W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
SAM_4838.jpg
SAM_4866.jpg
SAM_4905.jpg

• Budynki i lokale mieszkaniowe obecnie.
Na dzień 31.12.2019 r. zasób mieszkaniowy gminy stanowiły budynki będące w 100% własnością gminy (5. bud. – 27 lokali mieszkaniowych), budynki wspólnot mieszkaniowych (36 bud. – 62 lokale mieszkaniowe), budynki stanowiące współwłasność (2 bud. – 3 lokale mieszkaniowe). Pięć z wymienionych budynków i 30 lokali mieszkalnych jest w stanie niezadowalającym, czyli ma uszkodzone elementy konstrukcji. Aby poprawić stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych, należałoby przeprowadzić szereg prac remontowych, z których niezbędne są np. remonty, budowa lub wymiana przewodów kominowych, dachów, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych i elektrycznych, uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku
i inne. Zaplanowano je na lata 2020-2024. Przewiduje się również sprzedaż lokali z zasobów gminy, w poszczególnych latach po 10 w każdym roku. Według ustalonych przepisów. Wysokość czynszu w takich lokalach ustala Burmistrz Szczytnej w drodze zarządzenia; składa się ona ze stawki bazowej plus czynników podwyższających tę stawkę. W określonych sytuacjach stawka bazowa może być obniżona. Przez wszystkie kolejne lata (2020- 2024) obowiązywania „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczytna” finansowanie zasobem mieszk. odbywać się będzie z wpływów z czynszów, z budżetu gminy oraz z innych, pozyskiwanych środków finansowych. W celu poprawienia i zwiększenia zasobów mieszkaniowych gminy bierze się pod uwagę budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu w systemie TBS.
W oparciu o Uchwałę RM z dnia 27.02.2020 r.
• Nowy radny RM w Szczytnej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej z dnia 3. marca 2020r. „o obsadzeniu mandatu radnego (…) podaje się do wiadomości wyborców, co następuje (…) za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata z listy nr 1 KWW Marka Szpaniera 1) Szpanier Marek.”
Ponieważ liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie wybieranych radnych, głosowania nie przeprowadzano.
• Jest jak jest.
Komisja Rewizyjna RM chciała porozmawiać o działalności Terenowego Klubu Sportowego „Hutnik”. Zaprosiła na spotkanie Prezesa. Nie przyszedł. Napisał, że na spotkanie nie przyjdzie, bo za późno go zawiadomiono o dacie tegoż. Poza tym aktualnie nie mają faktur, bo są w księgowości.
Działalność „Hutnika” jest powszechnie znana i doceniana w lokalnej społeczności, zarządza boiskiem, od miasta otrzymuje 25 000 zł z działu „Promocja”. Członkowie KR oczekiwali konkretnych informacji. Może następnym razem.
• Od ringu do trasy biegowej.
W ostatnim dniu lutego w hali sportowej przy SP im. Orła Białego w Szczytnej odbyła się Gala Zawodowa Kickboxingu, zorganizowana przez Herakles Fight Club Kłodzko i burmistrza Szczytnej Jerzego Króla – Współorganizator. Aby impreza mogła się odbyć, trzeba było przeprowadzić określone prace mające na celu zapewnienie i walczącym, i widzom bezpieczeństwa. O zakresie prac zapoznał radnych Burmistrz, przekonując, że pozwolą one na organizowanie w hali podobnych masowych imprez. Kto i ile na tej imprezie stracił, kto zyskał, dopiero może będzie wiadomo. Już wiadomo, że po walkach także podłoga sali przypominała pobojowisko.
Dzień po tych atrakcjach odbył się w naszym mieście Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym. Nie jestem fanką tego biegu, gdyż mianem żołnierzy wyklętych określa się rzeczywistych bohaterów i ofiar wojennych i powojennych, ale również, tych, którzy w pamięci ludności na obszarze ich działania wspominani są raczej jako... przeklęci. Na szczęście w tym roku obyło się bez propagandy, a biorącym udział w biegu chyba najbardziej chodziło o samo bieganie, co było wyraźnie widać. Organizatorem biegu był MOK, pakiety startowe zakupił Urząd Miasta.
• Zima sprzyjała budowie myjni.
Budowa, pierwszej, póki co, myjni samochodowej przy sklepie „Dino” i budynkach osiedla mieszkaniowego przy ul. Słonecznej w Szczytnej, może być niebawem zakończona. Jak jej uruchomienie wpłynie na życie „sąsiadów”, okaże się dopiero w praktyce.

Wydania: