II NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
004.jpg

II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego została w całości poświęcona trudnej sytuacji branży turystycznej w powiecie kłodzkim.
Sesja Rady Powiatu została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Adama Łąckiego poparta przez Przewodniczącego Rady i Starostę Kłodzkiego w odpowiedzi na apel o pomoc przedsiębiorcom z branży turystycznej.
Temat jest bardzo ważny, a sytuacja przedsiębiorców bardzo trudna, co więcej, jak wspomniał Starosta, jest to bardzo ważna gałąź gospodarcza w naszym powiecie, która napędza inne okołoturystyczne działania. Wszystkie zapytania i postulaty o pomoc przedsiębiorcom zostały przedstawione podczas sesji Dominikowi Borkowi, dyrektorowi Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, który obiecał, że przekaże je stronie rządowej. Głos zabrała również jako gość, posłanka Monika Wielichowska, która przypomniała, że opozycja przekazała szereg dobrych projektów, rozwiązujących problemy przedsiębiorców z branży turystycznej, po które rząd nie sięgnął.Zapewniła przedsiębiorców, że mogą liczyć na jej wsparcie oraz, że popiera ich postulaty. Na sesji przedsiębiorców branży turystycznej, hotelarskiej, restauracyjnej osobiście reprezentowali: Stanisław Haczkiewicz – Resort Czarna Góra, Adam Jaśnikowski – Bystrzyca Kłodzka, Ewa Kamyczek – Ośrodek Narciarski Zieleniec, Barbara Glińska – restauratorka, Edward Śledź – wyciągi narciarskie „Górnik”. Po wnikliwej debacie przedsiębiorców z radnymi, została jednogłośnie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w powiecie kłodzkim w związku z epidemią COVID-19. Stanowisko Rady Powiatu w postaci uchwały zostanie przekazane do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów z okręgu wałbrzyskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Treść uchwały:
Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie wsparcia branży turystycznej w powiecie kłodzkim w związku z epidemią COVID-19
Radni Powiatu Kłodzkiego, w obliczu dramatycznej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, która w szczególny sposób dotknęła szeroko rozumianą branżę turystyczną, zwracają się z apelem do Rady Ministrów, parlamentarzystów oraz dolnośląskich samorządów o podjęcie zdecydowanych działań wspierających sektor turystyczny.
Z powodu wprowadzonych przez rząd RP ograniczeń w zakresie możliwości świadczenia usług na rzecz turystów lokalni przedsiębiorcy borykają się z poważnymi problemami utraty płynności finansowej, niewypłacalnością oraz realną perspektywą bankructwa.
Popieramy w pełni postulaty branży turystycznej dotyczące jak najszybszego wznowienia działalności w reżimie sanitarnym oraz pomocy skierowanej nie tylko do firm bezpośrednio związanych z turystyką, ale także dla tych, które utraciły dochody z powodu braku ruchu turystycznego.
Wprowadzone ograniczenia dotyczące turystyki powodują spadek zapotrzebowania na niemal wszystkie rodzaje usług w regionie, co prowadzi do postępującego zamierania małych miejscowości turystycznych.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tej sytuacji i wnioskujemy o wsparcie dla przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych z naszego regionu w następującym zakresie:
- Przyznania realnego wsparcia finansowego, kredytowego oraz umorzenia opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, które może zapobiec likwidacji firm i tym samym miejsc pracy.
Proces ograniczania lub likwidacji działalności gospodarczej już się rozpoczął, dotykając najbardziej małe firmy pozbawione rezerwy finansowej i możliwości kredytowych, w tym podwykonawców większych przedsiębiorstw oraz pracowników sezonowych zatrudnianych na umowy zlecenie.
Niestety pomoc oferowana przez państwo, często jest spóźniona i ograniczona, nie pokrywa kosztów stałych i nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców.
- Wprowadzenia jasnych i jednolitych przepisów umożliwiających umarzanie przedsiębiorcom podatków od nieruchomości oraz czynszów dzierżawnych za lokale i przyznanie samorządom dotacji za utracone z powodu braku tych wpływów dochody. Systemowe przepisy umożliwiające umorzenia zlikwidują kontrowersje co do zasadności tych zwolnień w poszczególnych przypadkach, a rekompensaty za utracone dochody umożliwią zbilansowanie budżetów samorządów.
- Przygotowania aktów prawnych dotyczących zarówno wprowadzonych obostrzeń jak i zasad wnioskowania o wsparcie finansowe, zwolnienia z ZUS itp. z możliwie największą jasnością i precyzją.
Brak perspektywy czasowej, wprowadzanie obostrzeń z dnia na dzień powoduje dodatkowe straty spowodowane niepotrzebnymi wydatkami poniesionymi na bieżącą działalność. Pomimo niezaprzeczalnej zmienności sytuacji epidemicznej przedsiębiorcy powinni mieć czas zarówno na zamknięcie i ograniczenie działalności, jak i na jej ponowne uruchomienie.
Biorąc pod uwagę wiodącą rolę turystyki w gospodarce wszystkich gmin powiatu kłodzkiego, zwracamy uwagę na nieodwracalne skutki długotrwałego ograniczenia działalności w tym obszarze, co prowadzić będzie do zwielokrotnienia istniejących już problemów związanych z marginalizacją mniejszych ośrodków miejskich i do pogłębienia różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy terenami podgórskimi, a resztą województwa dolnośląskiego.
Apelujemy o rozpoczęcie prac nad opracowaniem specjalnych trybów funkcjonowania przedsiębiorstw z branży turystycznej, w szczególności uzdrowisk w okresach epidemicznych oraz przygotowania koncepcji rezerwy budżetowej wspomagającej samorządy, których dochody generowane są z działalności turystycznej.
Jesteśmy przekonani, że otwarcie przedsiębiorstw z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i innych, w uzgodnionym ze stroną rządową ścisłym reżimie sanitarnym, uchroni przed wzrostem zakażeń koronawirusem oraz uratuje wielu ludzi przed utratą pracy, a firmy przed bankructwem, dlatego stanowczo występujemy w obronie sektora turystycznego powiatu kłodzkiego.
Doceniając starania rządu wspierające różne branże naszej gospodarki, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych wniosków sformułowanych w stanowisku.

Wydania: