Gospodarka

Podsumowano drogowe dokonania na Ziemi Kłodzkiej
W piątek 5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie realizacji zadań drogowych w Kotlinie Kłodzkiej w latach 2008 – 2009 wynikających z zapisów zawartych w memorandum podpisanym w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Nachodzie. W spotkaniu udział wzięli m.in. organizator przedsięwzięcia członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Zbigniew Szczygieł, starosta kłodzki – p. Krzysztof Baldy, Stanisław Jurcewicz senator RP, Stanisław Longawa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz burmistrzowie i wójtowie. Przedstawiciele...
Z serwisu informacyjnego SM w Stroniu Śląskim
* Mieszkania socjalne dla S.M. „Nasza Spółdzielnia” - Burmistrz obiecał, że jeden z 4. budynków przejętych przez Gminę w tym roku od Szpitala zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne dla eksmitowanych członków Spółdzielni. Jak stwierdził: „Obowiązek wskazania mieszkania socjalnego ciąży na Gminie”. * Rozpoczęcie remontów w 2010 roku - wymieniono indywidualne liczniki wody w bud. Nadbrzeżna 24. Niestety, sieć nie jest w dobrym stanie i każda ingerencja powoduje konieczność napraw awaryjnych, - trwają prace formalne związane z rozliczeniem zwrotów za stolarkę okienną /.../. Wypłaty będą...
Zima w styczniu i koszty walki z nią w gminie Lądek Zdrój
M.A.
/.../ W porównaniu do stycznia roku ub. nakłady dla ZBK zwiększyły się o ok. 60 tys. zł. Wywiezionych zostało 216 kontenerów śniegu (8 w r. 2009), 78 wywozów Multikarem (0 w 2009 r.). Pługi przebyły 5200 km (1450 km w 2009), a ciągniki wykonały 327 motogodzin (w 2009 - 53 mtg). Koparko-ładowarki przepracowały 193 mtg (11 mtg w 2009). Zarząd Budynków Komunalnych posiada w zasobie 14239 m2 płaskich dachów i około 1000 koszy zlewowych które należało odśnieżać. 6981 m2 dachów i koszy na 45 budynkach zlecił firmom zewnętrznym - koszt 20 913,08 zł pozostałe odśnieżał sam. Jednocześnie na usuwanie...
Zawieszone pociągi do Kudowy
M.G.
Od 4 marca br. spółka Przewozy Regionalne zawiesiła do odwołania kursowanie pociągów na linii Kłodzko - Kudowa-Zdrój. Pociągów, to szumnie powiedziane, bo ostatnio jeździł tu raptem jeden pociąg (tam i z powrotem). Zamiast pociągów uruchomiono tzw. zastępczą komunikację autobusową. Pesymiści wieszczą dla tej linii los podobny do tego, który spotkał linię do Stronia Śląskiego - czyli na początek zawieszenie kursowania pociągów i wprowadzenie komunikacji autobusowej, a po kilku miesiącach (tygodniach?) całkowite wstrzymanie ruchu pasażerskiego.
wspólnota w Szczytnej
Po długiej społecznej pracy grupy inicjatywnej, która spotykała się aby przeprowadzić sprawnie kwestie zamiany zarządzania osiedlem w Szczytnej, grupa ta doprowadziła do zwołania zebrania w dniu 11 kwietnia 2010 r. O determinacji i potrzebie zmian może świadczyć np. to, że grupa inicjatywna samodzielnie z prywatnych kieszeni sfinansowała przygotowanie sali w szkole do zebrania. Na zebraniu tym, prawie 64% wszystkich właścicieli podjęło decyzję, że nie chce już być zarządzanym przez SM w Kudowie Zdroju i w miejsce tego powołuje Wspólnotę Mieszkaniową, która będzie rządzić się samodzielnie, bez...
Gmina Szczytna wykorzystuje swoje szanse
chmielarz-złotno2_0.jpg
Wśród licznych inwestycji realizowanych w bieżącym roku w Gminie są także te, które mają miejsce na jej wiejskich obszarach. W Łężycach i Złotnie trwa budowa Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej. Koszt każdej z inwestycji to około 600 tys. zł. W Łężycach nowa świetlica budowana jest od podstaw, w Złotnie - jej częścią będzie stara remiza strażacka.
Przezorny zawsze ubezpieczony
O zagrożeniach, przestępstwach, Policji - na co dzień raczej się nie myśli. Chyba, że dotyczą nas bezpośrednio. O czym przeciętny mieszkaniec terenu objętego działalnością Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju wiedzieć powinien? W r. 2009 w porównaniu do r. 2008 wszczęto o 15 postępowań więcej. W wybranych kat. przestępstw ich dynamika przedstawia się następująco: - kradzież cudzej rzeczy - spadek ze 102 do 82, - kradzież z włamaniem - wzrost z 48 do 54, - rozbój, wymuszenie rozbójnicze - wzrost z 3 do 5, - kradzież samochodu - 2 do 2, - uszkodzenie mienia - spadek z 15 do 14, - uszczerbek na...
Powiat buduje boisko
Orlik 2012 przy Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju W budżecie powiatu kłodzkiego zabezpieczono środki na budowę kompleksu pn. „ Moje Boisko Orlik- 2012” które powstanie przy Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju, tym samym wykonując ostatni krok do otrzymania dofinansowania. Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln zł, udział własny powiatu to ponad 300 tys. zł, taką samą kwotę na budowę przeznaczy Gmina Polanica- Zdrój. Pozostała kwota będzie pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasz powiat jako jeden z...
Walka ze skutkami powodzi
Bilans ogromnych szkód wyrządzonych na terenach powiatu kłodzkiego przez powódź w 2006 oraz 2009 roku powoduje konieczność zwrócenia uwagi na problemy zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada Powiatu Kłodzkiego wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o zwiększenie środków finansowych dla jednostek odpowiedzialnych za należyte utrzymanie stanu rzek i cieków wodnych na terenie powiatu kłodzkiego z przeznaczeniem na usunięcie wieloletnich zaniedbań oraz budowę infrastruktury przeciwpowodziowej zniszczonej podczas powodzi z lat: 1997, 1998, 2006 i 2009 oraz nowej zabezpieczającej...
Z placu budów
23 marca br. urzędniczka Mariola Huzar uwieczniła w kadrze największe inwestycje realizowane w Szalejowie Górnym, Jaszkowej Dolnej i Górnej. W wiosennej aurze mury trzech obiektów użyteczności publicznej prezentują się okazale, a robotnicy uwijają się sprawnie i są widoczni przy pracy. Na budowie kompleksu szkolno-sportowego w Szalejowie Górnym jest tak: inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 5 558 807,...
Małe granty dla 7 wsi
Osiem wniosków wpłynęło do Wójta Gminy Kłodzko o przyznanie pomocy finansowej na realizacje inicjatyw lokalnych w drugim kwartale 2010 r. Komisja grantowa zaproponowała przyznanie 25% dotacji celowych na kwotę 6 875 zł dla siedmiu zadań. Wniosek Rady Sołeckiej wsi Roszyce na uszycie nowych strojów artystycznych dla zespołu “Marzenie” postanowiono przygotować - z urzędu - do najbliższego naboru w ramach Małej Odnowy Wsi. A oto Ci, którzy od kwietnia rozpoczną realizację swoich projektów: 1. Rada Sołecka wsi Gorzuchów otrzymała 1000 zł na zakup mebli kuchennych do aneksu kuchennego w świetlicy...
Skutery dla GOPR-u
Starosta kłodzki Krzysztof Baldy wraz z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniewem Szczygłem w dniu 25 marca br. przekazał na ręce p. Zdzisława Wiatra naczelnika Wałbrzysko – Kłodzkiego Oddziału Grupy Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dwa skutery śnieżne. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa turystów zimą i latem w powiecie kłodzkim” i przekazany zostanie do stacji w Międzygórzu i na Zieleńcu. Oprócz skuterów w ramach projektu zakupiono także sprzęt ratowniczy do ratownictwa w wodach szybko płynących, a także komplety narciarskie, które umożliwią...
Pierwszy krok w kierunku budowy nowego DPS w Szczytnej
Starostwo Powiatowe w Kłodzku od dłuższego czasu przygotowywało założenia wstępne budowy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego. W opracowaniu tym rozważano kilka możliwości lokalizacji DPS: w Duszkach-Zdroju, w Stroniu Śląskim i Szczytnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz zdecydowano się na budowę nowego DPS w Szczytnej. Niebagatelny wpływ na taką decyzję Zarządu miała chęć utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, a także przychylność ze strony władz Gminy Szczytna. Wszystkie podjęte działania zaskutkowały tym, iż 25 marca br. na Sesji Rady...
Straż Pożarna - sukcesy
Dnia 23 lutego 2010 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się podsumowanie działalności Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2009. Podczas narady w której uczestniczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Kwiatkowski, wojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski oraz członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, zostały przyznane wyróżnienia za działalność operacyjną i kontrolną na terenie całego województwa. Miło nam przekazać informację, iż Komenda Powiatowa Państwowej...
Wiadukt w Ścinawce Dolnej
zdj 005.jpg
Odbudowuje się wiadukt kolejowy na linii Ścinawka - Tłumaczów. Będzie uruchomiona linia kolejowa do przewozu kamienia. Tak więc jedne linie się zamyka a inne przywraca do życia. Odbudowę tej linii kolejowej będziemy Państwu relacjonować na bieżąco aż do uruchomienia.
Echa 49.sesji RM w Kłodzku
Tematem wiodącym dzisiejszej sesji była analiza wykorzystania środków z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - co do której nie było pytań, bo czekało 15. projektów ważnych uchwał. Głosami 15. radnych przy sprzeciwie 5. i 1. wstrzymującym przyjęto większość projektów. Ale były także przyjęte jednogłośnie jak - uchwała w spr. dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej, w spr. zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich /.../, w spr. zawarcia umów dzierżaw nieruchomości /.../. Opozycja wnioskowała zdjęcie projektów uchwał druk 523 (dot. zmian...