Echa 49.sesji RM w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

Tematem wiodącym dzisiejszej sesji była analiza wykorzystania środków z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - co do której nie było pytań, bo czekało 15. projektów ważnych uchwał. Głosami 15. radnych przy sprzeciwie 5. i 1. wstrzymującym przyjęto większość projektów. Ale były także przyjęte jednogłośnie jak - uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej, w spr. zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich /.../, w spr. zawarcia umów dzierżaw nieruchomości /.../.

Opozycja wnioskowała zdjęcie projektów uchwał druk 523 (dot. zmian regulaminu nadawania Honorowego Obywatela M. Kłodzka) oraz 514, 515 (realizacja finansowania inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek oraz zgodności projektu zmiany części „Miejscowego pl.zagosp.przestrzennego staromiejskiej dzielnicy Kłodzka /.../ zw. z budową kolei liniowej łączącej Twierdzę z Owczą Górą w Kłodzku. Dyskusję nad w/w zakończono przegłosowaniem przez 15. radnych. Odnośnie sprawozdania Burmistrza Kłodzka radni pytali m.in.: C. Włodarczyk o niską cenę sprzedaży lokalu mieszk. - odp. burmistrza Szpytmy: nie było chętnych po II przetargu, chodziło o 1. izbę. O remonty ciągów pieszych, wykaz ulic w nim ujętych, czy jest też ul.Warty (której też nie ma w wykazie ulic do odśnieżania) pytał J.Kocoń - odp.wiceburmistrz Urbanowski - wykazu nie ma, po ostrej zimie konieczne są dorywcze naprawy a środki są ograniczone; ul.Warty nie ujęta bo większy zakres robót. Radny Żabski pyt. o spotkanie w spr. inwestycji gazowej - odp. burmistrza Szpytmy: zgłosiła się firma uzyskująca gaz z biomasy /.../, basen będzie generował duże koszty więc szukamy rozwiązań... . Radni T. Ludwin, C. Włodarczyk, Żabski wrócili do spr. wierzytelności dot. basenu, odsetek, marży, kto i jak rozliczy śr. unijne przezn. na inwestycje basenu... by nie zaciemniać finansów miasta. Odp. udzielali burmistrzowie Szpytma, Urbanowski, skarbnik - w drukach zadłużeń zobowiązania są skumulowane...chcemy je rozłożyć w czasie by „spłaszczyć górkę”, wierzytelności nie ujmuje się w długach...zmienia się kurs euro (w projekcie kurs 4.66, dziś 3.99 już straciliśmy na tym 300 tys. zł)... inwestycje unijne są zapisane - przetarg trwa 40 dni/.../. Przewodniczący Rady P. Brzostowicz na pyt. opozycji przedstawił projekt uchwały dot. regulaminu Honorowego Obywatela Kłodzka ( z ub.roku nie funkcjonuje, nadzór wojewódzki uchylił ją w całości).
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał odpowiedzi na pisemne interpelacje radnych. Natomiast radni zgłaszali problemy: Z.Duda pyt. o mieszkanie dla p. Kozy (czeka 20 lat) - sprawę przybliżyła p. E. Grzybek pracownik UM., radna D. Kołt wróci do sprawy na komisji lokalowej; T. Żabski o parkingi na ul. Łukasińskiego - odp. burmistrz Urbanowski, po zamknięciu Mostu XV-lecia i przebudowie ul. Kolejowej ruch na ulicach od Czeskiej, Browarnej, Tumskiej, Łukasińskiego jest dwukierunkowy, J.Kocoń o potworne zanieczyszczenia, zdziczałe psy przy ul.Wiejskiej, co potwierdza radna Bielecka (po wizji lokalnej) - skansen zagraża planom turystycznym na Owczej Górze - odp.: ekipa z ZAMG-u sprząta tam co 2 tygodnie, będzie zgłoszenie, psy będą wyłapane. Radna J.Kobak zgłosiła pyt. rodziców w spr. płatnych konkursów szkolnych, odp. wiceburmistrz W. Krzelowski: bywają takie i są płatne np. za Kangura 8 zł, konkursy szkolne wspiera Urząd Miasta podobnie jak nagrody Leonardo dla najzdolniejszych. Udział w konkursie może być zrefundowany ze stypendium. Radna Włodarczyk pyt.
o rozgłośnię radiową „Twoje Radio” zakup dokonany w 2008 r., od kiedy płacimy składkę od momentu zakupu czy od uruchomienia pasma? Średnie fale sa zagłuszane przez Radio Maryja. - odp.: prawa do rozgłośni nabył Kłodzki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, (Muzeum ZK nie podołało). Otwarcie przewidziane jest na II połowę 2010 r., miesięczna opłata wynosi 1500 zł, płatna od chwili zakupu. Radny Żabski pyt. o dotacje dla przedszkoli - odp. są ujmowane w budżecie z wyszczególnieniem. Radny T. Kmiecik mówił o spotkaniu w spr. obwodnicy, która ma odciążyć miasto, o usprawnieniach ruchu. Radny A.Kwas apelował by nie zapominać o zdolnej sportowo i nie tylko młodzieży, odnoszącej międzynarodowe sukcesy. Odp. wiceburmistrz W. Krzelowski: w ub.roku przyznano nagrody motywacyjne dla uzdolnionej tanecznie młodzieży, za osiągnięcia sportowe, stypendia naukowe - nie zapominamy o najzdolniejszych. Wiceprzewodniczący Rady G. Muskała podkreślał, że w Kłodzku dużo się dzieje, naprawy, przebudowy... duża w tym zasługa wiceburmistrza H. Urbanowskiego, że Wyspę Piasek czekają duże zmiany... . Przy okazji zwrócił uwagę na koszmarne zanieczyszczenia wokół śmietnika przy parkingu ul. Z. Stryjeńskiej.
Z nowości dowiedziałam się, że wróci najprawdopodobniej do Urzędu Miasta były Komendant Straży Miejskiej Piotr Występski. Przypominano o oświadczeniach majątkowych radnych i życzono sobie Wesołych Świąt.
Magda Duszyńska

Wydania: