OBRADOWAŁ ZARZĄD POWIATOWY ODZIAŁU OSP RP

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001b.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kło-dzku zebrał się Zarząd Powiatowy Oddziału Związku OSP RP. Gościem Zarządu była pani poseł na Sejm RP – Monika Wielichowska. W posiedzeniu uczestniczył również starosta kłodzki – Maciej Awiżeń oraz dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Jan Kalfas.
Głównymi tematami spotkania były m.in.: organizacja Powiatowego Dnia Strażaka, który z powodu pandemii nie był organizowany w powiecie od dwóch lat i został on zaplanowany przez zebranych na dzień 7.05.2022 r. w Nowej Rudzie. Omówiono też przygotowania do organizowanego turnieju powiatowego – Młodzież Zapobiega Pożarom. Poruszono wiele tematów związanych z aktualnymi sprawami OSP. Odbyła się też dyskusja dotycząca bieżącej sytuacji, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy i działaniami OSP w tym temacie.

Wydania: