Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
1nowy plac zabaw 2.jpg
1stroje sportowe 1.jpg
1wóz strażacki.jpg

*Powrót do normalności
Miło nam poinformować, że w Gminie Nowa Ruda życie zaczyna wracać do normy. Poluzowanie obostrzeń pozwoliło na podjęcie decyzji o przywróceniu do pracy od czwartku, 21 maja Biura Obsługi Klienta z bezpośrednią obsługą klienta oraz kasy urzędu. Wszystko to z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. Do dyspozycji mieszkańców przy wejściu został wyłożony płyn do dezynfekcji rąk. Ze względów sanitarnych liczba interesantów przebywających łącznie przy kasie i w Biurze Obsługi Mieszkańców nie będzie mogła przekroczyć 2 osób. W dalszym ciągu, z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii, rekomendujemy dokonywanie przelewów internetowych, pocztowych lub korzystanie z placówek bankowych oraz załatwianie spraw urzędowych telefonicznie, korespondencyjnie lub poprzez system e-PUAP. Wójt jest dostępna dla mieszkańców telefonicznie w każdy wtorek, jednak w uzasadnionych przypadkach lub w sprawach pilnych może wyrazić zgodę na bezpośrednie spotkanie w urzędzie.
Przywrócono również działalność gminnych przedszkoli i żłobka. Decyzja o otwarciu placówek została podjęta po uwzględnieniu wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy w porozumieniu z jednostką prowadzącą, czyli gminą podjęli takie działania, które pozwoliły nam wszystkim być pewnymi że dzieci są i pozostaną bezpieczne.
Również Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ma przyjemność poinformować, że od poniedziałku, 18 maja wybrane sekcje dla dzieci i młodzieży znów działają. Do zajęć w formie stacjonarnej powróciły sekcje indywidualnej nauki śpiewu oraz gry na instrumentach. Odbywają się również zajęcia z sekcji piłki nożnej. Na boisku wielofunkcyjnym w Ludwikowicach Kłodzkich może przebywać 14 osób, a na boisku w Jugowie – 22 osoby.
Z zachowaniem wszystkim warunków bezpieczeństwa powracamy w pełni gotowi do działania!

*Nowy plac zabaw
Wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich otrzymali prezent – wspaniały plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe o zróżnicowanym kształcie i przeznaczeniu, dla dzieci
w różnym wieku. Urządzenia są spójne ze sobą oraz stanowią nie lada atrakcję dla dzieci. Wszystkie mają na celu, poza zapewnieniem naszym milusińskim rozrywki, ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Wybrane urządzenia pełnią funkcję rekreacyjną, integracyjną oraz estetyczną, poprawiają sprawność fizyczną i koordynację ruchową, zarówno dzieci, jak i młodzieży. Znajdują się tam: zestaw systemowy trzypodestowy, składający się z dwóch zjeżdżalni, tunelu oraz dwóch ścian wspinaczkowych, dwa bujaki, dwie huśtawki oraz ławeczka, na której odpocząć mogą opiekunowie. Wartość inwestycji to: 80 598,60 zł. Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30 000,00 zł. Wykonawcą była firma Dolpo Sp. z o.o. ze Szczecina.

*Azbest
Gmina Nowa Ruda przeprowadziła nabór wniosków na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Nabór odbywał się w dwóch etapach. I etap do 13.12.2019, a drugi do 30.04.2020. W ich wyniku mieszkańcy gminy złożyli 36 wniosków o utylizację, na łączną ilość ponad 68 ton. Na podstawie złożonych wniosków Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) we Wrocławiu o dotację na demontaż, odbiór i utylizację tych wyrobów. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie.

*Będzie nowa szatnia na boisku w Jugowie
Gmina Nowa Ruda ogłosiła przetarg na zadanie pod nazwą: „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy stadionie w Jugowie” – etap II - Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy stadionie w Jugowie. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie w szczególności robót budowlanych dotyczących przyłączenia wody oraz wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania i wentylacji.
Poza tym projekt przewiduje wykonanie dojazdu i dojścia do budynku oraz robót murarskich, tynkarskich i posadzkarskich jak również montaż ścian działowych i ocieplenia połaci dachowej i sufitu. Planowana data zakończenia projektu 31 sierpnia 2021.

*OSP Sokolec z nowym wozem
Wspaniały prezent na Dzień Strażaka! Takie słowa cisnęły się na usta, gdy 28 kwietnia dotarła do nas informacja, że do subregionu wałbrzyskiego trafi ponad 6,7 milina złotych na wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a OSP Sokolec otrzyma z tej puli aż 560 tys. zł dofinansowania na zakup nowego wozu.
To kolejna, bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo naszej gminy. Za nami zakup 2 nowych średnich i jednego nowego lekkiego pojazdu dla naszych druhów, na których zawsze można liczyć.
W tym miejscu wypada też złożyć wielkie podziękowania dla wszystkich strażaków i przedstawicieli służb, którzy walczą w ostatnim czasie z pożarami lasów i łąk. Niech ten sprzęt służy Wam jak najlepiej i niech sytuacji do jego bojowego wykorzystania będzie jak najmniej!

*Dofinansowanie na drogę w Ludwikowicach Kł.
W czwartek, 30 kwietnia otrzymaliśmy informację o przyznaniu wsparcia dla lokalnych samorządów subregionu wałbrzyskiego na ochronę gruntów rolnych. Wśród inwestycji skierowanych do dofinansowania w subregionie wałbrzyskim znalazła się również Gmina Nowa Ruda, której wniosek rozpatrzono pozytywnie. Dzięki tym pieniądzom zostanie wyremontowana droga dojazdowa w Ludwikowicach Kłodzkich. Wartość dofinansowania to 128 520 zł. Za wsparcie w realizacji inwestycji dziękujemy marszałkowi Grzegorzowi Macko.

*Wyjątkowa sesja
W czwartek, 30 kwietnia odbyła się XVII Sesja Rady Gminy. Sesja została przeprowadzona tradycyjnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Radni otrzymali maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny do dyspozycji. Sesję obsługiwał jeden pracownik Urzędu Gminy. Wójt, Skarbnik, Sekretarz i Kierownicy byli do dyspozycji Rady pod telefonem, jednak pytań nie było.
Sesja przebiegła sprawnie i krótko. Uchwalono jednogłośnie wszystkie uchwały, 13 głosami ZA na trzynastu obecnych radnych. Skład rady uległ zmniejszeniu w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez jednego z radnych.
Sesja zapewne zapadnie radnym w pamięć, gdyż odbyła się w szczególnym czasie i miejscu. Było to pierwsze spotkanie w sali narad nowej siedziby Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Niepodległości 2. W czerwcu br. Wójt planuje przenieść wszystkie gabinety z dzierżawionego od firmy Orange budynku przy ul. Niepodległości 1 do własnego, pozyskanego od Skarbu Państwa.

*Stroje sportowe dla sekcji kolarskiej
W czwartek, 21.05.2020 na boisku wielofunkcyjnym w Jugowie nastąpiło uroczyste przekazanie profesjonalnych strojów sportowych dla członków sekcji kolarskiej działającej przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
W uroczystości wzięli udział: trener Tadeusz Daszkiewicz i działacz sportowy Roman Hujdus oraz dyrektor szkoły w Jugowie Artur Chorzępa.
Stroje zakupiła gmina, a przekazała je dzieciom wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska w towarzystwie Urszuli Brzóski – skarbnik gminy, Danuty Radzik-Dyl – koordynatorki ds. sportu ze strony urzędu i Gabrieli Buczek – dyrektor CKGNR, przy którym działa sekcja.

*Paczki żywnościowe dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda
Epidemia jest trudnym czasem dla wielu ludzi. Skutki ekonomiczne, które są jej następstwem będą odczuwalne przez wiele miesięcy, a może nawet lat. Wielu ludzi utraciło lub utraci pracę w Polsce i u naszych sąsiadów.
Przez cały czas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie stoi na straży bezpieczeństwa swoich mieszkańców zarówno przed epidemią jak i podczas niej, każdego dnia wykonujemy swoje zadania ustawowe realizując szeroko rozumianą pomoc.
Obecnie udało się nam pójść jeszcze o krok dalej. Podpisaliśmy porozumienie z Caritas Diecezji Świdnickiej, dzięki któremu 14 maja dotarł do nas transport żywności, która jest dystrybuowana dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda. Paczki żywnościowe trafią do 150 osób. Taka forma pomocy, zwłaszcza, że zawartość pakietu jest bardzo bogata, moim zdaniem jest jedną z najskuteczniejszych form pomocy.
Dziękuję Caritas Polska za zaufanie i współpracę, a Pani Wójt Adriannie Mierzejewskiej za pomoc w zapewnieniu miejsca przechowywania i dystrybucji żywności.
Nasz GOPS jest zawsze do dyspozycji mieszkańców, a pracujący w nim personel to kompetentne i wrażliwe osoby zawsze otwarte na drugiego człowieka. Kierownik GOPS Agnieszka Sikora

Wydania: