Oświadczenia w sprawie radnego Michała Piszko

Oświadczenie 1

Michał Piszko Radny Rady Miejskiej w Kłodzku
Kłodzko, 1 lipca 2013 r.
OŚWIADCZENIE
Dotyczy: Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie o wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Kłodzku
Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Kłodzka!

Od października 2010 roku - dzięki Waszemu poparciu - sprawuję mandat radnego Rady Miejskiej w Kłodzku. Swoją funkcję oraz wynikające z niej obowiązki staram się sprawować rzetelnie i odpowiedzialnie, zajmując się - jako radny opozycyjny, sprawami, które są dla Kłodzczan, a zwłaszcza dla mieszkańców mojego okręgu wyborczego, ważne i trudne. Od początku swojej kadencji interweniowałem w wielu sprawach dotyczących mieszkańców i Miasta Kłodzka. W ostatnim czasie poruszałem m.in. kwestię poprawności remontu ulicy Walecznych, stanu podwórka przy ulicy Lutyckiej, próby sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze darowizny na cele oświatowe czy też ogromnych wydatków na paliwo do służbowego Volvo użytkowanego przez burmistrza Szpytmę i urzędników Urzędu Miasta w Kłodzku.
W ostatni czwartek - 27 czerwca 2013 roku, w czasie Sesji Rady Miejskiej, radni wspierający burmistrza Szpytmę zagłosowali za podjęciem uchwały, wskutek której mam zostać pozbawiony mandatu radnego. W mojej opinii uchwała ta została podjęta w sposób niezgodny z prawem, na podstawie błędnych przesłanek, w związku z czym podejmę wszelkie przewidziane prawem kroki, aby doprowadzić do jej uchylenia. Jestem bowiem przekonany, że powodem jej podjęcia nie była dbałość o literę prawa, ale moja dotychczasowa aktywność i działalność w imieniu mieszkańców Kłodzka.
Mandat radnego - tak jak dotychczas - chcę bowiem sprawować do końca kadencji, zgodnie ze ślubowaniem złożonym na jej początku: "godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Po to zostałem przez Was wybrany.
Z wyrazami szacunku.
Michał Piszko

Oświadczenie 2

Szanowni Państwo!
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 27 czerwca 2013 roku, miało miejsce bezprecendensowe wydarzenie. Radni popierający burmistrza Bogusława Szpytmę zagłosowali za uchwałą, która ma na celu pozbawienie mandatu jednego z najaktywniejszych i najbardziej rzetelnych radnych w Kłodzku - radnego Michała Piszko.
Radny Michał Piszko od początku kadencji daje się poznać jako osoba mocno zaangażowana w sprawy Kłodzka i jego mieszkańców. Często interweniuje i wspiera Kłodzczan w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają. Nierzadko uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami, stając po ich stronie w przypadku sporów z burmistrzem Szpytmą i urzędnikami. Jako radny opozycyjny dokładnie bada również wątpliwości i nieprawidłowości w funkcjonowaniu władz, interweniując na wszystkich szczeblach samorządu.
Uchwała, która została podjęta w miniony czwartek - naszym zdaniem, niezgodnie z procedurami określonymi w Statucie Miasta, jak również w oparciu o błędne podstawy prawne - jest próbą wykluczenia z grona radnych osoby, która od kilku lat dba o to, aby funkcjonowanie naszego miasta było w pełni zgodne z prawem, a jednocześnie przyjazne dla mieszkańców Kłodzka. Uchwała ta, jak również sposób jej podjęcia, ma wręcz znamiona odwetu na radnym, który stara się rozwiązywać problemy mieszkańców i nie obawia się głośno o nich mówić, pisać i interweniować.
Niezależnie od podjętej przez radnych wspierających burmistrza Bogusława Szpytmę próby odwołania radnego Michała Piszko, jako opozycyjni radni będziemy nadal - podobnie jak dotychczas - pracować na rzecz miasta Kłodzka i jego mieszkańców oraz dbać o to, aby władze naszego miasta postępowały zgodnie z prawem. A w przypadku jego naruszenia - aby ponosiły tego pełne konsekwencje.

Z poważaniem.

Tomasz Żabski
Przewodniczący Klubu Radnych
Platforma Obywatelska RP
Rady Miejskiej w Kłodzku