Obwodnica Kłodzka

obwod1.jpg

Każdy jest zainteresowany budową „naszej” obwodnicy. Jakby nie było, to ta obwodnica przybliża nas bardzo do nowoczesnej infrastruktury drogowej. /.../
A budowa przebiega bez zakłóceń, terminowo i aż miło patrzeć – jest doskonale prowadzona. /.../
21. listopada 2016 r. na zaproszenie GDDKiA oraz Wykonawcy mieliśmy okazję (dziennikarze lokalnych mediów) na własne oczy i nieomal dotykając obejrzeć budowę i zrobić kilka zdjęć.