Wysłuchamy

Autor: 
Maciej Awiżeń - etatowy członek Zarządu Powiatu

W ramach przyjęć interesantów członkowie Zarządu Powiatu rozpatrują osobiste sprawy mieszkańców w ramach spraw leżących w kompetencji powiatu. Z mojej strony najczęściej dotyczą one np. sprawy pozwoleń budowlanych, rejestracji samochodów, dofinansowań dla osób bezrobotnych etc.). Zdarzają się wnioski, które dotyczą większej liczby ludzi np. remontów dróg powiatowych (których mamy ponad 700 km!). Tym razem jedną z interwencji jest propozycja umiejscowienia nowego przejścia dla pieszych pomiędzy bazą (i przystankiem) PKS w Kłodzku a cmentarzem. Duży ruch na tym odcinku przekonuje do słuszności takiego zadania. Dlatego w zeszłym tygodniu na wizję lokalną udali się przedstawiciele powiatu i zarządcy drogi (Miasta Kłodzka) by sprawdzić możliwości nowej lokalizacji „pasów”. Wprawdzie odległość od ronda nie jest zbyt duża ale jest wiele przesłanek by miasto też się przychyliło do tej propozycji. O dalszych losach tego wniosku poinformujemy Państwa już wkrótce.

Wydania: