Edukacja

Co słychać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
Rafał Olecha
ZSP2.jpg
zsp1.jpg
BUDOWLANKA PODBIJA EUROPĘ! Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku w roku szkolnym 2017/2018 pojadą na zagraniczne praktyki. 44 najlepszych logistyków i budowlańców podnosić będzie swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe w Hiszpanii, na Malcie i we Włoszech. Na około 850 wniosków złożonych przez szkoły w Polsce „ Budowlanka” zajęła 13 miejsce. Wartość dofinansowania projektu „EuroPRAKTYKI” to 109 tys. 632 euro. Pierwszy projekt zatwierdzony został dla Szkoły w roku 2015 „Europejskie praktyki zawodowe” i zrealizowany w maju 2016 r. Uczestniczyło...
Co słychać w Szkole Podstawowej w Krosnowicach
rok3.jpg
rok2.jpg
rok1.jpg
INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 27 września, gdy już nieco wdrożyliśmy się w zmiany, jakie niesie ten miesiąc, uroczyście rozpoczęliśmy także rok sportowy. Sprawność fizyczna jest bardzo istotnym elementem rozwoju człowieka w każdym wieku, tak więc świadomi tego – robimy wszystko, by stale usprawniać swoje ciało. Młodsi uczniowie naszej szkoły – klasy 0-III rozpoczęli zawody na 4 godzinie lekcyjnej. Zgromadzili się w sali sportowej, gdzie zostali przywitani przez panią dyrektor – Joannę Bujak oraz organizatorów – pana Piotra Pawłowskiego i pana Wiktora Girdę, a następnie zaproszeni do zdrowej...
Piknik w Bierkowicach
piknik3.jpg
piknik2.jpg
piknik1.jpg
W sobotę, 30 września br., w Przedszkolu Gminnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach, odbył się piknik z okazji 6 urodzin przedszkola. Były torty – aż 5!, gromko odśpiewane „sto lat”, wspólne z rodzicami zabawy dzieci, tańce, występy poszczególnych grup przedszkolnych, pokaz puszczania baniek. Atrakcji było wiele! Gośćmi specjalnymi urodzinowej zabawy był Komisarz Lew i Kubuś Puchatek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia i wyciąg linowy. Nauczyciele przygotowali dla dzieci stoiska malowania twarzy i twórczości plastycznej. Dzięki staraniom i zaangażowaniu...
Przedszkole Równych szans w Szczytnej
inf. UMiG
zakupione wyposażenie - meble lokomotywa.jpg
huśtawka integracyjna.jpg
Gmina Szczytna informuje, że w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej realizowany jest projekt pn. „Przedszkole Równych Szans” Projekt „Przedszkole równych szans” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 10. - Edukacja Działanie 10.01 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Umowa nr RPDS.10.01.01-02-0038/16-00 z dnia 04.01.2017 Całkowita wartość projektu: 631.239,40 zł Kwota dofinansowania: 536.553,49 zł Głównym założeniem...
Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
inf. UMiG
IMG_20171025_122748_TO.jpg
Projekt pn.: „Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i ul. Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt dotyczący przebudowy budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i ul. Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Bystrzyca Kłodzka o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.1. „Inwestycje w edukację...
Inwestycja w budynki oświaty w Gminie Nowa Ruda
inf. BA
INWESTYCJA W BUDYNKI OŚWIATY_Przedszkole w Woliborzu.jpg
INWESTYCJA W BUDYNKI OŚWIATY_Przedszkole w Jugowie.jpg
Zakończyła się termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Jugowie, Woliborzu i Przygórzu. W jej ramach zostały ocieplone i pomalowane ściany zewnętrzne, wymienione pokrycia dachowe, okna, drzwi i instalacje c.o. z montażem pieców na pellet i pompy ciepła. Wartość tych prac wyniosła 931.643,89 zł, z czego aż 85% to planowane dofinansowanie, które pozyskała Gmina Nowa Ruda ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem IPAW. Na ukończeniu jest także...
Muzyczny świat Walta Disneya
PM2.jpg
PM1.jpg
*W Pałacu w Gorzanowie Taki tytuł nosił koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Po raz kolejny Pałac w Gorzanowie rozbrzmiewał muzyką, mimo huraganu za oknem i strug deszczu. 5 października, w pięknie oświetlonej, nastrojowej, choć jeszcze nie wyremontowanej sali pałacu, wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z grupą młodych skrzypków i państwem Agnieszką i Waldemarem Golińskimi ze Szkoły Muzycznej z Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu. Mimo niesprzyjającej aury, salę wypełnili licznie zgromadzeni słuchacze...
Nauka bez granic
dfn.jpg
5-6 października Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej już po raz dziesiąty pod przewodnictwem dr Małgorzaty Żochowskiej stał się organizatorem regionalnej edycji XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dobrym tego przykładem może być wystąpienie dr. Zbigniewa Piepiory – ,,Floryda- ,,Słoneczny Stan” czy ,,Kraina Huraganów”. Dotyczące bieżących wydarzeń przemówienie ukazało temat w nowy, ciekawy dla słuchaczy sposób. Wykładów było wiele i dotyczyły różnorodnych dziedzin. Wszystko po to, by zainteresować mieszkańców nauką, a przy okazji tegorocznym maturzystom, pozwolić poczuć...
Język w przestrzeni cyfrowej zrozumiały dla wszystkich?
heniaSzcz.jpg
11 października w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się VII spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych. Gościem specjalnym była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, która wskazała na wciąż trwające intensywne prace ministerstwa nad zwiększaniem dostępności usług administracji publicznej. W spotkaniu uczestniczyli także znani nam w Kłodzku z różnych wartościowych społeczno-kulturalnych poczynań – Henryka Szczepanowska oraz Grzegorz Zajączkowski. Lider Cyfryzacji Grzegorz Zajączkowski przedstawił swoją wizję i cele, m.in. otwartość, bezpieczeństwo, współpracę z Ukrainą, kulturę oraz...
W kilku zdaniach - Szczytna
D2.jpg
D1.jpg
Nowy Oddział Przedszkolny w Szczytnej. Do Przedszkola Publicznego w Szczytnej zgłoszono w bieżącym roku w czasie rekrutacji 184 dzieci, w istniejącym przedszkolu miejsc było tylko 144. Do lipca chętnych do opieki przedszkolnej było już, 194 dzieci. Dla 50 zabrakłoby więc miejsca, a zgodnie z nowymi przepisami prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci od 3 do 6 lat. Rada Miejska podjęła w związku z tą sytuacją decyzję o utworzeniu w budynku Gimnazjum (w połowie pustym), oddziału przedszkolnego. Po wakacyjnej adaptacji części pomieszczeń powstał Oddział Przedszkola Publicznego w Szczytnej...
I wszystko ze smakiem
mariola2.jpg
mariola1.jpg
Od początku do końca. Nawet pogoda bez zarzutu. Głośna świąteczna impreza jak przystało na okrągłą piątkę – tyle już edycji – chyba wypadła na szóstkę. Bo „Wyczytywanie smaków z literatury to nader smakowite zajęcie. Ma ono wiele następstw, bo chce się sięgać po kolejne książki albo przygotowywać potrawy w nich opisywane” jak twierdzi Bogusław Deptuła, autor „Literatury od kuchni”. Dodam, że jeśli czyni się to w tak wybornym mistrzowskim towarzystwie, to już prawdziwa uczta. I była. Dzięki gościom szkolnym i nie tylko, w porywach około 250 osób dorosłych i dzieci. Dzięki Monice Mrozowskiej,...
Zawody Użyteczno-Bojowe Klas Mundurowych Woj. Dolnośląskiego
Rafał Olecha
„Zawody Użyteczno-Bojowe Klas Mundurowych Województwa Dolnośląskiego”, odbyły się dnia 28 września 2017 r. na terenie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Zawody zorganizowane zostały przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku i 22 KBPG w Kłodzku, a honorowym patronatem objęli je: minister Michał Dworczyk, komendant dolnośląskiej policji nadinspektor Tomasz Trawiński i starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Celem turnieju było: • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych; • popularyzowanie zagadnień związanych z obronnością; • nauczanie i doskonalenie...
„Kredens pod Grunwaldem” początkiem nowej współpracy
inf. MH
10Kredens.jpg
W Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu przeprowadzone zostały warsztaty skierowane do grup specjalnych, w których udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych z Kłodzka. Tematyka zajęć ukierunkowana została na dwa obszary edukacji, czytelniczą i artystyczną. Zajęcia z dziećmi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i spektrum autyzmu z klas 4-6 i młodzieżą starszą poprowadziła pani bibliotekarka Ewa, przy wsparciu opiekunów oligofrenopedagogiki. Na początek pani Ewa opowiedziała o książce Agnieszki Tyszki „Kredens pod Grunwaldem”. Dla głównej bohaterki Kornelii...
Wizyta w centralnej Ukrainie
nsmail-248.jpg
W dniach od 18 do 22 września br. na zaproszenie władz obwodu Kirowogradzkiego i gminy Aleksandrówka delegacja ZSA w Bożkowie wraz z przedstawicielami Gminy Kłodzko na czele z dyrektorami dwóch departamentów UMWD z Wrocławia gościli w centralnej Ukrainie. Zespół Szkół Agrotechnicznych reprezentowali dyrektor Józef Kochniarczyk , kierownik szkolenia praktycznego Kamil Kud, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSA w Bożkowie – pani Małgorzata Piątek-Dacyna oraz dwie uczennice klasy IV bożkowskiego technikum żywienia i usług gastronomicznych – Oliwia Cybulska i Dagmara Wójcikowska. Program wizyty...
Narodowe Czytanie „Wesela” w Krosnowicach
naroodowe.jpg
Po raz kolejny już, na początku września, odbywa się Wielkie Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Wszyscy Polacy jednoczą się w tym dniu na czytaniu dzieł wielkich rodaków. Poznają w ten sposób naszą narodową chlubę. Tego roku, a dokładnie 2 września, para prezydencka czytała fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego- dzieła, które przesycone jest niezwykłą symboliką i które wprowadza w niesamowitą atmosferę roku 1900. W Szkole Podstawowej w Krosnowicach nie zabrakło odniesienia do tego dnia i tak przez tydzień uczniowie wszystkich klas zapoznawani byli z sylwetką Stanisława...
Gminne dożynki w Krosnowicach
doż.jpg
Kiedy plony już zebrane czas na to, by uczcić to wydarzenie, podziękować Panu Bogu za dar pogody i obfitości, uhonorować ciężką pracę rolników i zwyczajnie cieszyć się z urodzajów. Po to właśnie jest dożynkowe święto. Plecie się wieńce, piecze chleby, tworzy kolorowe korowody, no i oczywiście przystraja wieś, w której mają odbyć się uroczyste świętowania. 27 sierpnia w Krosnowicach tak właśnie się stało. W kościele parafialnym ks. proboszcz Adam Łyczkowski odprawił Mszę Św., podczas której pobłogosławił przyniesione dary oraz rolników, którzy swą pracą przyczynili się do powstania chleba i...
Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie
JKA
zsa3.jpg
Tradycyjnie pierwszy dzwonek dla uczniów rozbrzmiewa 1. września. Natomiast w tym roku pracę rozpoczęliśmy z małym opóźnieniem. W poniedziałek 4. września cała społeczność ZSA w Bożkowie po dwumiesięcznej przerwie spotkała się na uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Prowadzący tradycyjnie przywitali uczniów, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, a szczególnie ciepło powitano uczniów klas pierwszych, przed którymi trudny czas adaptacji. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Józef Kochniarczyk, po czym odczytano listy okolicznościowe. Tego dnia nie mogło...
Wieś bogata w historię - zabytki Starego Wielisławia
wielisław2.jpg
wielisław1.jpg
Jakże nie skorzystać z zaproszenia nieformalnej grupy młodzieży „Detektywi Przeszłości”, działającej przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod kierunkiem p. Marka Królikowskiego, na spotkanie podsumowujące kolejne dwa projekty edukacyjnych na terenie Stary Wielisław: „Wieś bogata w historię – Zabytki Starego Wielisławia” oraz „Wielisławski włóczykij – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu”. Dzięki nim i poprzednim projektom wioska Stary Wielisław zyskała, niespotykaną w innych miejscowościach, ofertę turystyczną, także dla tych turystów z zagranicy, bowiem część...
Dzielnicowy uczy przedszkolaków bezpieczeństwa
2209kreci2.jpg
Policjanci prowadzą spotkania z dziećmi w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Odwiedzają najmłodszych uczniów szkół podstawowych, a także przedszkolaków. W Polanicy Zdroju dzielnicowy uczył przedszkolaków bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i omawiał   podstawowe zasady ruchu drogowego. Podczas prowadzonych pogadanek w ramach realizowanego programu policjanci omawiają z dziećmi podstawowe zasady bezpiecznych zachowań. Policjanci wyjaśniają dzieciom jak bezpiecznie poruszać się po drodze, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak zachować się...
W kilku zdaniach - wydarzyło się w Szczytnej
proboszcz 25 rocznica (12).jpg
danka4.jpg
danka3.jpg
danka2.jpg
Danka1.jpg
* Plon niesiemy, plon. Dożynki gminne w tym roku odbyły się w Łężycach, konkretnie w Wiejskim Centrum Aktywności Społecznej i zgodnie z ustanowioną już w gminie tradycją. Była więc na początek msza św., były wieńce dożynkowe, ośpiewanie ich przez działające w gminie zespoły ludowe i dzielenie dożynkowego bochna chleba, a nawet kilku. Do zebranych przemówił senator PiS. Szczególnym punktem imprezy było uhonorowanie Stanisława Ogrodnika, który złożył rezygnację z funkcji sołtysa wsi Wolany, ale wcześniej pracował na jej rzecz kilka kadencji. Gospodarze przygotowali doskonałe jadło i wiele...
Nowy rok szkolny 2017/2018
szkoła.jpg
W poniedziałek 4.09.2017 r. we wszystkich szkołach odbyły się uroczystości inauguracyjne. Swoją obecnością rozpoczęcia roku szkolnego uświetnili: W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pan starosta Powiatu Kłodzkiego –Maciej Awiżeń. W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudziej – wicestarosta Powiatu Kłodzkiego pani Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. W Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego pan Kazimierz Drożdż. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku – dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku pani Anetta...
Jeszcze o wakacjach
Irena Caryk
w2.jpg
w1.jpg
Wakacje z Noworudzkim Stowarzyszeniem Pro Publico Bono jak zawsze pełne radosnych spotkań trwały sześć tygodni od 3 lipca do 11 sierpnia. Na pewno nie był to tradycyjnie określany czas odpoczynku, ponieważ program zakładał zdobywanie wiedzy, uprawianie sportu, wędrowanie górskim szlakami. W pierwszym tygodniu dzieci zostały zaproszone na warsztaty literackie w ramach pięknego projektu Góry Literatury, smakowały miód w pasiece w Gorzuchowie, poznawały także obyczaje owadów w Ośrodku Edukacyjnym w Bielawie, obserwowały międzynarodowe zwierzęta w ZOO k. Mieroszowa, podziwiały kolory ziemi w...
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży
Robert Duma
b-1.jpg
W Szkole Podstawowej w Gorzanowie ruszył projekt pt. Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy jedną z 50 szkół, która bierze w tym projekcie udział. Dostaliśmy już sprzęt do ćwiczeń (płotki, dysk, piłeczki, piłki lekarskie, drabinkę koordynacyjną, oszczepy oraz Kettleball). Pierwsze zajęcia mamy już za sobą. Świetnie się bawiliśmy. Na wakacjach oraz we wrześniu dalej będziemy ćwiczyć, aby dobrze się bawić we wrześniu lub w październiku na olimpiadzie. Już serdecznie zapraszam na kolejne zajęcia, również zainteresowanych speedballem. Projekt współfinansowany jest z Ministerstwa...
Akordeon z sukcesami
L3Tomasz Brusiński.jpg
L2-Hubert przed akademia Muzyczną poznan.jpg
L1-konkursowicze.jpg
Sympatyczny czas wakacji minął i z nowymi siłami rozpoczynamy kolejny rok pracy pełen nowych muzycznych wrażeń. Na początek przypomnijmy os-tatnie osiągnięcia naszych akordeonistów, bo jest się czym cieszyć. Młodzi akordeoniści (na zdjęciu od lewej: Tymek Bartlewski, Szymon Dulski, Kuba Ferenz, Oskar Gałęski, Bartosz Czelnik) byli laureatami dwóch konkursów akordeonowych i uzyskali świadectwa z czerwonym paskiem. Tak trzymać dalej! Hubert Capaja pracujący pod moim kierunkiem zdał pomyślnie egzamin i został przyjęty do klasy akordeonu w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Trzymam kciuki za...
Ugryź czytanie z innej strony
czytanie ze smakiem, plakat.jpg
To już piąta odsłona wrześniowej zabawy książkowej przy zabytkowej fontannie. Jeśli tak okrągła rocznica, musimy świętować wyjątkowo. Pełną parą! Zapowiada się apetyczne szaleństwo nawet dla łasuchów... słowa drukowanego. Kuchnia pod chmurką, literatura na talerzu. Feta na sto dwa w os-tatni letni czwartek 21 września. Zaczynamy w samo południe. Bawimy się do piętnastej. Będzie GŁOŚNE CZYTANIE ZE SMAKIEM. Program: • 12.00 – Ktoś tu kręci. PYSZNIE, SŁO-DKO I... ZDROWO Warsztaty dla dzieci z Moniką Mrozowską, znaną aktorką, blogerką, felietonistką, autorką książek kulinarnych, ambasadorką...