15 Międzynarodowe Targi Pracy w powiecie kłodzkim

Autor: 
inf. M. Zilbert
pow3.jpg
pow4.jpg

W noworudzkim Centrum Turystyczno-Sportowym 7 kwietnia już po raz 15 w powiecie kłodzkim odbyły się Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku przy współudziale Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego w powiecie kłodzkim.
Wzięło w nich udział około 1350 osób bezrobotnych lub poszukujących nowej pracy, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz 104 wystawców z całego województwa dolnośląskiego, pracodawcy z Czech i Niemiec.
Oprócz 45 pracodawców krajowych i 15 zagranicznych wśród wystawców znalazło się 11 agencji zatrudnienia, firmy szkoleniowe, szkoły oraz uczelnie z województwa dolnośląskiego, instytucje wspierające, fundacje i stowarzyszenia. W sumie na targach znalazło się ponad tysiąc ofert pracy, m.in. w branżach: budowlanej (murarz, malarz, tynkarz), motoryzacyjnej (montażyści części samochodowych), transportowej (kierowca autobusów i samochodów ciężarowych), mechanicznej (ślusarz, operator obrabiarki, elektryk, spawacz), medycznej (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, wykładowca szkoły medycznej) czy w usługach (opiekunka osób starszych, pakowacz art. spożywczych). Przygotowana była także propozycja dla młodzieży w zakresie kontynuowania nauki w szkołach wyższych oraz oferta kształcenia ustawicznego w jednostkach szkoleniowych i Ochotniczych Hufcach Pracy.
W ramach targów odbyły się również panele tematyczne: dla pracodawców (Rynek pracy w powiecie kłodzkim na tle regionu. Potrzeby pracodawców, trudności w określaniu potrzeb szkoleniowych, Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kłodzkim, Instrumenty rynku pracy - wspieranie pracodawców i przedsiębiorców) oraz dla bezrobotnych (Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Możliwości zatrudnienia, warunki życia i pracy w Czechach; Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą).
Podstawowym założeniem targów, które od kilku lat mają zasięg międzynarodowy, jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami bezrobotnymi a pracodawcami. Jest to także okazja do spotkań, które pozwalają na wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie funkcjonowania rynku pracy. Do dyspozycji osób szukających pracy byli również w czasie targów doradcy klienta PUP w Kłodzku: specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści sieci EURES.

Wydania: