Wyremontowane drogi

Autor: 
Mirosław Awiżeń i www.bystrzycaklodzka.pl
dr5.jpg

*ULICA MONIUSZKI
Mieszkańcy ulicy Moniuszki, na bystrzyckim Starym Osiedlu, mają wreszcie wyremontowaną drogę. 28 listopada br. oficjalnie zakończono prace, w ramach których wykonano odwodnienie ciągu komunikacyjnego i położono świeżą nawierzchnię kostkową.
Wykonawca prac: firma BASCH, spółka z o.o. Inwestor: Gmina. Koszt prac: 209.257,38 zł.
*PRZEBUDOWANA DROGA POWIATOWA DO POKRZYWNA
Na odcinku drogi około 1,7 km w stronę Starkówka, prace remontowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” z Kłodzka. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych m.in. z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego Robertem Dumą i etatowym członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką. Dziekan dekanatu polanickiego ks. prałat Antoni Kopacz poświęcił przebudowaną drogę. Prace wykonano dzięki zaangażowaniu funduszy ministerialnych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; z budżetu centralnego na ten cel przeznaczono 900 tys. zł, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka przeznaczyło około 190 tys. zł, natomiast Powiat Kłodzki 140 tys. zł.
*OTWARCIE RUCHU DROGOWEGO NA UL. UNII LUBELSKIEJ
Dnia 23 listopada br. odbył się odbiór techniczny nowego wiaduktu kolejowego i otwarcie ruchu drogowego na ul. Unii Lubelskiej w połączeniu z ul. Kolejową w Bystrzycy Kłodzkiej, w kierunku drogi krajowej nr 33.

Wydania: