Wieści z Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf.wł.
pd-szpital1.jpg
reklama MAPA 2020.jpg

* Bystrzyca Kłodzka - burmistrz Renata Surma informuje,
• od dnia 1 czerwca br. do odwołania ograniczam przyjęcia interesantów w urzędzie M i G. Bystrzyca Kłodzka
• w urzędzie utworzono tymczasowe stanowisko obsługi interesantów w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, wyposażone w płyn dezynfekcyjny i osłonę stanowiska pracy. interesanci urzędu powinni używać maseczki, rękawiczki jednorazowe i poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Na teren urzędu nie będą wpuszczane osoby z podwyższoną temp. ciała. Wejście do urzędu wyposażono w dzwonek i wideokamerę umożliwiającą monitorowanie osób wchodzących. interesanci będą wchodzić pojedynczo, nie mogą wchodzić do pomieszczeń biurowych. Urząd funkcjonuje w godz. 7,30-15,30. Korespondencję można zostawiać
w skrzynce w drzwiach urzędu. Dokumenty dostarczone poddawane są 48-godzinnej kwarantannie.
• od dnia 1 czerwca br. uruchamiamy ponownie kasę urzędu, jednak zalecam by wpłaty podatków i innych należności  dokonywać głównie elektronicznie lub za pośrednictwem banku lub poczty.
• do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków – prosimy składać je wyłącznie na piśmie.

*Kolejna pomoc dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
W dniu 19 maja br. burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma oraz senator Aleksander Szwed przekazali na rzecz szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej, specjalistyczne maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące, kombinezony ochronne.
To kolejna akcja związana z doposażeniem placówki w środki do walki z koronawirusem w ramach dostaw z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych koordynowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Pracownicy służby zdrowia stoją na pierwszej linii walki z pandemią, dlatego lokalny samorząd dokłada wszelkich starań, by poprawić warunki ich pracy.
Wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pomoc organizacyjną, a wszystkim Pracownikom służby zdrowia dziękujemy za ciężką i ofiarną pracę w walce z Covid 19.

Wydania: