Gala konkursu Civis Activus

Autor: 
inf.wł.
civis.jpg

Ponad 50 aktywistów, społeczników i wolontariuszy z całego Powiatu Kłodzkiego oraz parlamentarzyści, samorządowcy i goście wzięli udział w Gali Konkursu CIVIS ACTIVUS – aktywny obywatel Ziemi Kłodzkiej, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdr. i partnerów czeskich.
Ideą konkursu było wyłonienie i uhonorowanie najaktywniejszych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej działających społecznie w zakresie pobudzania aktywności lokalnej.
Twórcy tego przedsięwzięcia, a zarazem gospodarze Gali Konkursu, która odbyła się 25 kwietnia 2014 w kłodzkim Klubie Nota Bene (budynek KCKSiR), to członkowie zarządu Stowarzyszenia Fundus Glacensis; Wojciech Heliński, Jacek Kowalczyk i Marek Mazurkiewicz, którzy wpadli na pomysł jego zorganizowania w końcowej fazie realizowanego przez nich projektu IMPULS, który dotyczył m.in. zinwentaryzowania i promowania aktywności społecznej w naszym regionie. Jak podkreślają – „społecznicy nie działają dla nagród, więc mają tu one znaczenie wtórne. Istotne jest dla nas promowanie aktywności jako wartości społecznej, w tym także eksponowanie ludzi i działań o najwyższym znaczeniu dla środowisk lokalnych. Dodatkową zachętą było nawiązanie współpracy z Czechami, którzy realizują takie konkursy po drugiej stronie granicy już od kilku lat.”
W imprezie wzięli udział: Monika Hovádková, Lida Pohankova - realizujące bliźniaczy projekt „Krzesiwo” w Czechach (SVČ Déčko Náchod), starosta kłodzki - Maciej Awiżeń oraz radni powiatowi i gminni. Organizatorów wsparli parlamentarzyści: Halina Szymiec-Raczyńska i Jakub Szulc.
W składzie Kapituły Konkursu oprócz wspomnianych jego twórców znaleźli się: Ewa Jaworska – Fundacja ALFA – Wrocław, Piotr Borkowski – dyr. Ośrodka Kultury i Sztuki – Wrocław, Maciej Kieres – TVP Wrocław, Maciej Sokołowski – Kompas – Gdańsk , Marek Biernacki – dyr. Muzeum Kult. Lud. Pogórza Sudeckiego w Kudowie- Pstrążnej, Marian Półtoranos – kanclerz Kapituły Hrabstwa Kłodzkiego. Podczas okolicznościowego bankietu uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie pracy na niwie organizacji pozarządowych.
Kapituła dostrzegła ogromne znaczenie działań i inicjatyw podejmowanych przez organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Ziemi Kłodzkiej. Jak czytamy w protokole: „Działalność aktywnych ludzi w Powiecie Kłodzkim przyczynia się nie tylko do rozwoju praktycznie wszystkich dziedzin życia, ale wnosi także decydujący wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego najistotniejszym elementem jest pobudzanie aktywności społecznej. Twórcza praca i zaangażowanie lokalnych społeczników, animatorów i wolontariuszy przynosi znakomite owoce w niezwykle ważnym na tych ziemiach zakresie, jakim jest rozwijanie własnej tożsamości i budowanie więzi kulturowych, dając autentyczny impuls dla rozwoju szeroko rozumianej kultury regionu.”
Kapituła, po wnikliwym przeanalizowaniu ponad 50 zgłoszeń, postanowiła przyznać wyróżnienia i nagrody.
Wyróżnienia otrzymali: Anna Nowak – Szczytna, Agnieszka Boczkowska – Kłodzko, Irena Foremnik – Stronie Śl., Anna Stefaniszyn – Szczytna, Zofia Kucharska – Bożków, Katarzyna Mrowiec – Kudowa Zdrój, Leszek Michalski – Kłodzko, Jerzy Langenfeld – Bożków, Janusz Ferenc – Ludwikowice, Anna Szczepan – Nowa Ruda, Anna Ścięgaj –Jugów, Henryk Srokowski – Dzikowiec, Adam Łącki – Kłodzko, Piotr Maziarz – Kudowa Zdrój, Danuta Hryckiewicz – Jugów, Marta Augustynowska-Klincewicz – Tłumaczów, Halina Jurak – Jaszkowa Górna, Przemysław Sowiecki – Kudowa Zdrój.
Nagrody – tytuł CIVIS ACTIVUS oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis i parlamentarzystów – otrzymali:
Wiesława Zagaja – Duszniki. Prezeska Stowarzyszenia Razem z Dusznik Zdroju. Aktywizuje lokalną społeczność, inicjatorka wielu działań sportowych i rekreacyjnych. Pomysłodawca dusznickiego Biegu Ulicami Miasta. Skupia wokół siebie wiele osób bezinteresownie zaangażowanych w sprawy miasta. Jest przykładem profesjonalnego podejścia do metod ożywiania lokalnych środowisk. Szczególnie wrażliwa na problemy i aktywizacje kobiet.
Jolanta Bogiel - Stronie Śląskie. Założycielka Stowarzyszenia „Złoty Kasztan”, w ramach którego została utworzona grupa sportowo-rekreacyjna emerytów i rencistów (Nordic Walking). Organizator, wolontariusz oraz uczestnik wielu imprez m.in. Dni Kobiet, Pierwszy Dzień lata. Współpracuje z przewodnikami PTTK oraz nawiązała kontakt z grupą inicjatywną odnowy Wsi Dolnośląskiej Sołectwa Stronie Śląskie - Wieś. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Myśliwych Pogranicza, działaczka na rzecz emerytów i rencistów.
Karolina Popiel - Nowa Ruda. Kieruje Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Nowej Rudzie. Pracuje społecznie na rzecz osób potrzebujących. Otworzyła „Klub Szczęśliwego Malucha” w słupieckiej filii MOK oraz „Klubik Uśmieszek” w Szpitalu na oddziale pediatrycznym. Zdobyła środki na budowę siłowni bezobsługowej na wolnym powietrzu, która służy osobom niepełnosprawnym, młodzieży oraz osobom starszym. Organizuje seniorom wyjazdy na spektakle teatralne, prowadzi wolontariat. Współpracuje z MOPS i organizuje zbiórki dla potrzebujących.
Renata Czaplińska - Lądek Zdrój. Uratowała od zapomnienia zespół gospodarski „Gottwaldówka”, przeznaczając go na muzeum-skansen jako przykład typowej sudeckiej zabudowy. Walące budynki są już odbudowane, wyposażone w typowe, tradycyjne sprzęty i urządzenia. Założyła biblioteczkę regionalną z naciskiem na gwarę śląską. Zorganizowała wystawy oraz warsztaty i pokazy pieczenia chleba i wyrobu masła. Jest jedną z założycielek Komitetu Renowacji Kościoła w Kątach Bystrzyckich.
Paweł Błachowicz – Bystrzyca Kł. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bystrzaki”. Fundator i prezes Fundacji „Równi Choć Różni” prowadzącej szkołę, przedszkole i pomoc niepełnosprawnym. Fundator i prezes Fundacji „Szansa” prowadzącej wyżywienie dla dzieci. Były członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Trener osób niepełnosprawnych w zakresie praw, przedsiębiorczości
i obsługi komputera.
Franciszek Piszczek – Krosnowice. Animator życia kulturalnego na wsi
i w regionie, aktywny w działaniach samorządowych, inicjator wielu imprez i wydarzeń we wsi. Aktywny nauczyciel. Założyciel Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Organizator Międzynarodowych Festiwali im. I. Reimanna. Jest członkiem Rady Fundacji „Kłodzka Wstęga Sudetów”
Artur Szczytowski - Ołdrzychowice Kłodzkie. Przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich. Człowiek orkiestra: tańczy, śpiewa, prowadzi imprezy, gotuje. Lider zespołu „Jaskier”. Po godzinach prowadzi chór kościelny, warsztaty taneczne dla młodzieży. Dekoruje wnętrza oraz robi scenografię do przedstawień i spektakli. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych.

Wydania: