Polanica-Zdrój: wotum zaufania i absolutorium za 2019 r.

Autor: 
Agata Winnicka, Zastępca Burmistrza
IMG_4005 (002).jpg

Na sesji w dniu 1 lipca 2020 r. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania, a także absolutorium za 2019 rok burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój – Mateuszowi Jellinowi.
Podjęcie uchwały poprzedzone było debatą nad raportem o stanie gminy i sprawozdaniami finansowymi.
Burmistrz serdecznie podziękował Radnym, Pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorom jednostek podległych za współpracę i przychylność:
Sporo inwestycji udało się zrealizować, choć zawsze chciałoby się więcej – powiedział Mateusz Jellin.
Ważne jest, że idziemy cały czas do przodu i podejmujemy kolejne wyzwania, a kondycja finansowa Gminy, mimo trudności związanych z pandemią, jest nadal dobra. Dziękuję Radnym, swojej Zastępczyni, pani Skarbnik, wszystkim Pracownikom urzędu oraz jednostek podległych, bo bez wspólnej pracy nie udałoby się zrealizować wielu zadań.

Wydania: