Krystyna Kopytko, Dolnośląskie Archiwum Tradycji DAT.jpg