Muzyczna strona Kozakowskiego

Autor: 
Witold Kozakowski
Uczennica Jagoda RELIGA, kl. IV.jpg
Uczennica Klaudia DZIASEK, kl. VI.jpg
Uczennica Lila WYJADŁOWSKA, kl. II.jpg

* Bądź muzykiem, zostań uczniem średniej szkoły muzycznej!
Od ponad 5 lat funkcjonuje w Bystrzycy Kłodzkiej Szkoła Muzyczna II stopnia. Placówka ta jest typem zawodowej szkoły średniej (liceum muzycznego), która umożliwia młodzieży po Szkole Muzycznej I st. (czyli po muzycznej podstawówce), kontynuowanie artystycznej pasji, aż do zdobycia zawodu muzyka. Kształcenie bowiem w tej szkole kończy się egzaminem dyplomowym (recitalem) z gry na wybranym instrumencie lub ze śpiewu, a specjalna Komisja Egzaminacyjna nadaje kończącemu naukę uczniowi zawód muzyka-instrumentalisty lub muzyka-wokalisty. Początkowo bytrzycka szkoła muzyczna II st. funkcjonowała jako instytucja organizowana i finansowana przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. Obecnie działa „pod jednym dachem” połączona z podstawową szkoła muzyczną jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach tj. przy ul. Sempołowskiej oraz przy ulicy Okrzei 34 (tu też znajduje się sekretariat szkoły). Dyrektorem połączonych szkół jest już od prawie roku Aleksandra Tarchała, natomiast zastępcą dyrektora – Barbara Prasał. Jak można zostać uczniem tej szkoły? Inaczej niż do szkoły muzycznej I st., gdzie tylko bada się predyspozycje dzieci do kształcenia muzycznego, do średniej szkoły muzycznej trzeba zdać egzamin z gry na instrumencie. Wyjątkiem jest nauka na wydziale wokalnym, gdzie też głównie sprawdza się możliwości kandydatów do nauki śpiewu, a nie zakres i umiejętności repertuaru wokalnego. Nie trzeba być absolwentem muzycznej podstawówki, aby zostać uczniem szkoły muzycznej II st., lecz wystarczy wykazać się umiejętnościami gry na instrumencie porównywalnymi z tymi, którzy uczęszczali do szkoły I stopnia. Stąd najłatwiej chyba jednak dostać się tym, którzy odbyli już podstawowy kurs muzyczny w szkołach muzycznych powiatu kłodzkiego, czyli w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. zaprasza chętnych do nauki śpiewu na wydziale wokalnym oraz do nauki gry na instrumentach na wydziale instrumentalnym. W szkole tej można kontynuować zgłębianie tajników gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, trąbce, akordeonie, saksofonie, flecie i gitarze. Nowością jest otwierana właśnie klasa organów i możliwość nauki gry na tym największym spośród muzycznych instrumentów. Do nauki gry na organach szczególnie gorąco zapraszani są pianiści i akordeoniści – absolwenci muzycznych podstawówek (w przypadku chęci kształcenia się w grze na organach egzamin wstępny realizowany jest przez kandydata na dotychczasowym instrumencie, np. na fortepianie). Egzamin wstępny do średniej szkoły muzycznej składa się z dwóch części: z gry na instrumencie (trzeba przygotować co najmniej kilka utworów realizowanych z pamięci) oraz z kształcenia słuchu. Brzmi to może trochę groźnie, ale nie ma się czego bać. Bowiem szansę dostania się do tej elitarnej szkoły muzycznej mają też uczniowie bez pełnego przygotowania muzycznego wyniesionego z muzycznej podstawówki – tak jest nie tylko na wydziale wokalnym, ale także instrumentalnym, gdzie stopień trudności egzaminu z kształcenia słuchu dostosowuje się do indywidualnej sytuacji każdego zdającego. To zresztą wyróżnia całe kształcenie muzyczne – i w szkole I stopnia, i w szkole II stopnia – zindywidualizowane dostosowanie zakresów repertuarowych i prędkości kształcenia do możliwości i talentu każdego ucznia. W obu szkołach muzycznych zajęcia przedmiotu głównego to lekcje indywidualne, na których nauczyciel może skoncentrować swoją uwagę na jednej osobie, a młody muzyk ma komfort bezpośredniego zdobywania umiejętności gry czy śpiewu od prowadzącego go pedagoga. Oczywiście w szkole muzycznej II stopnia, oprócz przedmiotu głównego (czyli gry na instrumencie czy nauki śpiewu) w kolejnych latach realizowane są przedmioty wspomagające kształcenie muzyczne i dające pełną szansę rozwoju artystycznego: przede wszystkim kształcenie słuchu, ale także historia muzyki czy formy muzyczne. W bystrzyckiej szkole można grać w zespołach kameralnych, śpiewać w zespołach wokalnych czy uczestniczyć w chórze. Pomimo niewielu lat działalności, bystrzycka szkoła II stopnia ma już na swoim koncie wiele sukcesów na konkursach muzycznych czy przeglądach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zapraszamy do bystrzyckiej szkoły! Zostań zawodowym muzykiem!
kontakt z sekretariatem szkolnym: 74-8110349, psm-bk@kki.net.pl www.psm.bystrzyca.szkolnastrona.pl, Facebook: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
**
Warto kontynuować naukę gry na instrumencie w szkole muzycznej 2 stopnia, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności. Jest to świetne miejsce do poszerzania wiedzy muzycznej i zdobywania nowych znajomości. Czas w Bystrzycy umili wspaniałe grono pedagogiczne, na które zawsze można liczyć. - Jagoda Religa
Warto uczyć się w szkole muzycznej 2 stopnia aby zagłębić się w piękno muzyki. Szkoła umożliwia nam rozwijanie umiejętności muzycznych, a dzięki wspaniałym nauczycielom czas spędzony tutaj będzie bardzo dobrze wykorzystany. - Klaudia Dziasek
Lubię chodzić do szkoły muzycznej, ponieważ lubię dowiadywać się nowych rzeczy, a gra na instrumencie sprawia mi przyjemność. - Jakub Osajda
Warto uczyć się w szkole muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, ponieważ jest to jedyna taka szkoła na całej Ziemi Kłodzkiej. Poprzez naukę w tej szkole można rozwijać i kontynuować swoje umiejętności gry na instrumencie nabyte w szkole muzycznej pierwszego stopnia. W szkole tej są wyjątkowi nauczyciele, którzy do każdego ucznia podchodzą bardzo indywidualnie. Ucząc się w tej szkole mogę kontynuować gitarową przygodę, zyskując nowych przyjaciół, a moje umiejętności muzyczne mogę wykorzystać w życiu codziennym. - Lila Wyjadłowska
Warto zapisać się do Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Od samego początku, kiedy wejdziemy do naszego budynku, czeka na nas wiele przygód estradowych i wiele niezapomnianych chwil oraz przyjaciół do końca życia. - Michał Ciamaga

Wydania: