Srebrny jubileusz Społecznej

Autor: 
Janusz Laska
13.jpg
16.jpg
20.jpg

Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku istnieje od 28 sierpnia 1991 roku, kiedy to czterdziestoosobowa grupa zapaleńców, z później-szą dyrektor szkoły Iwoną Lemiesz na czele, postanowiła tego typu alternatywną placówkę oświatową w Kłodzku uruchomić. Przez pierwsze dwa lata szkoła prowadziła zajęcia w budynku przy ul. Kościuszki 2, potem przeniosła się na ul. Daszyńskiego 12, gdzie funkcjonuje do dziś. W latach 1991-1996 organem prowadzącym szkołę było kłodzkie koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, od 1 marca 1996 Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, które powstało specjalnie po to, by prowadzić Społeczną lepiej, niż to czyniło gremium we Wrocławiu.
W roku 1998 Zarząd KTO powołał do życia Gimnazjum Społeczne w Kłodzku, a w roku 2002 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku oraz połączył wszystkie trzy placówki w jeden byt administracyjny o nazwie Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, na czele którego stanęła, jedyna jak do tej pory, dyrektor placówki Iwona Lemiesz. Jak łatwo policzyć w 2016 roku Szkoła Społeczna w Kłodzku obchodzi „SREBRNE GODY”, czyli kończy 25 lat, w ciągu których przez wszystkie szczeble ZSS przewinęło się prawie tysiąc uczniów, w tym 481 przez Społeczną Szkołę Podstawową, 273 przez Gimnazjum Społeczne i 163 przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące.
„Szkoła nauczycielem stoi” – tak powiadają znawcy oświaty, a trzeba przyznać, że Iwona Lemiesz miała szczęście i przysłowiowego „nosa” do zatrudniania świetnych fachowców. Przez 25 lat to właśnie nauczyciele tworzyli i nadal tworzą niepowtarzalną atmosferę i wysoki merytoryczny poziom Społecznej. Aktywni, kreatywni, empatyczni, łatwo nawiązujący kontakt z dziećmi i młodzieżą, stosujący nietuzinkowe i atrakcyjne metody pracy, podejmujący liczne inicjatywy pozaoświatowe w środowisku lokalnym.
Szkoła Społeczna pracuje swoim własnym rytmem, posiada pełną samodzielność finansową oraz autonomię merytoryczną, innymi słowy, Zarząd Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego oraz inne ciała statutowe KTO nie ingerują w bieżącą pracę szkoły, ograniczając się do tworzenia warunków organizacyjnych i prawnych dla swobodnego działania placówki. W razie konieczności KTO wspiera organizacyjnie, prawnie, kadrowo i finansowo szkołę, jak to było np. po powodzi tysiąclecia w 1997 roku i jak to często bywa przy wielkich edukacyjnych projektach, realizowanych wspólnie przez szkołę i KTO.
W Społecznej najważniejsze oczywiście są dydaktyka i wychowanie, które szkoła od samego początku realizuje na najwyższym europejskim poziomie. Oprócz typowych dla wszystkich szkół lekcji, ZSS słynie z realizacji wielu stałych elementów procesu dydaktycznego, zgodnych z naturalnym rytmem roku kalendarzowego i szkolnego. W ciągu 25 lat regularnie odbywają się w szkole takie przedsięwzięcia, jak: Urodziny Szkoły, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Kuligi, Dzień Babci i Dziadka, Otrzęsiny Pierwszali, Mikołajki, Wigilia Szkolna, Bale Karnawałowe, Studniówki, Walentynki, Śniadania Wielkanocne, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Komersy klas trzecich gimnazjum, Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Ważnym przedsięwzięciem dydaktycznym są coroczne zielone szkoły, które w grupach wiekowych odbywają się w różnych częściach Polski i poza jej granicami. Nie są to zwyczajne wycieczki – tak charakterystyczne dla wielu placówek oś-wiatowych – ale tygodniowe „lekcje w terenie”, podczas których uczniowie w praktyczny sposób zdobywają wiedzę i umiejętności. W dwunastoletnim cyklu zielonych szkół każdy uczeń ma szansę dokładniej poznać różne części Polski, Litwy, Ukrainy i Danii.
Oprócz zielonych szkół i imprez wynikających z kalendarza szkolnego, corocznie w Społecznej realizowanych jest dziesiątki projektów dydaktycznych, których celem jest uatrakcyjnienie procesu nauczania
i uczynienie go bardziej skutecznym. Nie sposób wymienić wszystkich tego typu działań, przypomnijmy więc kilka największych: Tydzień Ekologiczny, Bractwo Flanelowej Koszuli, kampanie wyborcze Samorządu Uczniowskiego, Klub Młodego Odkrywcy, współpraca ze szkołą w Odensse w Danii, Zwierzyniec, matematyczny Kangur, Kosmiczna wyprawa, Konkurs na karykaturę roku, Warsztaty Artystyczne w Bolesławowie, W krainie kangurów, gazeta szkolna PAKA, Viva Polonia!, Terra Glazenssis, Kawiarenki Artystyczne, 5-ARTIST, Tydzień Polski w Społecznej, W krainie dźwięków, Tydzień Żydowski w Społecznej, obozy narciarskie, Od pradziejów do dzisiaj, Mój szkolny kolega z Afryki, Święto Ulicy Daszyńskiego, Debaty Oxfordzkie, U pradziadków, Mam Talen, Odyseja Umysłu, Kłodzkie Lekcje Śpiewania Pieśni Patriotycznych, Dzień Odkrywców, Odkrywcy, badacze, podróżnicy, awanturnicy, Zderzenie kultur, Warsztaty Matematyczne w Bolesławowie, Szkolny Konkurs Fotograficzny, Mniejszości w Kłodzku, KOSMOS 2016, Ekoludzik, Skąd pochodzi żywności w kłodzkich sklepach, gazeta szkolna „SPOTKANIA”, międzynarodowy program wymiany Comenius, Dzień Smoka, Grota Lascaux, Polska Jesień, Szkolny Klub Ekologiczny, Projekt Heroicznej Wyobraźni, Warsztaty Fotograficzne, Warsztaty Ekologiczne, Warsztaty Plastyczne, Ście-żka edukacyjna LASKI, Na krańcach kłodzkiego świata, GRUNWALD 2014, Dzień Baśni, Czekoladowe lekcje, Stan wojenny w Polsce, ŁĄKA, Wielki Turniej Kryptograficzny, Wielki Turniej Ortograficzny, WODA, Dzień Czarów, międzynarodowy program wymiany Erasmus+ i wiele, wiele innych.
Na zakończenie warto przypomnieć, że Szkołę Społeczną w szczególny sposób upodobali sobie wolontariusze z różnych krajów świata, którzy od kilkunastu lat co roku goszczą w szkole, ubogacając swoją aktywnością i kreatywnością społeczność ZSS. Od 2001 roku przewinęło się przez Szkołę Społeczną ponad 50 wolontariuszy z wszystkich kontynentów.
Z okazji jubileuszu życzę Społecznej 100 lat!
Trzymajcie znakomity poziom edukacji i nie dajcie się „zwariować” kolejnym ministerialnym „reformom”. Wszystkiego Srebrnego!

Wydania: