Kontynuowana jest przebudowa drogi powiatowej przy ul. Górniczej w Nowej Rudzie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg

Obecnie trwają prace w ramach prowadzonego II etapu remontu drogi przy ul. Górniczej.
W zakres robót wchodzi:
przebudowa nawierzchni jezdni na długości 625 m
przebudowa istniejących chodników o łącznej długości 339 m
budowa nowego chodnika o długości 73 m
wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej,
wykonanie ścieków ulicznych z kostki kamiennej,
wykonanie nowego muru oporowego, zostanie także wykonana nowa zatoka postojowa.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zostaną zamontowane bariery ochronnych o łącznej długości 256 m.
Jak informuje, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki:
- Do realizacji przebudowy drogi doszło, dzięki dobrej współpracy z Tomaszem Kilińskim burmistrzem Nowej Rudy. Udało się stworzyć montaż finansowy gminy i powiatu, który pozwolił na remont tej drogi. Również sięgnęliśmy po dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonanie przebudowy, położenie nowej nawierzchni oraz przebudowa chodników, podwyższy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych, i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.
Koszt całkowity prowadzonych prac to ponad 1,8 mln zł, z czego:
465 tys. zł – dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda
465 tys. zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego.
931 tys. zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakończenie prac przewidywane jest na koniec lipca 2020 roku.

Wydania: