Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego - Czy my potrafimy zadbać o swoją przyszłość?

Autor: 
Jerzy Dudzik

W sprawach dotyczących przyszłości wiele się dzieje. Nakładają się na siebie skutki drożyzny, niepewności spowodowanej zmianami prawa podatkowego i rosnącej skali pandemii COVID 19. Nie wspomnę o skutkach trwającej obecnie wojennej retoryce.
A gdzie w tym „bigosie” są sprawy dotyczące klimatu i jego transformacji? W sposób oczywisty schodzą na drugi plan. Tym bardziej że nie są znane rozwiązania szczegółowe. Np. jaki będzie poziom wsparcia finansowego? -szczególnie tego krajowego, bo ze strony Komisji Europejskiej wiemy więcej. Czy będzie to dotacja? czy inna forma wsparcia? Kiedy i na jakich zasadach będą ogłaszane nabory? itd...
Na szczęście pomimo różnych, często niepokojących sygnałów powszechnie dostępnych w sprawach dotyczących wsparcia środkami Unii Europejskiej prace nad krajowymi i regionalnymi programami wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego, nie zostały przerwane. I tak Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027). Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/
Będzie to dyskusja o sposobie zorganizowania wsparcia finansowego na okres 2021-2027 w programie nazywanym poprzednio RPO. To co jest istotne to w tym nowym „RPO” czyli programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w celu 6 zawarto opisy dotyczące transformacji energetycznej w rozumieniu funduszu sprawiedliwej transformacji a Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie załącznikiem do FEDS 2021-2027. To sprawy techniczno-organizacyjne powodujące dużo wątpliwości i dyskusji m.in. z powodu innego schematu przyjętego przez Rząd RP w Umowie Partnerstwa. To powinniśmy obserwować!
Ale! Sprawą ważniejszą jest to czy jako społeczeństwo Ziemi Kłodzkiej będziemy aktywni w tych konsultacjach. Czy będziemy zdolni do przedstawienia i bronienia swoich racji?
Tutaj wchodzimy na nasze podwórko. Czy jesteśmy przygotowani? Czy mamy własne pomysły, projekty? Kto będzie w naszym imieniu je przedstawiał? Czy będą to tylko sprawy samorządów? W jaki sposób zostaną zgłoszone sprawy przedsiębiorców? Przecież dla gospodarki tej szczególnie usługowej z rozdrobnionym kapitałem idą ciężkie czasy. Swoją pozycję w Regionie znamy. Nie mamy nowoczesnej i szybkiej drogi z Wrocławiem! Zazwyczaj w dystrybucji wsparcia jesteśmy „na szarym końcu ze sporadycznymi sukcesami”.
Gdzie powinniśmy szukać skuteczności, oszczędności, poprawy efektywności? Warto na ten temat rozpocząć poważna dyskusje. Skuteczność gwarantują wspólne w skali potrzeb subregionu pozbawione ograniczeń działania np. wspólne zdanie i reprezentacja w ogłoszonych konsultacjach.
Oszczędność i poprawa efektywności są ukryte zazwyczaj w nowych technologiach. W obecnych czasach może jest to i naiwne założenie, ale jeżeli są inne sposoby to zapraszam do dyskusji na argumenty. Nie jest tajemnicą, że Ziemia Kłodzka i jej pozycja jest taka jak o nią dbamy.
W poszukiwaniu oszczędności i bezpieczeństwa wróćmy do spraw klimatu. Założeniem planowanego procesu transformacji energetycznej subregionu wałbrzyskiego jest przemyślane przeprowadzenie dekarbonizacji budynków. Taki projekt jest w przygotowywaniu. Jeden na cały subregion wałbrzyski! Nie jest to łatwy proces planowania. Ale tylko takie podejście daje szanse na pozyskanie poważnych środków finansowych na wsparcie inicjatyw termomodernizacji, wymiany pieców czy instalacji fotowoltaiki.
• Na odpowiedzialne budowanie z naszym udziałem, planu modernizacji naszej gospodarki z włączeniem nowych zawodów, firm stosujących tzw. zielone technologie.
• Na zorganizowanie wsparcia dla transformacji społecznej w obszarach tego wymagających np. ubóstwo energetyczne, rozwój ekonomii społecznej, programy edukacji dla młodzieży, programach senioralne.
Zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w ten proces. Przeczytajmy dokument FEDS 2021-2027. Włączmy się do konsultacji społecznych po to abyśmy byli świadomi proponowanych tam rozwiązań i uzyskanych rezultatów.
Przestańmy myśleć wyłącznie kategoriami, że otrzymamy dotacje. Te czasy mijają. W tzw. nowym okresie programowania, dotacje będę wymagały szczególnego uzasadnienia i generalnie będą skierowane do programów społecznych.
Dbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i klimat. Znajmy treść Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego i starajmy się wdrażać zawarte w nim pomysły. To wszystko róbmy partycypacyjnie tzn. wspólnie. Tylko takie współdziałanie zbuduje odporność na zagrożenia i wzmocni konkurencyjność oferty Ziem Kłodzkiej na krajowym i zagranicznym rynku szczególnie turystyki i uzdrowisk.

Wydania: