Wspomnienie: Wiesław Dubiel (1943–2021)

Autor: 
DYREKCJA I PRACOWNICY Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
Wiesław Dubiel - fotografia.jpg

W grudniu 2021 r. z głębokim żalem pożegnaliśmy Wiesława Dubiela – wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, skrzypka, pedagoga, animatora życia kulturalnego.
Jego przygoda ze sztuką dźwięku rozpoczęła się w 1953 r. – wtedy zapisał się do bystrzyckiej szkoły muzycznej. Po ukończeniu klasy skrzypiec Józefa Pacuszki umiejętności wiolinistyczne rozwijał w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Równolegle studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Całe swoje późniejsze życie zawodowe związał z PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej – najpierw jako nauczyciel, a później także jako dyrektor. Klasę skrzypiec prowadził w latach 1967-2006. Wykształcił grono wrażliwych i kompetentnych muzyków, którzy z powodzeniem kontynuowali naukę w szkołach II stopnia oraz wyższych uczelniach. Stanowisko dyrektora objął w 1992 r. W ciągu siedmioletniej kadencji dał się poznać jako sprawny organizator. Z jego inicjatywy założona została Fundacja Muzyczna na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, pozyskująca w różny sposób dodatkowe środki na działalność placówki. Wiesław Dubiel był również pomysłodawcą Muzycznych Prezentacji Młodych Skrzypków – konkursu, który w latach 1993-2015 przyciągał do Bystrzycy uzdolnioną młodzież z całego regionu. Za swoje zasługi uhonorowany został m.in. nagrodą III stopnia Ministra Oświaty i Wychowania oraz nagrodą II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Po przejściu na emeryturę wciąż nas wspierał, uczestnicząc w szkolnych uroczystościach, występując na koncertach czy służąc radą. Nie można też zapomnieć, że przez ponad 30 lat udzielał się w życiu kulturalnym Kłodzczyzny jako skrzypek Orkiestry Zdrojowej, występującej regularnie w uzdrowiskach.
Wiesław Dubiel pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, kulturalny, pełen energii człowiek, który muzyczną pasją dzielił się ze swoimi współpracownikami, uczniami i słuchaczami.

Wydania: