Wadex Invest i Fort Owcza Góra

Wadex Invest i Fort Owcza Góra

Z konferencja prasowej burmistrza Kłodzka p. Michała Piszko i radnej Lucyny Świst z dn. 10.03.2015 r.
09.03. 2015 roku Burmistrz Miasta Kłodzka wypowiedział umowę dzierżawy Fortu Owcza Góra firmie Wadex S.A/Wadex Invest a w dniu następnym złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej na firmę Wadex Invest o m.in: uszkodzenie zabytku (związane z nielegalną wycinką drzew) oraz kradzież drewna z Fortu. Przypominamy: Spółka Wadex S.A. a później spółka córka Wadex Invest miały zbudować gondolę łączącą Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra.
Tego samego dnia - czyli 09.03.2015 r. Spółka wystąpiła do Burmistrza o wykup Fortu Owcza Góra. Co do możliwości sprzedaży jasna była wypowiedź Burmistrza: mienie gminne można zbyć tylko w formie przetargu, oczywiście po wcześniejszej pozytywnej decyzji Rady Miasta Kłodzka
Do 9/03.2015 r. Spółka wydzierżawiała teren Fortu Owcza Góra na lat 40 za opłatą roczna 4300 zł + VAT, za 23 hektary. Umowa o dzierżawę została zawarta ze spółką Wadex Invest w listopadzie 2013 roku (parę miesięcy wcześniej Rada Miejska w Kłodzku wyraziła zgodę na dzierżawę Fortu spółce Wadex S.A.). Jak Państwo widzicie, sytuacja jest mocno pogmatwana bowiem Wadex S.A. utworzył spółkę Wadex Incest, która miała na celu tylko i wyłącznie budowę tej gondoli. Firma macierzysta „wyposażyła” swoją firmę „córkę” kwotą 50 tys. zł każąc jej budować obiekt wart miliony.../bez komentarza/. Co do tej pory uczynił inwestor mimo, że otrzymał na „dobry początek” pełną dokumentację wraz ze stosownymi zezwoleniami od samorządu kłodzkiego wartą pół miliona złotych? - Nic - oprócz wycinki drzew. Jak widać, sprawa budowy gondoli w Kłodzku toczy się „jak po grudzie”....
Mirosław Awiżeń