Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju

Autor: 
Grzegorz Szczygieł
Bez nazwy 1ccc.jpg

W Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, w asyście skarbnik Gminy Lądek-Zdrój – Wioletty Wiśniewskiej podpisali w obecności wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW – Artura Michalskiego oraz dyrektor Departamentu Budownictwa NFOŚiGW – Magdaleny Bodzenty, umowę na zadanie związane z termomodernizacją lądeckiego Ratusza. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju” polegać będzie na termomodernizacji budynku ratusza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach ww. działania zostaną wykonane następujące prace:
- wymiana starej stolarki okiennej (skrzynkowej i krosnowej) na nowe okna z szybą zespoloną, łącznie z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; dodatkowo stolarka okienna może być wyposażona w nawiewniki sterowane automatycznie;
- ocieplenie stropu na poddaszu nieogrzewanym – poprzez ułożenie na istniejącym stropie materiału termomodernizacyjnego i wykonaniu posadzki; 
- modernizacja instalacji c.o. – wymiana pieca oraz całej instalacji oraz montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 1 185 601,00 zł, z czego gmina pozyskała dofinansowanie NFOŚiGW w postaci dotacji na kwotę 1 007 761,00 zł.  Podpisanie umowy pozwala w najbliższym czasie ogłosić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę inwestycji, której realizacja przewidziana jest na lata 2022-2024. Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 260.00 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2: 37,58 Mg/rok. 

Wydania: