ZREALIZOWANE PROJEKTY DLA OSP NOWA RUDA-SŁUPIEC I OSP JUGÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO 2022

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001c.jpg
005.jpg

Przedstawiamy Państwu kolejne projekty, które dzięki zaangażowaniu i oddanym głosom mieszkańców powiatu zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Tym razem dwa zrealizowane projekty dotyczą zakupu sprzętu i wyposażenia remizy OSP Nowa Ruda-Słupiec oraz sprzętu dla OSP Jugów. W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Jolanta Walkiewicz – radna Powiatu Kłodzkiego. Dodatkową atrakcją było założenie strażackiego stroju bojowego przez reprezentantki powiatu.
Sprzęt przyjmowali:
- z ramienia OSP Nowa Ruda-Słupiec – prezes OSP Daniel Leśniak wraz z druhem Jarosławem Przybyłem i druhem OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec
- z ramienia OSP Jugów – prezes OSP Adam Kozioł oraz druhna i druhowie OSP KSRG Jugów.
Dla OSP Nowa Ruda - Słupiec w ramach projektu „Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt” został zakupiony sprzęt niezbędny do utrzymania w czystości umundurowania specjalnego i sprzętu używanego w działaniach ratowniczych. Zakupiono myjkę ciśnieniową, pralkę i suszarkę.
Projekt OSP Nowa Ruda-Słupiec zdobył rekordową liczbę 939 głosów (1 miejsce).
Dla OSP Jugów w ramach projektu „Bezpieczny Strażak” w celu zapewnienia ochrony druhów podczas działań ratowniczych zostały zakupione:
- hełmy strażackie oraz kamera termowizyjna.
Projekt OSP Jugów „Bezpieczny Strażak” zdobył 606 głosów (5 m.).
Budżet Obywatelski to taki instrument, który daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na decydowanie, na co i gdzie publiczne środki finansowe powinny być wydawane. Za przykładem strażaków, warto angażować się i zgłaszać ciekawe zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego

Wydania: