Aktualne: Bieżące wydanie

Kolejne 10 mln dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

20 września 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – Lider Konsorcjum i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych – Uczestnik Konsorcjum a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o przekazanie do „AGROREGU” 8 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie działań inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych.
Konsorcjum dokłada do tej sumy swoje 2,5 mln zł. /.../
Wartość jednostkowa Pożyczki Rozwojowej wynosi nawet do 500 tys. zł, w tym: do 100 tys. zł mikropożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, od 100 tys. zł do 500 tys. zł pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

czytaj w najnowsyzm wydaniu BRAMY

Parking przy Twierdzy Kłodzko
parking-projekt.jpg

W tym roku powstanie m.in. parking przy ul. Nowy Świat, chodniki, przystanek autobusowy, wyremontowana zostanie droga dojazdowa do Twierdzy. W przyszłym roku przeprowadzony zostanie remont ul. Zawiszy Czarnego i zmodernizowany parking znajdujący się przy niej. Ma to zachęcić kierowców do pozostawienia samochodów poza ścisłym centrum miasta, a co za tym idzie – przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Kłodzku.
Parking przy ul. Nowy Świat został zaprojektowany na 36 samochodów osobowych (4 miejsca dla osób niepełnosprawnych), zaś autobusy będą mogły zatrzymać się w stworzonych miejscach pośród drzew. Będzie to tzw. zielony parking, czyli taki, przy projektowaniu którego uwzględniono jego otoczenie przyrodnicze.
czytaj w październikowym numerze BRAMY

Kamieńczyk: nowa droga do granicy
kamieńczyk.jpg

Kamieńczyk to niewielka wieś malowniczo położona na południowym krańcu Gór Bystrzyckich, w gminie Międzylesie. Na początku XX w. odkryto walory narciarskie okolicznych terenów. W okresie międzywojennym Kamieńczyk uznano za letnisko, jednak funkcja ta nie rozwinęła się. W ostatnich latach i miesiącach, dzięki inwestycjom komunalnym i prywatnym, ten zakątek Ziemi Kłodzkiej staje się coraz bardziej popularny i uczęszczany. I znów jest szansa na rozwinięcie się funkcji letniskowej...
10 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej, łączącej drogę krajową DK33 z przejściem granicznym do Republiki Czeskiej.
czytaj w najnowszym numerze BRAMY

Dotacja na odwiert geotermalny w Lądku Zdroju
odwiert03.jpg

W wyniku podpisania umowy gmina otrzymała dotację w kwocie 18.788.250 zł na przedsięwzięcie Poszukiwanie wód termalnych.
czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY

Borys Budka w Nowej Rudzie-Słupcu
budka.jpg

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie jednego z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami (a dokładniej mówiąc – z członkami lokalnej PO i sympatykami) Ziemi Kłodzkiej i okolic.
Na spotkanie do słupeckiego Centrum Innowacji przybyło ponad stu zainteresowanych wysłuchaniem co ma do powiedzenia p. Borys Budka – minister Min. Sprawiedliwości w poprzednim rządzie (PO, PSL). Spokojnie, wyważenie, ale i z werwą analizował dzisiejszą sytuację prawną w Polsce.
czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY

Już wkrótce w Bystrzycy Kłodzkiej Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa
linda.jpg

Festiwal po raz pierwszy zawita także do Bystrzycy Kłodzkiej. W dniach 17-18 października w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury przez dwa dni gościć będą u nas tej miary aktorzy, jak Bogusław Linda, Ala Samosionek czy Bronisław Cieślak (ten z 07 zgłoś się).
czytaj w najnowszym numerze BRAMY

Stacja Literatury w Stroniu Śląskim
stacja-liter.jpg

Czterdziestu pisarzy, poetów, muzyków ze świata zaproszonych przez p. Artura Bursztę – dyrektora Festiwalu – przez dwa dni (8-9 września 2017 r.) w apartamentach w Siennej i CETiKu Stroniu Śl. albo pracowali „na warsztatach” w Siennej, albo prezentowali się publiczności w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. (była stacja kolejowa PKP).
czytaj w numerze październikowym BRAMY

Ustronie Morskie - Stronie Śląskie
ustronie.jpg

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie.
czytaj w najnowszym numerze BRAMY

Jaskiniart
Obraz 090.jpg

Od kilku lat grupa artystów działających w ramach Dużego Studia Plastycznego przy KCKSiR w Kłodzku pod artystyczną opieką Bogdana Wieczorka zadziwia nas wszystkich swoimi pomysłami i warsztatem plastycznym. Tak było i tym razem. W czerwcu Duże Studio Plastyczne wybrało się do Jaskini Niedźwiedziej na warsztaty artystyczne. Warsztaty w jaskini – to coś nowego!
o wystawie czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY

Ziemia Kłodzka w czasach Josepha Köglera
wyst.-muzeum.jpg

Przypadająca na 2017 rok 200. rocznica śmierci Josepha Köglera – jednego z najwybitniejszych historiografów Ziemi Kłodzkiej – skłoniła Muzeum Ziemi Kłodzkiej do organizacji okolicznościowej wystawy. Jej głównym celem było uczczenie tej zasłużonej dla regionu kłodzkiego postaci oraz przybliżenie epoki, w której żył.
o wystawie - czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY

Wieś bogata w historię - Stary Wielisław
stary-wielis.jpg

Jakże nie skorzystać z zaproszenia nieformalnej grupy młodzieży „Detektywi Przeszłości”, działającej przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod kierunkiem p. Marka Królikowskiego, na spotkanie podsumowujące kolejne dwa projekty edukacyjnych na terenie Stary Wielisław: „Wieś bogata w historię – Zabytki Starego Wielisławia” oraz „Wielisławski włóczykij – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu”. Dzięki nim i poprzednim projektom wioska Stary Wielisław zyskała, niespotykaną w innych miejscowościach, ofertę turystyczną, także dla tych turystów z zagranicy, bowiem część informatorów została przygotowana w j. niemieckim i czeskim. ..
czytaj w numerze październikowym BRAMY