Tysiące miliony, miliardy w młynie papierniczym

Autor: 
inf. MP w Dusznikach Zdroju
Inspirowane Schulzem SEGURA.jpg
_MPA2167.jpg

Podczas prac remontowych kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lutomierzu koło Ząbkowic Śląskich, odkryto „kapsułę czasu”. W latach 20. XX w. ukryto tam dokumenty oraz pewną ilość niemieckich pieniędzy inflacyjnych. Od 15 października lutomierski skarb można podziwiać na nowej wystawi czasowej w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Wartość „skarbu” w owych czasach sięgała zaledwie kilkudziesięciu fenigów. Dziś posiada on jednak niezwykłą wartość historyczną i przede wszystkim jest symbolem ogromnej inflacji, która niemal 100 lat temu dotknęła wiele krajów, doprowadzając ich obywateli do skrajnego ubóstwa.
Celem wystawy „Tysiące, miliony, miliardy. Skarb z Lutomierza w Muzeum Papiernictwa” jest wyjaśnienie odbiorcy czym jest inflacja lub hiperinflacja; zjawisko ekonomiczne wywierające ogromny wpływ na gospodarkę, a co za tym idzie na codzienne życie obywateli. Przebieg inflacji jest na ogół podobny, lecz przyczyny mogą się różnić. To właśnie spróbujemy udowodnić na wystawie, na przykładzie prezentacji przebiegu inflacji w różnych państwach, m.in. na Węgrzech, w Niemczech czy w Zimbabwe.
Wystawa „Tysiące, miliony, miliardy. Skarb z Lutomierza w Muzeum Papiernictwa”, zastąpi wystawę czasową pt. „Papier przenikający żelazo. Zimna wojna 1947-1991”. Początek października to ostatni moment, by zobaczyć granicę dzielącą salę wystawową, z budką strażniczą pośrodku, symbolizującą podział ówczesnego świata na dwa wrogie obozy. To właśnie na tej wystawie, dzięki sylwetkom żołnierzy czy ratowników górskich możemy porównać elementy wyposażenia oraz umundurowania, zaś na przykładzie przedmiotów codziennego użytku zobaczyć różnice w życiu ludzi po obu stronach żelaznej kurtyny.
Od 18 września do końca br. w Muzeum Papiernictwa można również podziwiać nową wystawę czasową zatytułowaną „W klimatach Schulza. Obrazy i słowa”, na której prezentujemy prace zainspirowane właśnie twórczością Bruno Schulza – genialnego grafika i prozaika. Sztukom plastycznym towarzyszy tu słowo, należące do kłodzkiej poetki Dagmary Kacperowskiej.
Zapraszamy również do zwiedzania wystaw stałych oraz do uczestnictwa w warsztatach czerpania papieru. Zapraszamy do rezerwacji pod nr tel.: 748-627-424.
Szczegóły na www.muzeumpapiernictwa.pl

Wydania: