Prezentacja kłodzkich średniowiecznych dokumentów w Warszawie

Prezentacja kłodzkich średniowiecznych dokumentów w Warszawie

Dokumenty po konserwacji prezentowane były 9 marca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.