Trwają zaawansowane prace remontowe mostu w Nowym Gierałtowie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
002most.jpg

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, prowadzone są intensywne prace remontowe mostu nad rzeką Białą Lądecką na drodze powiatowej w Nowym Gierałtowie.
W zakres prac remontowych wchodzi odnowienie konstrukcji mostu i podpór oraz dostosowanie dojazdów do mostu. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji przęsła, wykonanie nowej żelbetowej płyty pomostowej, naprawę przyczółków, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu oraz montaż nowej balustrady stalowej.
Przed rozpoczęciem prac remontowych na moście, wykonano tymczasowy objazd.
Obecnie rozebrano istniejące przęsło mostu i podpory. Wykonano podporę lewobrzeżną i trwają prace przy wykonaniu podpory prawobrzeżnej oraz wzmacnianiu konstrukcji stalowej mostu.
Po wykonaniu wzmocnienia, konstrukcja stalowa zostanie posadowiona na przyczółkach, a na konstrukcji stalowej zostanie wykonana płyta żelbetowa.
Etapem końcowym będzie wykonanie nowej nawierzchni na moście
i dojazdach do mostu, również zostanie zamontowana nowa balustrada.
Koszt całkowity zadania to 1,4 mln zł, z czego:
591 tys. zł. – pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
360 tys. zł. – remont dofinansowała Gmina Stronie Śląskie,
251 tys. zł. – remont dofinansowało Nadleśnictwo Lądek-Zdrój,
197 tys. zł – to udział własny Powiatu Kłodzkiego.
Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec sierpnia 2020 r.

Wydania: