Dokonaj dobrego wyboru!

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001nabór.jpg
002.jpg

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać wnioski na rok szkolny 2020/2021 o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.
Tak, jak w ubiegłym roku, nabór wniosków do szkół Powiatu odbędzie się w formie elektronicznej w systemie Nabór Vulcan. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół prowadzonych przez Powiat, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół.
Każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
dokonuje wyboru maksymalnie trzech szkół Powiatu (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów – od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.
Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodziców składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji. Od 26 czerwca do 10 lipca do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, natomiast zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia. Komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 sierpnia 2020 r.
Następnie, od 13 do 18 sierpnia uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana przez komisje rekrutacyjne do 19 sierpnia do godz. 14:00.
W tym roku nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać dzwoniąc do szkoły oraz na stronach internetowych szkół (patrz tabela).
Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpod...

Wydania: