Odbudujmy naszą gospodarkę. Wspólnie zbudujmy Program dla odbudowy i ochrony gospodarki Ziemi Kłodzkiej: Praca-Firma-Rynek.

Autor: 
Jerzy Dudzik

Szybkość i skala działania wirusa COVID-19 jest zaskoczeniem dla wszystkich. Nie można się więc dziwić, że większość podejmowanych działań ma charakter doraźny i interwencyjny. Absorbuje dużo czasu i środków. Nie ma czasu na myślenie o innych sprawach….
Jednak nie zwalnia Nas to z obowiązku myślenia o przyszłości szczególnie tam, gdzie skutki COVID-19 są najbardziej dotkliwe – utrata poczucia bezpieczeństwa pracy czy wieloletniego dorobku firm. W naszym przypadku dotyczy to szczególnie turystyki i powiązanych z nią usług, domeny Sudetów, w tym Ziemi Kłodzkiej.
Jest sprawą oczywistą, że dostępne obecnie formy wsparcia nazywane tarczami (wsparcie krajowe), dolnośląskim pakietem wsparcia dla przedsiębiorców, (obecnie ogłoszonym, którego szczegóły znajdują się na stronie: https://dolnoslaskipakiet.pl/szczegolowe-informacje/) czy propozycje gmin – są potrzebne i należy je maksymalnie wykorzystać. To co jest charakterystyczne w proponowanych formach wsparcia to to, że są wprowadzane etapami i mają w większości charakter krótkoterminowy. Są skierowane do pracownika i firm z ustalonym poziomem zatrudnienia. Mają charakter powszechny w takim sensie, że są skierowane do całego kraju, województwa czy gminy. Na obecnym etapie trudno jest w nich znaleźć najważniejszego problemu do rozwiązania - propozycji skierowanych do „odbudowy i ochrony traconego rynku” uwzględniając jego różnorodność i specyfikę, np. branżowe programy odbudowy i ochrony rynku usług turystycznych.
Jak wcześniej wspomniałem jesteśmy regionem turystycznym. Nie bez znaczenia wydaje się więc świadomość tego jak szybko wrócą turyści, którzy będą chcieli kupić nasze produkty czy usługi. Wszyscy wiemy, że nie nastąpi to szybko. Jaka będzie rzeczywistość, kiedy wyczerpią się zasoby obecnego wsparcia? Czy będzie ono kontynuowane?.......
Do takiej sytuacji długoterminowego patrzenia w przyszłość powinniśmy się przygotować. Z jednej strony optymalnie korzystać z dostępnych form wsparcia. Z drugiej precyzyjnie zgłaszać propozycje czy problemy, które nas nurtują i posiadają odpowiednią skalę. Aby zgłoszenia te zamieniały się na oczekiwane rezultaty należy działać programowo. To umiemy! Wszyscy posiadamy sprawdzone doświadczenie organizowania i realizacji różnych projektów związanych z rozwojem z udziałem środków UE.
Zastanówmy się. We własnym interesie, interesie naszych przyszłych pokoleń i podejmijmy próbę zbudowania i wdrożenia partnerskiego projektu pn.: Program dla odbudowy i ochrony gospodarki Ziemi Kłodzkiej: Praca-Firma-Rynek.
Priorytetem takiej dyskusji, współdziałania i koordynacji w skali powiatu powinny być wszystkie zagadnienia szeroko rozumianej gospodarki Ziemi Kłodzkiej jako fundamentu Naszego życia i bezpiecznej przyszłości.
Strategicznym założeniem tak rozumianego współdziałania powinno być kompleksowe podejście do przenikających się wzajemnie zagadnień dotyczących pracy i funkcjonowania firm na rynku sprzedawalnych usług i produktów. Na działania rozłączne nie ma tutaj miejsca. Celem powinna być pewność, że przyszła działalność wspieranych firm znajdzie swoich klientów i to w jakim czasie będzie to realne.
…Jak to zacząć? (co zazwyczaj jest najtrudniejsze) Z kim? Kiedy? W jakim zakresie? W jakiej formule? Jakie problemy są wspólne? Czy istnieje potrzeba zorganizowania się samorządu gospodarczego? Jakie są nam potrzebne dodatkowe narzędzia wsparcia dostosowane do specyfiki branżowej naszego regionu? Kto będzie odpowiedzialny za program? Jak będziemy lobbować we wspólnym interesie? Kto będzie liderem programu?...
To przykład wielu pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć. Tutaj nie ma alternatywy a czas pracuje na naszą niekorzyść. Warto skorzystać z uprzejmości Wydawnictwa Brama, aby na ten temat porozmawiać. Z chęcią dla takiej sprawy podzielę się doświadczeniem.
*
Jerzy Dudzik – przez 28 lat prowadził Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.”.
Już sama nazwa firmy, którą zarządzał wyraźnie mówi, że jest fachowcem współpracy z przedsiębiorstwami, firmami, samorządami w zakresie nie tylko organizowania firm, działań merytorycznych, ale też zapewniając pomoc finansową na wyżej wymienione działania. Po prostu działa na styku przedsiębiorca – finansowanie.
Odchodząc z „Agroregu” zostawił firmę w bardzo dobrej kondycji. Np. „Agroreg” dysponował dla przedsiębiorców w 2019 r. kapitałem pożyczkowym w wysokości 58,3 mln zł z perspektywami na 2020 r. kolejne 35 mln zł.
Warto zatem wykorzystać jego umiejętności w wyjściu z kryzysu po pandemii. Zapraszam do dyskusji na łamach gazety.

Wydania: