Odwiedzamy gminę Stronie Śląskie we wrześniu 2021 roku Spotykam się z burmistrzem p. Dariuszem Chromcem no i ... „co tam Panie nowego?”...

Autor: 
Mirosław Awiżeń
e1.jpg
e2.jpg
e3.jpg
e4.jpg
e6.jpg
e5.jpg

Najpierw, jak zwykle, kawa z mleczkiem (ale tym razem już z ekspresu a na dodatek dwa cukierki czekoladowe) i parę słów o kondycji Gminy w 2021 roku...

- ... realizujemy zamierzone inwestycje, ale o tym jak pojedziemy w teren – mówi p. Burmistrz. - Po pandemii trochę się ruszyło. Może nie w takim zakresie jak wcześniej zamierzaliśmy ale podstawowe cele są czy już zostały zrealizowane.
Zanim jednak pojechaliśmy „w teren” Burmistrz powiedział, że Gmina rozpoczęła realizację dwóch programów zewnętrznych przy współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego: pierwszy to pilotaż I etapu programu UPRIGHT w szkołach podstawowych dot. poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków, w tym budowa odporności psychicznej i zapobieganie uzależnieniom behawioralnym u młodych ludzi. Drugi, wspólnie z Dolnośląskim Centrum Onkologii, dot. bezpłatnego programu profilaktyki jelita grubego. Gmina zgłosiła również swoje uczestnictwo w budownictwie mieszkaniowym SIM-Sudety, w ramach KZN, chcąc wybudować jeden budynek na 30 mieszkań w Bolesławowie.
**
- No to cóż – po kawie, udajemy się w teren.
1/ Zaczynamy od samego śródmieścia Stronia Śląskiego, a więc od zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego – hotel, kręgielnia, parking a już w trakcje realizacji tzw. „tarasola” – czyli jakby przedłużenie części hotelowej przeszkloną werandą.
2/ Tuż za budynkiem hotelowym jest Ośrodek Sportu z już czynnym basenem krytym. Po porządnym remoncie, szczelny, czeka na chętnych kąpieli, a także na zorganizowane grupy młodych ze szkół.
3/ Teraz musimy zobaczyć jak realizuje się usunięcie odpadów szkodliwych, które nielegalnie zalegały w beczkach przy ul. Polnej. Usuwanie ich już jest w trakcie realizacji a to koszt niemały – mówi Burmistrz – prawie półtora miliona złotych (z dofinansowania zewnętrznego NFOŚiGW). To ten „strup” będziemy mieli już z głowy, ale jak to się stało, że nikt, dosłownie nikt nie zauważył, jak przyjeżdżały tu ciężarówki i składowały odpady...i nie ma winnych – retorycznie pyta Burmistrz
4/ Następny etap zwiedzania – to Oś. Morawka i VI etap jego modernizacji za 3 mln 240 tys. zł. To nowe chodniki, to parkingi. A tego czego nie widać, to oczywiście pełna infrastruktura podziemna (wodociągi, kanalizacja) oraz oświetlenie i uporządkowanie terenu.
5/ W Bolesławowie (po wybudowaniu obwodnicy) czas na podłączenie do niej drogi z centrum. To koszt 198 tys. zł.
6/ Kletno i oczywiście Jaskinia, ale ... przed wjazdem koło parkingu powstało kino letnie. To kolejna, dodatkowa atrakcja tego miejsca.
7/ Jaskinia Niedźwiedzia doczeka się ujęcia wody, którą trzeba będzie przepompować do góry ze Źródełka Marianna, a więc wodociąg i przepompownia (kanalizacja już jest – dodaje Burmistrz). Złożyliśmy również wniosek do „Polskiego Ładu” na sfinansowanie całości infrastruktury Jaskini Niedźwiedziej wraz z uruchomieniem nowych korytarzy Jaskini - całość to koszt ok. 26 mln zł. Wtedy to już byłby prawdziwy brylant naszej Gminy.
8/ Do Stronia Śląskiego wracamy przez Janową Górę. Zatrzymujemy się na wzniesieniu – w dole mamy Sienną. Bez komentarza.
9/ W Stroniu Śląskim chodnik o długości 462 m przy drodze wojewódzkiej, ul. Kościuszki, już zakończony. To na razie koniec naszego objazdu.
Koszty inwestycji, modernizacji, remontów w tym roku w Gminie to 9 mln 155 tys. zł.
Wieża na Śnieżniku buduje się, choć z oporami formalno-prawnymi. O niej szerzej w nast. relacji ze Stronia Śląskiego. Planowane oddanie jej do użytku to przyszły rok.

PS. Od Redakcji i od p. Burmistrza: jeszcze raz serdeczne gratulacje z okazji 45.lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi „BRYLANT” w Stroniu Śląskim.

Wydania: