List z Gminy Stronie Śląskie do Pana Premiera

Autor: 
Burmistrz Dariusz Chromiec

Stronie Śląskie, dnia 23.11.2020
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,
Ogłoszone przez Pana Premiera ograniczenia dotyczące funkcjonowania branży turystycznej w sezonie zimowym, dotyczące skumulowania do 14 dni ferii zimowych na terenie całego kraju i w istocie zamknięcia ośrodków sportów zimowych powodują, że sezon, w którym większość przedsiębiorców z branży turystycznej osiąga największe dochody, zostanie spisany na straty.
Gmina Stronie Śląskie jest gminą turystyczną. Na jej terenie funkcjonuje jeden z najlepszych i najlepiej rozwijających się ośrodków sportów zimowych w kraju, Czarna Góra Resort. To prawie 60 ha białego szaleństwa i ponad 14 km tras narciarskich, z których najdłuższa ma ponad 1700 m. Na terenie gminy mamy jeszcze inne, choć mniejsze stacje narciarskie, Stację Narciarską Kamienicę, wyciąg narciarski w Nowym Gierałtowie i w Bielicach. Do tego należy dodać, że większość przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy to przedsiębiorcy z branży turystycznej, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i noclegowych, tj. restauracje, hotele i pensjonaty. Wiele gospodarstw domowych utrzymuje się również z wynajmu pokoi gościnnych w ramach prowadzonej działalności agroturystycznej.
Podjęta przez Pana decyzja w sprawie zamknięcia ośrodków narciarskich spowoduje, że ci wszyscy przedsiębiorcy oraz podmioty, które utrzymują się z wynajmu pokoi gościnnych zostaną pozbawieni możliwości zarobkowania w najlepszym dla nich okresie, okresie zimowym, na który składa się okres świąteczno-noworoczny oraz ferie zimowe. Dotyczy to również szkół i serwisów narciarskich, instruktorów narciarstwa i snowboardu. To będzie również przekładało się, co oczywiste, na kondycję finansową gminy, poprzez zmniejszenie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również zapewne w mniejszych wpływach do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Dodatkowo docierają do nas kolejne niepokojące informacje dotyczące wprowadzenia dalszych obostrzeń z zakazem podróżowania włącznie. To wszystko przeraża nas oraz przedsiębiorców, od których odbieram wiele słów krytyki pod kątem przyjętych i projektowanych obostrzeń.
Mając powyższe na uwadze, proszę o dokonanie rewizji zapowiedzianych rozwiązań. Wnoszę również o zajęcie jednoznacznego stanowiska rządu, w jaki sposób zabezpieczone zostaną interesy gmin górskich, a także lokalnych przedsiębiorców.
Z poważaniem
Burmistrz
Dariusz Chromiec
Do wiadomości:
1. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii
2. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3. Aleksander Szwed, Senator RP
4. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
5. Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki
6. Tomasz Korczak, Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

Wydania: