Z nadziejami i obawami w 2010 rok

Autor: 
Danuta Chmielarz

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Szczytnej w minionym roku zakończyła się toastem za to, co udało się zrobić w roku 2009 i za to, co planowane jest na rok 2010; żeby się udało. Plany bowiem są ambitne.
O sytuacji budżetowej gminy Szczytna w już obecnym roku niechaj świadczą wypowiedzi towarzyszące przyjęciu uchwały budżetowej.
Burmistrz Marek Szpanier: - Budżet na 2010 r. jest bardzo trudny i największy w historii gminy Szczytna, jeśli chodzi o dochody i wydatki /.../. Od nas będzie zależało czy uda się nam ten budżet zrealizować i przeprowadzić uwzględnione w nim inwestycje /.../. Robimy bowiem wszystko żeby inwestować, nie przejadać. /.../. Podejmujemy spore ryzyko, ale kto nie ryzykuje - nie inwestuje. Najpierw będziemy realizować zadania, na które mamy środki. Inne inwestycje czy większe zadania remontowe będą realizowane w miarę możliwości /.../.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Ireneusz Hoffman: - Popieramy założenia budżetu i liczymy na to, że uda się nam zrealizować zaplanowane działania. Inwestycje spowodują, że powiększy się nasz majątek, że Gminą zainteresują się ludzie z zewnątrz. Ale także sprawią, że konieczne będą większe nakłady, żeby te inwestycje utrzymać /.../.
O projekcie budżetu pozytywnie wypowiedziały się stałe komisje R.M., pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalna Izba Obrachunkowa wskazując na konieczność niewielkich poprawek technicznych. Wprowadzono je i 29 grudnia uchwałę budżetową przyjęto.
Co spowodowało powyższe opinie na temat budżetu Gminy na rok 2010?
Chociażby fakty następujące: w r. 2007 na inwestycje w Gminie przeznaczono 400 tys. zł, w r. 2008 już ok. 3 400 000 zł, w r. 2009 - ok. 3 700 000 zł. W roku 2010 na inwestycje w Gminie planuje się przeznaczyć ponad 9 mln zł. W stosunku do roku 2007 jest to wzrost o 2000% (!). Stąd tyle nadziei, ale i obaw. I dość duże w stosunku do dochodów zadłużenie.
O szczegółach założeń budżetowych na bieżący rok w nast. wydaniach GP.
Na tej sesji przyjęto również inne uchwały: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok; w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Organizacja imprez kulturalnych promujących gminę Szczytną jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym”.
Toast za to, co się już udało i za to, co się udać powinno przyjęły i w niebo uniosły noworoczne sztuczne ognie obserwowane przez mieszkańców Szczytnej w miejscu ich „narodzin” - lodowiska i przyszłego centrum sportowo-rekreacyjnego oraz z różnych części miasta. A było co podziwiać. Niech się stanie. Niech się spełni. Niech trwa. Tyle jeszcze przed nami.

Wydania: