Oświadczenie

Autor: 
Starosta kłodzki Krzysztof Baldy

W związku z publikacją dziennika „Rzeczpospolita” z 22 stycznia 2010 r. oraz oświadczeniem Rzecznika Prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu informuję, że pozwolenie na budowę wydaje się m.in. biorąc pod uwagę oświadczenie o dysponowaniu gruntem inwestora złożonego pod rygorem karnym. Pozwolenie zostało przygotowane również na podstawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Dusznik Zdroju.
Intencją Starosty nie może być podważanie oświadczeń inwestorów i „prewencyjne działanie śledcze”. Ograniczając biurokrację nie możemy każdego interesanta traktować jako potencjalnego oszusta. Do ścigania przestępców powołane są odpowiednie organa ścigania, którym Starosta nie jest.
Obecnie sprawa inwestycji w miejscowości Zieleniec przeprowadzonej przez firmę „Winterpol” jest przedmiotem oceny prokuratury.
Ponadto oświadczam, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nadzór nad Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa, a tym samym nadzór nad procesem wydawania pozwoleń na budowę, pełni Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego (wówczas p.Marek Szpak – Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”), dlatego starosta kłodzki Krzysztof Baldy nie uczestniczył w żadnym etapie procesu wydawania pozwolenia na budowę, a łączenie mojego nazwiska i członkostwa w partii politycznej jest daleko idącym uproszczeniem i insynuacją, nie mającą nic wspólnego z rzetelną wiedzą i informacją.

Wydania: