O podsumowaniu ubiegłego roku i planach na 2018 rok

wójt_Adrianna Mierzejewska.jpg

Rozmowa z Adrianną Mierzejewską, wójt Gminy Nowa Ruda
- Gmina Nowa Ruda znajduje się na liście najbiedniejszych gmin w kraju. Jak wyglądały prace nad realizacją niewielkiego budżetu w ubiegłym roku?
- Ostatni rok był akurat rekordowy pod względem wielkości budżetu. Do dyspozycji gmina miała 53 miliony złotych, z czego aż 14 – przeznaczyliśmy na inwestycje, głównie nakierowane na oświatę. Wykonaliśmy termomodernizację, wraz z wymianą źródeł ciepła, trzech budynków przedszkoli – w Woliborzu, Przygórzu i Jugowie, termomodernizację dwóch budynków szkół podstawowych – w Ludwikowicach Kł. i Bożkowie, a obecnie trwa budowa sali gimnastycznej w Bożkowie.
- To sporo jak na jeden rok…
czytaj w lutowym wydaniu BRAMY