czas podsumować trzy ostatnie lata funkcjonowania Kłodzka. Można wyróżnić tu dwa główne kierunki: 1/ Rozwój północnej części Kłodzka (do tej pory „dzielnicy przemysłowej”i ziemi uprawnej) 2/ Funkcjonowanie „starego miasta”. W rozwoju północnej części Kłodzka główną zasługę mają inwestorzy prywatni. Obliczyli, przeliczyli, zdecydowali się, wyłożyli „kasę” i „wypaliła” galeria „Twierdza Kłodzka” na 102. Zadanie zostało wykonane w tempie błyskawicznym, a jego rozbudowa w jeszcze większym. Nie zapomniano o niczym - handel jako podstawa zarobkowania, łatwość parkowania, mnóstwo imprez...
Subiektywnie... obiektywnie?
W związku z rewitalizacją polanickiego parku, pomnik Adama Mickiewicza, który obecnie znajduje się na szczycie głównej promenady, zostanie przeniesiony na obrzeża parku. Pomnik stanąć ma na rogu ulic Cichej i Ogrodowej. Nie wszystkim pomysł nowej lokalizacji się podoba. Wielu polaniczan zadaje sobie pytanie: po co przenosić w inne miejsce to, co wpisało się już na stałe w krajobraz parku? Pamiętać należy również, że od 7 lat w Polanicy odbywa się „Międzynarodowy Festiwal Poeci Bez Granic”, który jest jedną z imprez dużego kulturalnego formatu w mieście. Uczestnicy Festiwalu, obrali sobie...
Co w trawie piszczy...
SZLAK Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach oddał do użytku nowo oznakowane szlaki turystyczne do przejścia granicznego Duszniki – Cihalka. PRZETARG W Polanicy odbył się przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby… firma, która oferowała najkorzystniejszą, czyli najniższą cenę na konserwację i utrzymanie zieleni, nie została ostatecznie do tego przetargu dopuszczona. KOLEJNE Rozpoczął się kolejny etap przebudowy centrum Szczytnej. Modernizuje się teren pomiędzy budynkami dawnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Hodowlanego, a...
Według szynobusu jak według zegarka
Do napisania tego artykułu zmusił mnie wyjazd autobusem PKS do Wałbrzycha. Otóż w połowie stycznia br. musiałem stawić się na komisji lekarskiej w Wałbrzychu. Ponieważ nie każdy jest posiadaczem czterech kółek, więc postanowiłem pojechać PKS-em, aby dotrzeć na miejsce na godz. 12. Najpierw sprawdziłem w internecie rozkład jazdy tegoż środka lokomocji. Jest autobus o godz. 9:15. Ten kurs bardzo mi pasował. Ale, żeby się jeszcze upewnić, w przeddzień zadzwoniłem na informację PKS w Kłodzku. Pewien pan odpowiedział mi, że jest taki autobus i odjeżdża o tej godzinie do Kamiennej Góry przez...
Pomnik Sybiraków w Kłodzku
Pomnik Sybiraków w Kłodzku Szanowny Panie Mirosławie Awiżeń, Z Pana artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Brama” wydanie nr.5 (935) „Pomnik Żołniera Polskiego w Parku Sybirackim” wyrażnie przebija tęsknota do okresu „Propagandy Sukcesu”. W Pana wyobraźni „żołnierz wyzwoliciel” musi mieć sylwetkę jak Arnold Schwarzenegger, lub postać z plakatu przodownika pracy socjalistycznej prz budowie hydroelektrowni „Dnieprogres”. Niestety zapomniał Pan kilka zasadniczych faktów: •Pomnik został zaprojektowany w oparciu o wyobraźnię artysty i odzwierciedlenie faktów rzeczywistości podanych przez samych...
Ambitny budżet miasta Kłodzka w 2010 roku
W biuletynie kłodzkim, w wywiadzie z Przewodniczącym Rady Miasta pt. „Miasto z budżetem” ogólnie mówiono o sukcesach, ale nie powiedziano konkretnie o strukturze budżetu, zadłużeniu miasta, ani słowa o kryzysie finansów publicznych miasta, gdzie w 2010 roku zadłuża się miasto na kwotę 53 556 796 zł. Spłata długu wyniesie ponad 7 milionów zł. Spłata rat kapitałowych wyniesie ponad 5 mln zł. Spłata odsetek i dyskonta w 2011 r. wyniesie aż 2,7 mln zł. Tyle Burmistrz daje zarobić bankom. Jest to kwota wystarczająca na wybudowanie kilkudziesięciu mieszkań tak niezbędnych dla miasta. Deficyt...
W sprawie pomnika i pomyłek
Mam wrażenie – czytając list płk Kazimierza Koreckiego, iż po raz kolejny padam ofiarą pomyłki. Z listu bowiem wynika, że p. Honorowy Prezes ZBŻZiOR WP w Kłodzku zwraca się do redaktora Awiżenia, a ma na myśli mnie („Pan i pańskie ugrupowanie PO…”). Otóż spieszę donieść, że redaktor naczelny „Bramy” MIROSŁAW Awiżeń (osoba bezpartyjna) jest kim innym niż piszący felietony MACIEJ Awiżeń – choć zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ja zaś nie pisałem ani słowa w ostatnim czasie o pomniku. Podobnie jak to się ma w każdej rodzinie – czasem nasze poglądy są zbieżne a czasem całkowicie się...
Mann uderzył ręką w stół
Nie jest dla nikogo nowością, że dzienniki dzielą się na te prawicowe i lewicowe. Jest to zabieg jak najbardziej nieszkodliwy nikomu. Dzienników na rynku mamy trochę, my czytelnicy mamy do nich łatwy dostęp i możemy przebierać w nich w zależności od naszych politycznych upodobań. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nasz osobisty wybór gazety, którą przeczytamy przy porannej kawie, nie zaszkodzi sąsiadowi czy koledze z pracy. Problem zaczyna pojawiać się jeśli mowa o telewizji. Nie jest ona już tak bardzo różnorodna. To, co emitują kanały Polskiej Telewizji jest jednakowe dla każdego...