Fachowcy na lokalnym rynku pracy 

Autor: 
Rafał Olecha
166226254_4060929033937480_8355937790769158984_n.jpg
172708335_4106508319379551_7125399257711950096_n.jpg

Projekt o wartości 2 mln zł realizowany jest wspólnie przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, i Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.  Fundacja i Szkoła zawarły porozumienie o wspólnym aplikowaniu o środki unijne, czego efektem jest pozyskanie dofinansowania. Projekt obejmuje wsparcie dla uczniów i nauczycieli Budowlanki. Nasza placówka prowadzi kształcenie zawodowe w różnych branżach: logistyczno-spedycyjnej, budowlanej, analitycznej i energii odnawialnej. Dodatkowe szkolenia podnoszą kompetencję zawodowe uczniów i rozszerzają ich możliwości na lokalnym rynku pracy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów naszej szkoły na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez:
odpłatne staże zawodowe dla 100 uczniów
kursy przygotowujące do matury
szkolenia/kursy zawodowe dla uczniów: operator wózków widłowych dla 90 uczniów, uprawnienia SEP do 1kV dla 40 uczniów, kurs operatorów koparko ładowarki dla 90 uczniów,  pierwszej pomocy dla 110 uczniów, prawo jazdy kat B dla 110 uczniów,
doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy
zajęcia specjalistyczne w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej, w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy oraz PWSZ w Nysie.
wyjazdy młodzieży: Targi Poznańskie, Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
szkolenia dla nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi TIK i metod doradztwa zawodowego 
doposażenie szkolnych pracowni zawodowych
Efektem realizacji projektu będzie lepsza jeszcze jakość edukacji w placówce oraz więcej możliwości rozwoju i zdobycia kwalifikacji dla uczniów. Projekt jest realizowany do 31.06.2022 r.

Wydania: