Wigilijny koncert w Ludwikowicach Kł.

Autor: 
inf.CKG
wigilia1.jpg

18 grudnia br. w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się wigilijny koncert muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Artystycznej w Broumovie i dzieci z sekcji muzycznej CKGNR. Szczególne zainteresowanie i aplauz wzbudził występ czeskich gości. Oprócz dzieci wziął w nim udział dyrektor szkoły – pan Rudolf Vogel i jego zastępczyni – pani Romana Rożkova.
W programie koncertu oprócz popularnych kolęd znalazły się utwory muzyki klasycznej, m.in. divertimento Georga Philippa Telemanna, a także koncerty na klarnet i flet prosty znanego czeskiego kompozytora przełomu XVIII i XIX wieku Johanna Baptisty Vanhalla. Na koniec wszystkie dzieci zaśpiewały czeską kolędę. Po koncercie, który swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Nowa Ruda i ludwikowiccy radni, pracownicy CKGNR zaprosili wszystkich na symboliczną wieczerzę wigiliną i do podzielenia się opłatkiem. Wykonawcy koncertu otrzymali prezenty wykonane w pracowni ceramicznej CKGNR.
Ze względu na dużą wartość artystyczną koncertu planujemy powtórzenie go dla uczestników VII Miejsko-Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w Ludwikowicach Kłodzkich w styczniu 2010 roku.
Dyrektor i pracownicy CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich składają serdeczne życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom Gminy Nowa Ruda.

Wydania: