Temat dnia

Rusza budowa obwodnicy Kłodzka
obwodnica2.jpg
1obwodnica-str1.jpg
W dniu 15 marca br. otrzymaliśmy informację, że właśnie został podpisany ostatni dokument, niezbędny, aby mogła ruszyć budowa obwodnicy Kłodzka! Ten dokument to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Od momentu podpisania ZRID dopełnienie wszelkich formalności zajmie wykonawcy jeszcze ok. 2 tygodni i już po świętach rozpoczną się prace. Jak zapewnia wykonawca będą one wykonywane w trybie  jak najmniej utrudniającym ruch w rejonie budowy. Obwodnica Kłodzka to największa w ostatnich latach inwestycja nie tylko w mieście, ale i w całym powiecie. Batalia o obwodnicę Kłodzka trwała bez...
Czas na inwestycje. Kalendarz prac
• Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza Termin realizacji: maj - czerwiec 2016 r. • Przebudowa ul. Kusocińskiego Planowany termin realizacji: lipiec - październik 2016 r. • Budowa ul. Bukowej.Planowany termin realizacji: lipiec 2016 r. - październik 2017 r. • Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych Planowany termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2016 r. • Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego Planowany termin realizacji zadania: maj 2016 r. • Budowa oświetlenia ul. Lisia Planowany termin rozpoczęcia robót: maj 2016 r. • Budowa oświetlenia ul. Pięknej i...
Spółka S.A. Uzdrowisko Lądek- Długopole na dobrej drodze. Rozmowa z prezesem Zbigniewem Piotrowiczem
zb.jpg
- Zacznijmy od kluczowej sprawy - czyli kondycji Spółki. - Właśnie podsumowaliśmy rok 2015 i sądzę, że są powody do satysfakcji, bo na tym trudnym i niewdzięcznym rynku usług leczniczych Spółka zanotowała zysk. Niewielki, ale jednak. Przy tych samych zasobach, zarobiliśmy prawie dwa miliony więcej niż w roku poprzednim. I kilka konkretów. W ubiegłym roku zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję, jaką była rozbudowa i modernizacja szpitala rehabilitacyjnego „Stanisław”. Dzięki zmianom organizacyjnym udało się nam w 2015 r. osiągać wyniki sprzedaży na poziomie zbliżonym do maksymalnych możliwości...
Przepis na dobrą lekcję
Janusz Laska
Jak w szkole przeprowadzić dobrą lekcję? Oczywiście nie jedną, ale setki lub tysiące dobrych lekcji, bo jedna lekcja – np. taka na pokaz – nie sprawi, że młodzi ludzie będą się rozwijać. Sprawa wydaje się prosta, bo przecież wszyscy nauczyciele podczas studiów pedagogicznych wielokrotnie omawiają „warunki brzegowe” dobrej lekcji. Jednak nazbyt często wydaje się rodzicom i uczniom, że cała psychologiczna, pedagogiczna i metodyczna wiedza ze studiów „gdzieś wywietrzała”. Przypomnijmy więc najważniejsze postulaty koniecznie niezbędne, by przeprowadzić dobrą lekcję. Na lekcji nie może być nudno!...
Wkrótce nowy punkt widokowy
inf.wł.
Wizualizacja Nowa Ruda.jpg
Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” realizuje projekt: 1. Uruchomienie punktu widokowego na szybie kopalnianym w Nowej Rudzie. W ramach działania na istniejącym obiekcie zostanie nadbudowany szklany taras widokowy wraz z uruchomieniem windy wewnętrznej oraz klatka schodowa szklana zewnętrzna. Obiekt zostanie przystosowany do pełnienia nowej funkcji związanej z uruchomieniem platformy widokowej. W ramach działania powstanie również infrastruktura niezbędna do obsługi ruchu turystycznego (budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych...
Przywrócić normalność. O Kłodzkim Centrum Kultury Sportu i Rekeracji rozmowa z dyrektorem Markiem Mazurkiewiczem
DSCF2928 marek m foto oficjalne.jpg
- Jak długo będzie jeszcze istniała ta hybryda pod skrótem „KCKSiR” w Kłodzku? - To zależy od władz Miasta. Nie mnie o tym decydować. Natomiast osobiście uważam, że ta „hybryda” – jak nazwałeś KCKSiR – powinna ulec rozdzieleniu w tym roku, a najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017. - Jakimi obiektami dysponuje KCKSiR i jakie koszty w związku z tym ponosi? - Mamy stary, bardzo już wysłużony budynek przy pl. Jagiełły 1. Zarządzamy także 14 ha obiektów sportowo-rekreacyjnych (dawny Ośrodek Sportu i Rekreacji) tj. halą sportową, która jest jedynym obiektem w miarę nowoczesnym (po remoncie dachu i...
Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie
plansza Nowa Ruda.jpg
cts2.jpg
cts1.jpg
- Jakim majątkiem Państwo dysponujecie? - Własnością Spółki jest Dom Wypoczynkowy „Sport Centrum”, od wielu lat zarządzamy, opiekujemy się także kompleksem obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowej Rudzie-Słupcu, na który składa się: „Aqua Centrum” (jest to kompleks wodny z 25 metrowym 8-torowym sportowym basenem z homologacją, basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią oraz sauną), hala widowiskowo-sportowa, mniejsza hala treningowa, siłownia, boisko ze sztuczną nawierzchnią z licencją FIFA, boisko do piłki plażowej oraz wielofunkcyjne tartanowe, restauracja „Sportowa” oraz park położony naprzeciwko...
Przepis na dobra szkołę
Janusz Laska
Każdy chciałby, aby jego dzieci i wnuki chodziły do dobrej szkoły. Tylko co to znaczy „dobra szkoła”? Najlepiej by oczywiście było, gdyby nasze dzieci bez wysiłku, zużywając jak najmniej czasu i pieniędzy, w błyskawicznym tempie rozwinęły wszystkie swoje zdolności, dostały się na wymarzone uczelnie wyższe, po których znalazłyby świetnie opłacaną i interesującą pracę, a potem beztrosko żyły długo i szczęśliwie. Pojawiają się jednak dwie trudności: po pierwsze, rozpoczynając swoją edukacyjną przygodę dzieci nie wiedzą co chciałyby robić w dorosłym życiu, po drugie, nikt z nas (polityków,...
Wójt podsumowała rok 2015 w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej
inf. UGNR
Wójt podsumowała rok 2015 w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.jpg
W poniedziałek 8 lutego br. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. odbyło się Spotkanie Noworoczne. Imprezy tego typu są organizowane corocznie przez wszystkie samorządy, ponieważ są okazją do zapoznania się z tym, co wydarzyło się w gminie w minionym roku. Spotkanie adresowane jest głównie do środowisk powiązanych z działalnością urzędu, w tym przede wszystkim: władz sąsiednich samorządów, przedstawicieli służb mundurowych, radnych, sołtysów, prezesów spółek, dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ze względu na charakter spotkania,...
Rozmowa z burmistrzem Szczytnej - Markiem Szpanierem
herb2.jpg
herb1.jpg
Drugi rok trwającej kadencji, czyli nowy budżet, nowe wyzwania inwestycyjne, plany własne i konieczności wynikające z planów wyższych szczebli administracji samorządowej i państwowej, a więc róbmy swoje. - D. Ch. Omawiając propozycję uchwały budżetowej na rok 2016 powiedział Pan „ Nie będzie to łatwy rok, ale zrobimy wszystko, aby zrealizować swoje zadania”. Propozycję RM zaakceptowała, co dalej? - Budżet na rok 2016 będzie naprawdę trudny, ale jest możliwy do zrealizowania. Jego podstawowym zagrożeniem – i to już od trzech lat – jest sprzedaż mienia, a właściwie niski poziom tej sprzedaży....
Budżet uchwalony - jest pozytywna opinia RIO
Przypomnijmy, kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazali szereg nieprawidłowości w zarządzaniu miastem podczas kadencji poprzedniego burmistrza Kłodzka (wystąpienie pokontrolne dostępne jest na stronie www.bip.klodzko.pl - zachęcamy do lektury). Między innymi wskazali, że poręczenie kredytu za budowę basenu powinno być wykazywane w zobowiązaniach Gminy Miejskiej Kłodzko, czego poprzednie władze Kłodzka nie robiły. W rzeczywistości, uwzględniając to poręczenie, przekroczone zostały wskaźniki. Dlatego też budżet w grudniu poprzedniego roku nie mógł być uchwalony. Udało się jednak...
Kudowa Zdrój - co w 2016 r.
- Zacznijmy od współpracy burmistrza z Rada Miejską... - Współpraca układa się według mnie bardzo dobrze... - ??? - Rada Miasta Kudowy Zdrój jest organem przedstawicielskim mieszkańców i mam nadzieję, że radni wiedzą o tym, iż są zobowiązani reprezentować interesy tych, którzy ich wybrali. Burmistrz jest równie mocno osadzony wyborem bezpośrednim wszystkich mieszkańców. Więc musi być zachowana równowaga: Burmistrz – Rada Miasta. - Też tak uważam biorąc pod uwagę fakt, że mandaty radnych wybranych z poszczególnych okręgów wyborczych równoważą mandat burmistrza. Zatem oczywistością jest, że...
Nowa Ruda - urokliwe miasteczko sudeckie
Wizualizacja Nowa Ruda.jpg
nowaruda2.jpg
nowaruda1.jpg
... ale zanim przejdziemy do zadawania pytań pozwolę sobie na krótką wycieczkę z Kłodzka do Nowej Rudy. Według mnie Nowa Ruda w sposób nieomal idealny wykorzystała swój czas demokracji w Polsce. Z miasteczka monokulturowego, w ciągu tych 26 lat osiągnęła zrównoważony rozwój: ma nowoczesną, innowacyjną dzielnicę przemysłową, ma bazę rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową na naprawdę europejskim poziomie, ma ośrodek/ ośrodki kultury doskonale wyposażone, a co ważniejsze – tętni w nich autentyczne, artystyczne życie. Sam aktywnie uczestniczyłem w życiu literackim Nowej Rudy przez wiele, wiele lat...
Powiat Kłodzki administruje 700 km siecią dróg powiatowych
krosnowice (1).jpg
droga1.jpg
To najwięcej w całym województwie dolnośląskim. W 2015 roku łączny koszt wszystkich inwestycji drogowych Powiatu Kłodzkiego wyniósł prawie 13 mln zł (12 962 497 zł), w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskane zostało prawie 9 mln (8 850 389 zł). Za te pieniądze zrealizowano 54 zadania inwestycyjne, których celem była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. W tegorocznym budżecie na drogowe inwestycje Powiat Kłodzki ma zabezpieczone prawie 5,5 mln zł (to niemal 1,5 mln zł więcej niż w roku 2015), a ich ogólny koszt w 2016 roku może...
W Bramie o Bramie?!
IMG_8403.jpg
IMG_8398.jpg
IMG_8381.jpg
IMG_8377.jpg
Dość trudne zadanie. W ramach nowego cyklu spotkań 70. JUBILEUSZ OKIEM kłodzkiej BIBLIOTEKI gościli Redaktorzy „Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej”. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, dziennikarka i z-ca red. nacz., historyk, kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej, autorka i współautorka wystaw oraz publikacji muzealnych. Także prezes kłodzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wreszcie pan naczelny Mirosław Awiżeń, twórca tej niezależnej i prywatnej gazety, założyciel Oficyny Wydawniczej Brama. W stanie wojennym redaktor i drukarz prasy podziemnej (m.in. „Żółw”, „Jeż”) . Publikujący kiedyś...
Młody bohater
zaczyk1.jpg
Podczas sesji Rady Miejskiej w Kłodzku (28 stycznia br.) nagrodzono postawę 10-letniego mieszkańca Kłodzka Michała Zaczyka. Chłopiec uratował rodzinę i sąsiadów przed zaczadzeniem. 15 stycznia br. mogło dojść do tragedii. Rodzice chłopca podtruli się tlenkiem węgla, Michał jednak zachował zimną krew i poinformował o tym, co dzieje się u niego w domu odpowiednie służby. Następnie postępował zgodnie z ich wskazówkami. Na uznanie zasłużyła także reakcja siostry chłopca, która obudziła brata widząc, że z rodzicami jest coś nie w porządku. Samorządowcy serdeczne podziękowali także Katarzynie...
Lądek Zdrój - co w 2016 r. Rozmowa z burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem
Na początku mam trzech rozmówców – przedstawicieli Gminy Miejskiej Lądek Zdrój, czyli pp. burmistrza Romana Kaczmarczyka, z-cę burmistrza Grzegorza Szczygła oraz dyr. Ośrodka Kultury Pawła Pawlika. Zaczynamy więc rozmowę o kulturze... - Mówi p. Burmistrz – w tym roku obchodzić będziemy 775-lecie istnienia Lądka Zdroju jako uzdrowiska. Nie na darmo jesteśmy najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i chcemy ten fakt mocno wykorzystać. - Dodaje p. Dyrektor – postaramy się, przy współpracy z innymi podmiotami, wyeksponować tę rocznicę w ramach cyklu imprez całorocznych. - A więc, co z Kinoteatrem? Czy...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego - Zbigniewem Łopusiewiczem
Goszów.jpg
Bolesławów1.jpg
Rok 2016 – Stronie Śląskie. Zaczynamy od budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok. I tak: 1/ ustala się dochody budżetu na łączną kwotę 19 mln 993 tys. 10 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 18 mln 541 tys. 10 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 mln 452 tys. zł, 2/ natomiast wydatki ustala się w łącznej kwocie 18 mln 359 tys. 810 zł, 3/ nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 mln 633 tys. 200 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wydatki bieżące Gminy to kwota 16 mln 318 tys. 595,79 zł, wydatki majątkowe 2 mln 41 tys. 214,21 zł. Utworzono również rezerwy: ogólną w wys. 42 tys. zł i...
Koleją do Stronia?
kolej.jpg
Na zaproszenie starosty Macieja Awiżenia 21 stycznia br. Jerzy Michalak, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego gościł w powiecie kłodzkim. Na początku wizyty w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie na temat infrastruktury transportowej, drogowej i kolejowej, w powiecie, w tym planów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zadań, które będą zrealizowane na naszym terenie w najbliższym czasie. Najważniejsze, co usłyszeliśmy od Marszałka – mówi starosta Maciej Awiżeń – to zapewnienie o planach wznowienia ruchu na linii kolejowej 322 Kłodzko – Stronie Śląskie, a co za tym idzie zabezpieczenie...
V Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków - Zupa na wigilijnym stole
inf. UMGR
12.jpg
07.jpg
03.jpg
13 grudnia w południe dźwięk dzwonka dał sygnał do rozpoczęcia świątecznego Jarmarku w Ścinawce Średniej. Ponad wazami z pachnącą zupą – na każdym stole inną – popłynęły dźwięki kolęd i pastorałek. Tegoroczny Jarmark imponował rozmachem – potrawy świąteczne prezentowało łącznie 16 organizacji, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia oraz partnerskie miejscowości z Republiki Czeskiej. W kiermaszu świątecznym wzięło udział 70 wystawców, którzy na swoich stoiskach sprzedawali rozmaite wyroby rękodzielnicze, biżuterię, ozdoby świąteczne, stroiki, swojskie wędliny, sery i...
Gmina Międzylesie z wystawą w Lohne
inf. UMGM
2015 11 20 Ausstellungseröffnung (2).jpg
2015 11 20 Ausstellungseröffnung (13).jpg
W ramach współpracy pomiędzy gminą Międzylesie a miastem Lohne w Niemczech, która ma na celu realizację i osiąganie wspólnych celów, po wystawie eksponowanej w 2014 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu, na której mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zapoznać się z historią, gospodarką, kulturą i sztuką miasta partnerskiego Lohne, przyszedł czas na zorganizowanie wystawy przybliżającej mieszkańcom Lohne gminę Międzylesie. I tak, 20.11.2015 r. w ratuszu miasta Lohne, otwarta została wystawa ukazująca piękno i dorobek naszego regionu. Poza pracami fotograficznymi...
Inauguracja Kryształowej Alei Gwiazd - Bystrzyca filmem zachwyca!
AW6Y3013a.jpg
AW6Y2871a.jpg
Bystrzyca filmem stoi i wciąż odkrywa nowe wątki z filmowej historii miasta! To było historyczne wydarzenie w kulturalnym życiu Bystrzycy Kłodzkiej. Za nami Inauguracja Kryształowej Alei Gwiazd oraz spotkanie z wybitnymi osobowościami świata filmu i kultury. Ta sentymentalna podróż w czasie, opisana w niezwykłych wspomnieniach wybitnych Artystów, którzy tworzyli tu wielkie dzieła sztuki filmowej – Kazimierza Kutza oraz Barbary Krafftówny, spowodowały, że ten filmowy wieczór, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, zapisał kolejną ważną kartę w historii miasta. Podczas...
Dni Solidarności w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku
Janusz Laska
soli2.jpg
soli1.jpg
PIĄTEK 11 grudnia 11 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku spotkało się prawie 300 uczniów z pięciu kłodzkich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, Liceum im. B. Chrobrego w Kłodzku, Liceum Społecznego w Kłodzku, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku oraz Gimnazjum Społecznego w Kłodzku. Zaplanowane na ten dzień warsztaty „Solidarność inna niż wszystkie” prowadzili: Kazimierz Kimso (Przewodniczący Dolnośląskiej Solidarność), prof Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Pamięci Narodowej), Tomasz Żołnierz (Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku) oraz...
Apel Policji
inf. wł.
Policja zwraca się z apelem o ostrożność w związku z zaistniałym w naszym powiecie oszustwem metodą „na wnuczka”. Oszust, podając się za wnuczkę, która spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy, wyłudził 29 tys. zł na szkodę 80-letniej kobiety . Częścią tego oszustwa było rzekome żądanie przez Policję pieniędzy w zamian za wypuszczenie wnuczki. Przypominamy, że Policja nigdy nie poprosi o przekazanie pieniędzy! Pamiętajmy, żeby weryfikować usłyszane informacje przez telefon. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu, aby zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i uczulili ich...
Moralność Kalego
Janusz Laska
Literatura, teatr, film często podejmują tematy związane z relacjami międzyludzkimi postawionymi na głowie. Świętoszek, Zemsta, Moralność Pani Dulskiej, Sami Swoi i tysiące innych bardziej lub mniej znanych utworów, podejmują problematykę infantylnego egoizmu. W „Pustyni i w puszczy” taką postacią jest Kali, który wyznawał wszystkim znaną zasadę: „ŹLE jest wtedy, gdy Kalemu ukraść krowę, DOBRZE jest wtedy, gdy Kali komuś ukraść krowę”. Wydawać by się mogło, że „moralność Kalego” dotyczy jedynie bardzo młodych ludzi, niedojrzałych emocjonalnie i społecznie, ot takich „psychicznych i moralnych...