ŻĄDAMY WYJAŚNIEŃ

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Infografika_Brak_Srodkow_z_FIL.jpg

W związku z brakiem dofinansowania przez rząd z Funduszu Inwestycji Lokalnych do zgłoszonych przez Powiat Kłodzki ważnych projektów inwestycyjnych,
P Y T A M Y
– jakie były kryteria i jaka była otrzymana punktacja zgłoszonych projektów do otrzymania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Dlaczego żaden z naszych 9 zgłoszonych projektów nie otrzymał wsparcia rządowego?
Czy przyznanie środków dla samorządów na budowę placu zabaw lub budowę fontanny znalazło uzasadnienie a zakup karetki czy modernizacja kolizyjnego skrzyżowania w powiecie kłodzkim już nie?
Niejasne są kryteria przyznawania środków.
Przypomnijmy, że środki budżetowe to pieniądze nas wszystkich – Polaków a nie rządu czy jakiejś partii. Dlatego oczekujemy sprawiedliwego podziału z myślą o mieszkańcach naszego powiatu.
Składamy oficjalne zapytanie do Wojewody, dlaczego Powiat Kłodzki nie otrzymał środków do zgłoszonych projektów.
WAŻNE PYTANIA DO WICEWOJEWODY BOGUSŁAWA SZPYTMY
Czy uzyskamy odpowiedzi ??
Powiat Kłodzki złożył aż 9 wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o łącznej wartości na blisko 16,14 mln zł.
Wnioski te zostały złożone w trybie konkursowym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do Ministra Rozwoju poprzez Wojewodę Dolnośląskiego.
Wiele z tych projektów wyrażały dla naszego powiatu ważne społecznie potrzeby – takie jak np:
Zakup Ambulansu Medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku.
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką„
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”
Były też modernizacje budynków szkół, budowa bezpiecznych kładek dla pieszych oraz ścieżki rowerowej itp.
Niestety z nieznanych nam przyczyn nie otrzymaliśmy od rządu w ramach tego funduszu ani złotówki
Biorąc pod uwagę, że jednak sporo środków popłynęło do wielu samorządów naszego regionu, powstały pytania dlaczego nasz powiat został całkowicie pominięty i nie otrzymał nic.
Czyżby żaden projekt nie zasługiwał na dofinansowanie??
Na te i inne pytania staroście kłodzkiemu – Maciejowi Awiżeniowi oraz pozostałym uczestnikom telekonferencji Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego obiecał odpowiedzieć w najbliższym czasie wicewojewoda dolnośląski – Bogusław Szpytma.

Wydania: