POWIAT KŁODZKI MA NOWEGO KOMENDANTA STRAŻY POŻARNEJ

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
2_Komendant PSP_foto.jpg

Maciej Awiżeń, starosta kłodzki uczestniczył w uroczystym objęciu funkcji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku przez bryg. mgr. Rafała Chorzewskiego. Uroczystość uświetnił swoją osobą sam Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński. Na uroczystości stawili się również przedstawiciele lokalnego samorządu oraz służb mundurowych. W trakcie padło wiele ciepłych słów oraz życzeń od Dolnośląskiego Komendanta PSP oraz przybyłych gości. Starosta Kłodzki zadeklarował swoją otwartość i wolę pełnej współpracy. Zapewnił też, że jako powiat, będziemy tak jak dotychczas również okazywać wszelką możliwą pomoc oraz wsparcie.
Pan bryg. Rafał Chorzewski rozpoczął pełnienie służby pożarniczej 1 września 1986 r. jako słuchacz – kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu z dniem 1 sierpnia 1988 r. został zatrudniony w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie na stanowisku instruktora ds. prewencji. Następnie w latach 1992-1998 pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Kłodzku a od 1999 r. do chwili obecnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. W roku 2001 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie. Kolejnym etapem rozwoju naukowego były studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Następnie w latach 2010-2012 bryg. Chorzewski kontynuował swoją edukację w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od początku służby przeszedł wiele szczebli zawodowej kariery w Państwowej Straży Pożarnej – od dowódcy zastępu do obecnie zajmowanego od 2007 r. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie. Za dotychczasową długoletnią służbę i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony. Z dniem 1 września 2020 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej SP we Wrocławiu powierzył panu bryg. Rafałowi Chorzewskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku a z dniem 1 października 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Wydania: