Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

RENOWACJA
Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansującemu projekt, wkrótce rozpoczną się prace termomodernizacyjne w lądeckim ratuszu. Jak mówi burmistrz miasta Roman Kaczmarczyk, na początek wymieniona zostanie stolarka okienna, rynny i rury spustowe. To samo stanie się z grzejnikami zainstalowanymi jeszcze w roku 1938, siecią wodną i kanalizacyjną. Dużo pracy czeka na poddaszu mocno wpływającym na termikę budynku. W drugi etap robót wpisano ocieplenie ścian ratusza, co również przełoży się na podniesienie jego estetyki. Ratusz jest budowlą historyczną, dlatego też termomodernizacja przebiegnie pod szczególną pieczą konserwatora zabytków. O lala.
PROTEST
W Kłodzku odbył się protest przeciw przymusowi szczepień. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt osób. Gościem specjalnym była lekarka z Lądka Zdr. Anna Martynowska, którą w 2020 r. zawieszono na rok w prawie do wykonywania zawodu w związku z podważaniem istnienia pandemii koronawirusa. Bez komentarza.
INTEGRACJA
W Ratnie Górnym, w kompleksie zarządzanym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, podsumowano przebieg transgranicznego projektu pn. „Dobry rok – integracja społeczności pogranicza”. Projekt został wspólnie przygotowany przez Bibliotekę Publiczną M. i G. im. K. Estreichera w Radkowie oraz Metską Knihovną w Broumowie. Celem przedsięwzięcia było poznanie historii obszaru, uczestnictwo w przygotowanych imprezach kulturalnych oraz spotkaniach integracyjnych. Wszystko było możliwe, dzięki środkom unijnym zapewnionym za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Projekt zaowocował wydaniem publikacji o historii biblioteki w Radkowie, wystawą zdjęć z pogranicza radkowsko-czeskiego, warsztatami lalkarskimi i warsztatami poetyckimi dla dzieci, spotkaniem z czechofilem i zajęciami prowadzonymi m.in. on-line. Nic dodać, nic ująć.
SZPITAL
Zakończył się konkurs na stanowisko dyrektora kłodzkiego ZOZ-u ogłoszony przez władze powiatu kłodzkiego. Konkurs ogłoszono w związku z upływem kadencji dotychczasowego szefa tej placówki. Zarząd Powiatu Kłodzkiego, akceptując rozstrzygnięcie konkursowe, uznał, że dotychczasowa dyrektorka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Jadwiga Radziejewska – pokieruje instytucją przez kolejną kadencję. Starosta kłodzki Maciej Awiżeń uważa to za dobre rozwiązanie, bo w sytuacji, w której jesteśmy, czyli pandemii i bardzo trudnych zmian wywołanych reformą służby zdrowia, takie doświadczenie i umiejętności menedżerskie są teraz bardzo ważne. Bez komentarza.
WIEŻA
Władze gminy Stronia Śląskiego zdecydowały o skorzystaniu z kredytu bankowego w wysokości 7 mln zł, by móc kontynuować budowę wieży widokowej na Śnieżniku. Jak mówi burmistrz Dariusz Chromiec, to nie jest tak, że od razu zapewniono środki, o które gmina starała się w związku z zadaniem. Najpierw trzeba zaangażować własne fundusze. Do tego dochodzą wydatki bieżące gminy i żeby mieć, z czego zapłacić, zdecydowano się na wzięcie kredytu. Na kolejną transzę pieniędzy z programu transgranicznego gmina może złożyć wniosek w marcu br. W międzyczasie powinno się rozstrzygnąć, czy przyjdzie jej zapłacić naliczoną korektę finansową w wysokości 10 proc. (około 1,3 mln zł) w związku z inwestycją na Śnieżniku. Sprawę poprowadzi sąd w czeskiej Pradze, a burmistrz zapowiada w niej swój udział, bo chce udokumentować, że została niesłusznie naliczona. No, no, no.
ODPRACOWANIE
Gmina Stronie Śl. ma pomysł umożliwienia dłużnikom mieszkań komunalnych, którzy zalegają z czynszem, odpracowania zaległości – mowa o odpracowaniu czynszu. Ich siłami można byłoby wykonać wiele prac porządkowych latem. To alternatywne rozwiązanie wobec zagrożenia, że nie otrzyma się kolejnej umowy na najem mieszkania komunalnego lub socjalnego. Inicjatywę w tym zakresie powinni też wykazać sami czynszowi dłużnicy. Bez komentarza.
BUDŻET
Polanica-Zdrój w tym roku ma ponad 80 mln zł przewidzianych do rozdzielenia. Około 47,5 mln zł zamierza przeznaczyć na kolejne inwestycje. Gmina, która ma jedno z najmniejszych zadłużeń na Dolnym Śląsku, może sobie pozwolić m.in. na zapewnienie finansowego udziału własnego w większej liczbie przedsięwzięć z dotacjami zewnętrznymi. W roku 2022 samorząd lokalny skupi się na takich przedsięwzięciach, jak: budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego, termomodernizacja gminnej bazy oświatowej wykorzystywanej przez szkołę „Edukator”, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Wzgórza Marii z budową wieży widokowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej, kontynuowanie przebudów lub remontów ulic, wymiana infrastruktury komunalnej, dalsza rewitalizacja parku Zdrojowego obejmująca m.in. przebudowę muszli koncertowej. Ho, ho.
STRAŻ
Nienajlepsza jest ocena skuteczności pracy Straży Miejskiej w Kłodzku za zeszły rok. Do jej operatywności ma spore zastrzeżenia burmistrz Michał Piszko. Jak podkreśla włodarz, niestety, ale również wcześniej z wielu zadań kłodzka Straż Miejska nie wywiązywała się, przez co rosło niezadowolenie społeczeństwa. Dlatego też przyjął rezygnację ze stanowiska dotychczasowego komendanta. Burmistrz liczy na to, że nowy szef strażników wprowadzi nowe, lepsze zasady funkcjonowania i jednostka zdynamizuje działalność. Bez komentarza.
SAMOCHÓD
Powiat kłodzki, gmina Kłodzko, gmina miejska Kłodzko oraz miasto Polanica-Zdrój – przekazali na Fundusz Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, dofinansowanie na zakup nowego samochodu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Dofinansowanie łącznie wyniosło 40 000 zł. Zakup nowego pojazdu przyczyni się do zwiększenia aktywności działań SG na rzecz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu poprzez intensywniejsze prowadzenie działań w terenie. Niewątpliwie zwiększy się też poziom wykonywanych zadań patrolowo-interwencyjnych. O lala.
ĆWICZENIA
Na terenie zamku w Międzylesiu odbyły się ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego, w których udział wzięła zmiana służbowa nr 1 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bystrzycy Kłodzkiej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Międzylesia oraz Goworowa. Po zakończeniu ćwiczeń dokonano rozpoznania operacyjnego obiektu. Była to dla strażaków idealna okazja m.in. do zapoznania się z zainstalowanym w obiekcie systemem sygnalizacji pożaru, występującymi w nim potencjalnymi zagrożeniami dla ratowników w postaci mediów, a także sprawdzenia punktów czerpania wody czy rozmieszczenia pomieszczeń w obiekcie. Ćwiczenia wizytował burmistrz  Międzylesia, Tomasz Korczak. No, no, no.
ELEKTROWNIA
Min. Michał Dworczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zakończeniu pierwszego spotkania zespołu eksperckiego do spraw budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Zespół powołał premier Mateusz Morawiecki, a pierwszą opracowywaną inwestycją będzie Elektrownia Młoty w Gm. Bystrzyca Kłodzka. Zakład ma być największą tego typu elektrownią w Polsce o mocy 750 MW i poj. przeszło 3,5 GWe. Bez komentarza.
PATROLE
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” i „Bezpieczne stoki”, policjanci z powiatu kłodzkiego rozpoczęli służby na terenach stacji narciarskich w Zieleńcu, Czarnej Górze i Sokolcu. Funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa i porządku na stokach narciarskich i w ich rejonach. Reagują na sytuacje niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania, jak również promują odpowiedzialne postawy wśród miłośników zimowego szaleństwa. Sie porobiło.
REWITALIZACJA
Podpisano umowę z wykonawcą na rewitalizację koszar białych Fortu Owcza Góra w Kłodzku. Zgodnie z umową odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie prac przygotowawczych. Po generalnym remoncie nowoczesny obiekt stanie się kłodzkim inkubatorem przedsiębiorczości, którego zadaniem będzie pomoc w rozwoju i funkcjonowaniu kłodzkiego biznesu. Obiekt po remoncie będzie posiadał liczne biura wysokiej jakości i sale konferencyjne. Remont koszar białych to I etap rewitalizacji całego Fortu Owcza Góra, który będzie pełnić wiele funkcji, dostępnych też dla mieszkańców miasta i turystów. W projekcie docelowo ma powstać także ścieżka rowerowa i wieża widokowa. Planowane jest również uruchomienie miejsc noclegowych. Fiu, fiu.
SZKOŁA
Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie przekazano na podstawie porozumienia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2005 szkoła znajdowała się pod nadzorem Samorządu Woj. Dolnośląskiego. Skarb Państwa przy podpisywaniu aktu notarialnego przekazania szkoły reprezentował starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Wartość przekazanej nieruchomości to około 14 mln zł. Bez komentarza.
ZATRUDNIENIE
Dyr. Zakładu Karnego w Kłodzku, płk Wiesław Zwiefka podpisał z reprezentującą  Sp. z o.o. Paleta Trans Import – Eksport  Grażyną Kociołek-Ciosek, umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych. Na mocy porozumienia więźniowie wykonywać będą czynności polegające na podawaniu i odbieraniu surowca z urządzeń do przecierania tarcicy, korowaniu desek, a także prace porządkowe i gospodarcze. Wow.
SPRZĘT
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Bystrzycy Kłodzkiej została doposażona w nową pralnicę i suszarkę. Posłużą one do prania, dezynfekcji, impregnacji oraz suszenia zanieczyszczonych podczas działań ratowniczych ubrań specjalnych. Sprzęt stanął w nowo wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. No, no, no.

Wydania: