W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
1aSAM_5017.jpg
1SAM_5005.jpg
2IMG_2859.jpg

*Sprawy bieżące – inwestycje.
Na podstawie rozmowy z burmistrzem Jerzym Królem.
Obecnie w Szczytnej realizowane są dwie większe inwestycje: garaże – dobudowa do istniejącej remizy i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Budowę garaży, prowadzoną systemem gospodarczym, zobowiązali się wykonać przedsiębiorcy Szczytnej z pomocą Gminy. Pozwolenie na budowę otrzymano w 2014 roku, jednak z różnych przyczyn do tej pory nie została ona zakończona i chociaż już bliżej niż dalej do jej zakończenia, jeszcze „trochę” to potrwa. Remont współfinansowany jest ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Zakończenie termomodernizacji i remont budynku urzędu planowano na 21.sierpnia, ale wystąpiono o jego przesunięcie do końca września, bo jest jeszcze wiele do zrobienia, m.in. wymiana okien. Petenci nadal przyjmowani są przed urzędem, a jedyną zmianą jest to, że znajduje się tam również namiot – ochrona w razie deszczu.
No i jest jeszcze Dzienny Dom Seniora „Senior +”, który co prawda już w styczniu br. oddany był do użytku, ale i z powodu pandemii, i braku wyposażenia, i kilku innych powodów, nie rozpoczął jeszcze działalności. Ostatnio, 11.08. wraz z Burmistrzem pomieszczenia, tylko w części wyposażone, oglądali radni RM i po wizycie spisali listę usterek, które w przedostatnim tygodniu sierpnia były usuwane. Rozpoczęto również nabór chętnych seniorów – tłoku nie ma, ale chętni podobno tak. Od kiedy Dom Senior + rozpocznie działalność, trudno powiedzieć, może od 1. września.
Trwają także procedury związane z przetargami na remont dróg wewnętrznych, budowę parkingu przy ulicy Leśnej i budowę kolejnego etapu Kamiennego Traktu.
Rozpoczęto również nabór wniosków na usuwanie azbestu; wnioski mogą składać przede wszystkim osoby prywatne, ale także wspólnoty mieszkaniowe.

*Do trzech razy sztuka.
Urząd Miasta w Szczytnej przeznacza Terenowemu Klubowi Sportowemu „Hutnik” ze swego budżetu 25.000 zł rocznie, które według umowy, powinny być wykorzystane na promocję miasta. Natomiast Komisja Rewizyjna RM chciałaby wiedzieć, jak ta promocja przebiega, dlatego już trzeci raz poprosiła Prezesa Klubu o informację na ten temat. Prezes natomiast jest jakby zdziwiony, po co. Stowarzyszenie dba o boisko i budynek, odbywają się treningi, drużyny rozgrywają mecze, więc o co chodzi, dopytuje. O dokumenty, o faktury, o dowody tej promocji, jak mówi umowa, a w tym roku jeszcze jej nie ma. Dobrze by było, gdyby pan Prezes przygotował sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia TKS „Hutnik”, powinno być robione za każdy rok do końca marca – wyjaśnia Burmistrz. Promować można w różny sposób: napisy na dresach, zdjęcia z wyjazdów, herb Szczytnej, rozdawanie folderów, informacje na stronie internetowej, plakaty – precyzuje się wspólne zdanie. Duża promocja jest, kiedy grają – dodaje Burmistrz. – Nie popadajmy proszę państwa w paranoję. Hutnik jeździ, gra. Raz wygrywa, raz przegrywa, specyfika sportu jest różna. Rozdawanie materiałów promocyjnych mija się z celem. Oni sami, swoją obecnością promują gminę Szczytna. Tak ta promocja wygląda: raz lepiej, raz gorzej, ale wygląda.
Pan Prezes zaprosił komisję na stadion, obiecał, że dokumenty zgromadzi i dostarczy.
A może by tak po prostu zmienić umowę, nie wiązać 25.000 zł z promocją, tylko coś w niej zmienić, bo „jeśli się komuś chce, to trzeba to wspierać, forma wsparcia może być różna” – zakończył ktoś dyskusję.

*Sesja Rady Miejskiej – 25. 08. 2020.
Zaczęło się sympatycznie. Burmistrz Jerzy Król podziękował za wieloletnią pracę Elżbiecie Kędzior, która zajmowała się w Urzędzie miasta m.in. sprawami mieszkaniowymi i obsługą Rady Miejskiej, powitał natomiast jako nową dyrektorkę SP im. Orła Białego Bożenę Duńkę, która zastąpiła na tym stanowisku Renatę Dudek. Jedną Panią pożegnano, drugą – powitano pięknymi kwiatami, obu życząc wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
Po wystąpieniu Burmistrza wrócono do skargi mieszkańców na utrudnianie im życia przez tartak – planowana jest sprawdzająca kontrola przez odpowiednie instytucje; do trwającego zbyt długo problemu z odbiorem odpadów z ul. Handlowej – mieszkańcy porozumieli się ze Spółką „Usługi Komunalne”i do przyczyn zamknięcia placu zabaw dla dzieci w Centrum Sportu – sprawę poruszył radny M. Szpanier, burmistrz Jerzy Król tłumaczył przyczynę zamknięcia koniecznością naprawy usterek i koronawirusem.
W dalszej części sesji wrócono do omawianych wcześniej na komisjach trzech skarg na Burmistrza – wszystkie uznano za zasadne.

Dużo emocji wzbudził „Raport o stanie Gminy Szczytna za rok 2019”. Głos w debacie na temat jego formy i treści zabrali radni: B. Rydz, M. Szpanier, P. Chojnacki, J. Janiszewski. Zarzucono Burmistrzowi, że nie ma w nim, informacji o stanie gminy – brak wniosków, odniesień i porównań. Zwrócono uwagę na niektóre konkretne sprawy: wzrost zatrudnienia w Urzędzie, przesunięcia niektórych inwestycji, brak patroli policyjnych, niezbędnych dokumentacji – Burmistrz starał się oddalić te zarzuty. Po debacie odbyło się głosowanie nad udzieleniem mu wotum zaufania. Po omówieniu sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2019, radni zainteresowali się szczególnie inwestycją pod nazwą Dzienny Dom Senior +, tzn. kosztem jego budowy, wykonaniem, wyposażeniem i terminem otwarcia. Wyjaśnienia burmistrza Jerzego Króla nie przekonywały pytających, a często zdumiewały. Ostatecznie i Regionalna Izba Obrachunkowa, i Komisja Rewizyjna oceniły wykonanie budżetu pozytywnie, jednak Rada Miasta nie udzieliła Burmistrzowi absolutorium.
Ostatnimi punktami posiedzenia były wystąpienia dyrektorek SP i Przedszkola z informacją na temat przygotowania tych placówek do nowego roku szkolnego. Obie Panie zapewniły, że 1. września dzieci przyjdą do dobrze przygotowanych obiektów, w których będą miały zapewnione wszelkie dostępne zasady bezpieczeństwa.
Odczytano także pismo skierowane do Zarządu Zgromadzenia MŚR w Poznaniu w sprawie poczynania nowego dzierżawcy zamku na Szczytniku. Mimo upływu terminu na odpowiedź, odpowiedzi brak.

Wydania: