Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju większe i nowocześniejsze

_X4A4132.jpg

Po latach przygotowań, prac remontowych i adaptacyjnych w Muzeum Papiernictwa uruchomiono nowe wystawy stałe. Okazją do poinformowania o tym była konferencja finalizująca projekt Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Konferencja odbyła się 28 lipca w Dusznikach-Zdroju, a poświęcona była omówieniu rezultatów wspomnianego projektu...
czytaj w numerze wrześniowym BRAMY