Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
Będą dwa nowe samochody dla druhów 2.jpg
CC warsztaty z knedlikami 3.jpg
Płyną Dalej.jpg
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2.jpg
W Bożkowie znów zagościła wielkanocna wystawa `.jpg

*Będą dwa nowe samochody dla druhów
19 marca 2022 r. wójt Adrianna Mierzejewska odebrała promesę na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ludwikowice Kł. Na jego zakup Gmina Nowa Ruda przeznacza 200 tys. zł, a kolejne 200 tys. zł stanowi dotację budżetową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Miesiąc później, Gmina Nowa Ruda wywalczyła kolejne środki na nowy samochód strażacki. Tym razem pieniądze zostaną przekazane na nowy samochód dla OSP Czerwieńczyce. Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Radnym Gminy Nowa Ruda za zgodę na wkład finansowy z budżetu Gmina Nowa Ruda. Wójt dziękuje także za zrozumienie lokalnych potrzeb Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, zastępcy Komendanta Głównego PSP Adamowi Koniecznemu, Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, st. bryg. mgr inż. Markowi Kamińskiemu, Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Rafałowi Chorzewskiemu oraz parlamentarzystom.

*Wielkanocne warsztaty z knedlikami
W piątek, 8 kwietnia odbyły się pierwsze polsko-czeskie warsztaty kulinarne, organizowane w ramach projektu „Lubimy się”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, Gmina Nowa Ruda zakupiła sprzęt gastronomiczny do sali wiejskiej w Bożkowie, który posłużył podczas warsztatów paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Bożkowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Woliborza oraz seniorom z broumovskiego Klubu Seniora „Radość”. Wspólnie przygotowywali regionalne posiłki i wymieniali się przepisami na pyszne dania. Wójt Adrianna Mierzejewska składa szczególne podziękowania dla Bożkowianek za gościnność i pełne zaangażowanie w przygotowanie warsztatów.

*Płyną dalej
Wnioskowanie do nowego projektu zostało zakończone sukcesem. Już po raz drugi, Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn. „Płynę Dalej”, dzięki któremu uczniowie z klas IV-VIII mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. Adresowane są one do uczniów, którzy posiadają już podstawowe umiejętności pływania, tzn. ukończyli w latach wcześniejszych projekt „Umiem Pływać” i potrafią w sposób samodzielny przepłynąć 25 m na basenie. Łącznie 30 uczniów ze szkoły podstawowej w Bożkowie i Jugowie rozpoczęło już cykl nowych zajęć na pływalni CTS Nowa Ruda. Instruktorem jest Diana Ławniczak, która już po raz drugi uczy i udoskonala umiejętności pływania naszych uczniów. Projekt przewiduje aż 20 godzin zajęć, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu jako zajęcia pozalekcyjne. Koszt każdej grupy szkoleniowej to ok. 5000 zł, z czego 2000 zł ponosi Gmina Nowa Ruda jako wkład własny do projektu na podstawie porozumienia podpisanego z Dolnośląską Federacją Sportu. Gmina Nowa Ruda kontynuuje równolegle program „Umiem Pływać” dla dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych. W tym semestrze biorą w nich udział uczniowie ze wszystkich trzech szkół samorządowych w naszej gminie.

*Równi choć różni
Gmina Nowa Ruda we współpracy z Centrum Integracji Społecznej z Lądka-Zdroju, zapewnia pracę mieszkańcom naszych wsi. CIS, działający przy Fundacji Równi Choć Różni, w porozumieniu z sołtysami, organizuje zajęcia gospodarcze długoletnim bezrobotnym oraz tzw. osobom zmarginalizowanym, które z różnych przyczyn samodzielnie nie mogą znaleźć zatrudnienia. W marcu prace wykonywane były przez 15 pracowników w sołectwach: Świerki, Koszyn, Bożków, Ludwikowice Kł., Jugów, Sokolec, Sokolica, Bartnica, Wolibórz, Nowa Wieś Kł., Włodowice, Czerwieńczyce, Przygórze. Wartość prac wynosi miesięcznie ok. 10 tys. zł.

*Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Etap gminny Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się 11 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich. W obu kategoriach wiekowych zwyciężyli reprezentanci gospodarza. Organizator konkursu gratuluje zwycięzcom, a pani wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej dziękuje za wspaniałe nagrody.

*W Bożkowie znów zagościła wielkanocna wystawa
Po dwóch latach przerwy, znów można było powrócić do organizacji Wystawy Stołów Wielkanocnych. 24. jej edycja, organizowana przez Centrum Kultury z Ludwikowic Kł., jak zawsze była udana. Ten fakt nie dziwi wcale, biorąc pod uwagę bogato udekorowane stoiska, przepiękne rękodzieła i smakowite potrawy, które wprowadziły nas w prawdziwie świąteczny nastrój. Wśród wystawców znalazły się niezastąpione Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowa Ruda (Sołectwo Sokolec, KGW Wolibórz Woliborzanki, Sołectwo Jugów, Koło Gospodyń Wiejskich Bożków, Sołectwo Koszyn, Sołectwo Czerwieńczyce i Sołectwo Krajanów), Gminny ,,KLUB Seniora” w Jugowie, Zespół Szkół nr 3 – Przedszkole Samorządowe w Bożkowie, Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz prywatni wystawcy z własnym rękodziełem artystycznym, produktami naturalnymi oraz tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. Miło nam było gościć również zaprzyjaźnione KGW Ciepłowody i KGW Olszany. Na kolorowych stoiskach można było kupić ręcznie zdobione pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne skomponowane z naturalnych produktów: pachnących kwiatów i aromatycznych roślin. Na scenie wystąpili: Mali Bożkowiacy (Sabina Szybka Korba), Zespół Śpiewaczy Jaskier w Ołdrzychowicach Kł., Zespół Pieśni Cyraneczki i KGW, Ciepłowodzianki, Olszaniacy, Zespół Wokalny Melodia i Jugowianki.
Adrianna Mierzejewska – wójt Gminy Nowa Ruda dziękuje dyrektor Gabrieli Buczek i pracownikom Centrum Kultury za ogrom pracy włożony w przygotowanie wystawy, dyrektor ZS Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w Bożkowie Beacie Październiak i OSP Bożków za współorganizację oraz wszystkim wystawcom i występującym za stworzenie wesołego, wiosennego i świątecznego nastroju.

Wydania: